. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Řízení LCD HD44780 obvodem FPGA
22. října 2009 - 9:31 | Pandatron | Řízení LCD HD44780 obvodem FPGA   verze pro tisk

Řízení LCD HD44780 obvodem FPGA

Příklad řízení znakových LCD displejů obvodem FPGA s pomocí techniky Finite State Machine.

Dokument FPGA Interfacing of HD44780 Based LCD Using Delayed Finite State Machine prezentuje nový způsob propojení FPGA a znakového LCD displeje s řadičem HD44780 za využití techniky konečného automatu - Finite State Machine (FSM). Přesto že existuje spousta ukázkových a demonstračních zdrojových kódů pro provoz displejů HD44780 na mikrokontrolérech, pro obvody programovatelných hradlových polí je jich k dispozici skutečně minimum.

„Konečný automat FSM je teoretický výpočetní model používaný v informatice pro studium vyčíslitelnosti a obecně formálních jazyků. Popisuje velice jednoduchý počítač, který může být v jednom z několika stavů, mezi kterými přechází na základě symbolů, které čte ze vstupu. Množina stavů je konečná (odtud název), konečný automat nemá žádnou další paměť kromě informace o aktuálním stavu. Konečný automat je velice jednoduchý výpočetní model, dokáže rozpoznávat pouze regulární jazyky. Konečné automaty se používají pro zpracování regulárních výrazů, např. jako součást lexikálního analyzátoru v překladačích. V informatice rozlišujeme automat Mealyho a Mooreův.“ tolik základní informace z Wikipedie.

Uvedený příklad řízení LCD HD44780 obvodem FPGA využívá právě techniku FSM pro vytvoření jednoduchého správce ve struktuře FPGA pro snadný výstup textů do displeje. FSM je v aplikaci realizováno na desce XESS XSA-200 s obvodem Xilinx Spartan-2 XCS200 FPGA. Rozmístění a Route report indikuje použití celkem 87 logických bloků/Slices a maximální hodinová frekvence generovaná touto strukturou je 108,98 MHz.


Obr. 1: Struktura FSM pro FPGA s displejem HD44780

Více informací na: http://www.geocities.com/dariuskrail20/LCD_FSM.htmlGooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk
Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007