. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Technická konference ARaP 2009
2. listopadu 2009 - 10:48 | Pandatron | Technická konference ARaP 2009 | Komentářů: 0  

Technická konference ARaP 2009

V pořadí již pátý ročník konference Automatizace, regulace a procesy ARaP 2009 s tématem Automatizace a recese proběhne ve dnech 3. a 4. listopadu v Praze.

Zajímáte se jako vývojář, výrobce, projektant, dodavatel, uživatel nebo pedagog o problematiku automatizační a informační techniky? Dotýkají se Vás specifické „automatizační“ dopady hospodářské recese? Jste ochoten podělit se o své zkušenosti nebo vyslechnout názory jiných a diskutovat o nich? Máte zájem seznámit se s novými aktuálními odbornými tématy a pojmy ve výukových seminářích?
Je-li odpověď na některou z položených otázek kladná, pak pátý ročník konference Automatizace, regulace a procesy ARaP 2009 s tématem Automatizace a recese je pro Vás zajímavou příležitostí, jak se lépe odborně orientovat a veřejně prezentovat.

Pro pátý ročník konaný opět v Praze v termínu 3. a 4. listopadu 2009 na Fakultě strojní ČVUT se počítá s úspěšným konceptem spojení vyzvaných přednášek, recenzovaných referátů a firemních prezentací včetně příp. malé prezentační výstavky, který se osvědčil v minulých letech. Z přihlášených referátů budou upřednostňovány ty, které prezentují nápaditá řešení a vlastní zkušenosti více než teoretický formalismus. Dodavatelské firmy mají možnost doplnit tato obecně využitelná sdělení komerčními prezentacemi jak formou krátkého vystoupení v průběhu konference, tak i výstavním stolkem, informačními panely, reklamou ve sborníku, na těchto stránkách apod. Dojde však ke změně u vyzvaných přednášek.

Přípravný výbor doporučil organizátorům, aby k hlavnímu tématu konference Automatizace a recese zajistili účast a vystoupení významných představitelů státní správy, průmyslových svazů a podniků, které by se mělo stát inspirativním zdrojem diskusních vystoupení a následných neformální diskuzí ve společenském závěru prvního dne konference. Vyzvané přednášky k jednotlivým odborným tématům nahradí letos nově připravovaný kurz Demonstrované aktuální nástroje návrhu automatického řízení pro praxi, realizovaný jako nezávislá část konference s možností přihlásit se i bez účasti na prvním konferenčním dnu. Kurz je určen všem pracovníkům z praxe a škol, kteří jsou v pozici aktivních uživatelů návrhových postupů, a umožní jim, aby si sami potvrdili nebo vytvořili nový názor na nástroje, které buď již používají, nebo hodlají používat, a to v porovnání s dalšími existujícími postupy. Často jim totiž takovéto nebo obdobné funkce a nástroje nabízejí komerční řídicí automaty. Na druhé straně pomůže odběratelům a provozovatelům řídicích systémů lépe si uvědomit možnosti realizovatelné nabízenými prostředky a lépe formulovat své požadavky na dodavatele.

Úterý 3. 11. 2009 - konferenční sál
8:30 Registrace
9:30 Představení programového výboru, témat, cílů a programu konference ARaP 2009
9:35 Úvodní slovo děkana Fakulty strojní ČVUT v Praze Prof. Ing. František Hrdlička, CSc. (ČVUT v Praze, fakulta strojní)
9:45 Postavení Ústavu přístrojové a řídicí techniky v současných ekonomických podmínkách Doc.Ing. Jan Chyský, CSc. (ČVUT v Praze, fakulta strojní, Ústav přístrojové a řídicí techniky )
10:00 Zkušenosti z řešení společných výzkumných a vývojových projektů ZČU FAV a ZAT a.s. Ing. Jiří Vacátko, prof. Ing. Miloš Schlegel, CSc. (ZAT a. s., Západočeská univerzita, Plzeň)
10:25 Přestávka
10:40 Současné aktivity společnosti Honeywell v České republice Ing. Jaroslav Doležal, CSc. (Rada pro výzkum, vývoj a inovace, National Executive Czech Republic Honeywell spol. s r. o.)
11:10 Možnosti financování spolupráce s aplikační sférou Prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc. (ČVUT v Praze, fakulta elektro-technická, Rada vysokých škol, Rada pro výzkum, vývoj a inovace)
11:40 Dopad recese na chování manažérů firem Ing. Jan Fibír, CSc. (Siemens s.r.o. - Divize I&S)
12:00 Úloha odborného technického tisku při hledání východisek z recese zástupci mediálních partnerů (Automa, Průmyslové spektrum MM)
12:15 Polední přestávka
13:30 Řízení rizik projektů automatizace Doc. Ing. Bronislav Lacko, CSc. (VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství)
14:00 Pozice systémového integrátora na automatizačním trhu v období ekonomické stagnace Ing. Bohuslav Vránek, CSc. (atx - technická kancelář pro kom-plexní automatizaci s.r.o., Žďár n. S.)
14:30 Projekční databáze PertinaxIng. Libor Liška (ZAT, a. s., Příbram)
14:50 Simulační model jako prostředek ověření řídicího systému Ing. Stanislav Roubal, Ing. Zdeněk Piroutek ( I & C Energo, a.s., prac. Praha)
15:10 Přestávka
15:30 REX - Nástroj pro budování laboratorních i průmyslových řídicích systémů jednotným způsobem Ing. Pavel Balda, Ph.D., prof. Ing. Miloš Schlegel, CSc. (Západočeská univerzita, Fakulta aplikovaných věd)
16:00 Vývoj regulátoru buzení synchrronního stroje Ing. Milan Kučera (ZAT a. s.)
16:20 Přemístění na exkurzi
16:30 Technická exkurze do Národní technické knihovnyMiloslav Novák (Siemens, s.r.o.- Divize Building Automation)
18:00 Společenský večer

Středa 4. 11. 2009 - konferenční sál
8:30 Modelování a řízení spalování pomocí pravděpodobnostních metod Ing. Pavel Jakoubek ( I & C Energo a.s.)
8:50 Analýza signálu s využitím bílého šumu pro zpracování dat Ing. Miroslav Kopecký
9:10 Přínosy systému pro validaci provozních dat na Teplárně Komořany Ing. Martin Lepold, Ing. Jaroslav Rubek, CSc. ( I & C Energo a.s., prac. Praha)
9:30 Snižování emisí kotlů na pevná paliva pokročilým řízením spalovacího proces Ing. Luděk Hanzal, Ing. Jaroslav Rubek, CSc. ( I & C Energo a.s.)
9:50 Automatizace přepravy plynu na Slovensku Ing. Antonín Felber (UniControls a.s.)
10:10 Přestávka
10:40 Inteligentné riadenie chemického reaktora s poruchami Ing. Lenka Blahova, doc. Ing. Ján Dvoran, CSc. (Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky)
11:00 Regulace zkratových generátorů Ing. Bohuslav Provázek, Ing. Hynek Havliš (Contes, spol. s r. o., Praha)
11:20 SPAX - Systém sledování stavových veličin výrobních strojů Ing. David Veselý (atx - technická kancelář pro kom-plexní automatizaci s.r.o., Žďár n. S.)
11:40 Závěr konference

Středa 4. 11. 2009 - laboratoř ústavu místnost 111
8:00 Základní terminologie, použitelnost analytické a experimentální identifikace, LTI modely a rozdělení, aproximace lineárního modelu diskrétním, parametrizace přechodové charakteristiky, získání přechodové charakteristiky z odezvy na obdélníkový puls a rampovou funkci, metoda nejmenších čtverců Seřizování regulátoru:
a. experimentálními a empirickými metodami,
b. vybranými globálními metodami seřizování PID regulátorů,
c. metodou kompenzačního seřízení,
d. metodou požadovaného modelu (metoda inverze dynamiky).
prof. Ing. Milan Hofreiter, CSc.
9:30 Přestávka
10:00 Regulační obvody s modelem regulované soustavy:
a. Smithův prediktor,
b. řízení s vnitřním modelem (IMC).
Seznámení s virtuální laboratoří, ukázka simulace a vizualizace vybraných laboratorních úloh, které jsou k dispozici účastníkům přes internetový přístup.
prof. Ing. Milan Hofreiter, CSc.
11:00 Po rozdělení do tří skupin podle vlastního zájmu budou demonstrovány následující práce:
a. Změření přechodové charakteristiky, parametrizace přechodové charakteristiky, seřizování PID regulátoru pomocí Zieglerovy-Nicholsovy experimentální metody a její modifikace využívající přechodovou charakteristiku, dále pak seřizování pomocí metody relé (Aström, Hägglund). Práce s virtuálními laboratorními úlohami.
b. Porovnávací ukázky vybraných moderních metod seřizování na simulované a fyzikálním modelem realizované na úloze „Regulace hladin v kaskádě 3 nádrží”.
c. Vlastní experimentální aktivity účastníků, diskuse, předvedení dalších úloh podle zájmu.
prof. Ing. Milan Hofreiter, CSc., prof. Ing. Bohumil Šulc, CSc., Ing. Vrána, Ing. Trnka, Ing. Jakoubek

Akci pořadatelsky zaštiťuje Fakulta strojní ČVUT v Praze. Na přípravě konference spolupracují představitelé významných firem z oboru automatizace, mediální partneři a zájmová sdružení. Věříme, že i v době současných hospodářských problémů všichni, kdo jsou v oboru průmyslové automatizace angažováni jako vývojáři, výrobci, projektanti, dodavatelé, uživatelé nebo pedagogové, najdou mnoho nových zajímavých poznatků, inspirací a kontaktů. K aktivní i pasivní účasti Vás srdečně zve odborný garant Prof. Ing. Bohumil Šulc, CSc.

Odkazy & Download:
Technická konference ARaP 2009
Pozvánka a první informace
Program konference
Domovská stránka ČVUT v PrazeGooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře:
Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
PU232E - Převodník USB / sériový port (UART), modul
Kompaktní a jednoduše použitelný modul datového převodníku do USB portu.
Skladem od 199 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007