. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Automatická kalibrace pro DAC
21. října 2009 - 12:06 | Pandatron | Automatická kalibrace pro DAC | Komentářů: 0  

Automatická kalibrace pro DAC

Jak na automatickou kalibraci offsetu u obvodů DAC s vysokým rozlišením.

Obvod popsaný v tomto článku vychází v aplikační poznámky firmy Analog Devices a přibližuje možnou metodu kalibrace DAC převodníků eliminující neznámou chybu offsetu. Použití obvodu je možné v kombinaci s převodníky s vysokou přesností a rozlišením v řídících technologických procesech a aplikačním přístrojovém vybavení, kde nízký offset je jednou z kritických vlastností. Použity jsou pouze integrované funkce obvodu AD5360 firmy Analog Devices ve spojení s externím komparátorem a operačním zesilovačem použitých ve funkci určení reálné hodnoty výstupního napětí DAC v porovnání s referencí. Se znalostí této hodnoty může uživatel nastavit odpovídající hodnotu DAC vyrovnávající výstupní nulu.


Obr. 1: Vnitřní blokové schéma obvodu AD5360

AD5360 je 16-kanálový, 16-bitový digitálně/analogový převodník. Nominální výstupní napětí je ± 10V při použití jediné +5V reference. AD5360 obsahuje dva offset DAC převodníky. Každý offset DAC je napojen na skupinu DAC a slouží k nastavení poloviny rozsahu výstupního napětí. Například může být naprogramován tak, aby změnil rozsah výstupního napětí z ±10V na -8V a +12V, případně samozřejmě jiné hodnoty, podle požadavku konkrétní aplikace.

Všechny obvody AD5360 jsou továrně kalibrovány a mají velice nízký vlastní offset. Kalibrace se provádí i u offset DAC, kde probíhá nastavení výchozí hodnoty. Pokud se však v průběhu životnosti aplikace změní výchozí hodnota offset DAC, má tato změna vliv i na samotný napěťový výstup DAC.


Obr. 2: Schéma zapojení automatické kalibrace DAC

Zde uvedená aplikace, jehož schéma je uvedeno na obr. 2, umožňuje kompenzovat chybu hlavního DAC jeho porovnáváním a automatickou kalibrací na základě aktuálních podmínek. Zapojení se opírá o GPIO pin a on-chip monitorovací multiplexer. GPIO pin je nastaven jako vstup a čtení GPIO interního registru je určováno logickou hodnotou na samotném pinu. Analogový multiplexer umožňuje programově zvolit některý ze 16 výstupů DAC a tento přivést na pin MON_OUT. Multiplexer disponuje nízkým, ale konečným odporem RON, který z aktuálně zvoleného výstupu tvoří reálný úbytek napětí a tím i známou velikost chyby. Aby se tato chyba minimalizovala a její následné účinky vyrovnaly, je na pinu MON_OUT připojen nízkošumový zesilovač tvořený obvodem AD8597. Následný dolnofrekvenční filtr umístěný za zesilovačem snižuje úroveň šumu a u obvod velice přesného a rychlého komparátoru AD790 zabraňuje falešným signálům.

AD790 může být napájen prostřednictvím symetrického napájecího napětí ±15V a je tedy kompatibilní s obvodem AD5360. Napájení výstupního budiče je zajištěno prostřednictvím napětí +5V LOGIC. Podle zapojení na obr. 2 je výstup komparátoru v nízké úrovni ve chvíli, kdy je offset měřeného kanálu kladný. To obvodu oznamuje potřebu snížení výstupního napětí a odstranění vzniklého offsetu. Naopak v případě záporného offsetu výstupního napětí je výstup komparátoru překlopen do kladné úrovně a oznamuje obvodu potřebu zvýšit výstupní napětí.

Uvedeném způsobem je možné dosáhnout chyby výstupního napětí DAC převodníků menší než 1mV při rozsahu ±10V. Pro dosažení dobrých vlastností je však potřeba zajistit dostatečně kvalitní napájecí napětí a společnou zem SIGGND. Více informací k tomuto tématu je možné nalézt například v aplikačních poznámkách MT-031 Tutorial a MT-101 Tutorial. Jako naprosté minimum je zde samozřejmě uvažováno použití 4-vrstvé desky s plošnými spoji a použití jedné vrstvy jako zemní, druhé pro rozvod napájení a dalších dvou výhradně signálních.

Použitá literatura:
Automated Calibration Technique That Reduces the AD5360 16-Channel, 16-Bit DAC Offset Voltage to Less Than 1 mV

Odkazy & Download:
Domovská stránka výrobce
Přehled distributorů

Informace o obvodu AD5360
Automated Calibration Technique That Reduces the AD5360 16-Channel, 16-Bit DAC Offset Voltage to Less Than 1 mVGooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře:
Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
PGSM-M10: GSM/GPRS modul s M10
Čtyřpásmový GSM/GPRS modul s M10 firmy QUECTEL a podporou SMS, MMS, GPRS Class 12, TCP/IP, FTP a dalších.
Skladem od 690 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007