. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Nové funkce systému SCADA společnosti Siemens
14. října 2009 - 7:57 | Pandatron | Nové funkce systému SCADA společnosti Siemens   verze pro tisk

Nové funkce systému SCADA společnosti Siemens

Siemens obohatil funkční vlastnosti systému SCADA, který je součástí řešení Simatic WinCC V7. K rozšíření došlo u volitelných softwarových modulů Simatic WinCC/DowntimeMonitor a Simatic WinCC/DataMonitor.

Modul DowntimeMonitor lze nyní použít také pro zařízení s proměnným výrobním taktem. Zdokonalen byl i směnový model, který nyní může obsahovat až tři směnové kalendáře, a umožňuje tak vzájemné porovnávání využití strojů a zařízení pracujících v odlišných směnových režimech. Jde o funkci, která může být užitečná při analýze kolísání výkonnosti (např. kolísá-li kvalita či množství výrobků u dvou strojů pracujících v jinak shodných podmínkách). U modulu DataMonitor byl mimo jiné zlepšen také způsob výběru proměnné pro modul Webcenter.

Volitelné softwarové moduly WinCC/DowntimeMonitor a WinCC/DataMonitor se používají pro zobrazování výrobních procesů a ke sběru, analýze a distribuci údajů o výrobě. Software počítá určené výrobní ukazatele a zobrazuje, resp. vyhodnocuje vypočítané hodnoty, což přináší větší transparentnost a možnost zvýšení produktivity zařízení či závodu. V nejnovější verzi modulu WinCC/DataMonitor uživatel distribuuje ze serveru protokoly, které byly dříve připraveny v programu Excel. Díky novým nástrojům pro modul Webcenter jsou provozní údaje zobrazovány mimořádně transparentním způsobem. Nové verze modulů WinCC/DowntimeMonitor a WinCC/DataMonitor také uživateli dovolují znázornit posloupnost stavů stroje pomocí Ganttova grafu. Ten umožňuje rychlé a podrobné zobrazení libovolně zvoleného časového úseku, z něhož se lze jedním kliknutím myší vrátit zpět k původnímu časovému měřítku přehledového zobrazení.

V závislosti na parametrech jednotlivé výrobní operace lze také nastavit maximální možnou rychlost výroby (počet kusů za jednotku času). Řídicí systém nyní dokáže odpovídající stroj automaticky alternativně nastavovat (např. na plnění větších nebo menších nádob, odřezávání kratších nebo delších kusů materiálu apod.). Každému jednotlivému nastavení se přitom přiřadí příslušná maximální hodnota výkonnosti zařízení, takže jsou vždy správně počítány jeho výkonnostní ukazatele (např. stupeň využití, který se počítá ze skutečného a jmenovitého výkonu).

Více informací na: http://www.siemens.comGooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk
Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007