. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Pět evropských miliard podnikatelům i výzkumníkům
5. listopadu 2009 - 7:44 | Lucie Kocourková | Pět evropských miliard podnikatelům i výzkumníkům | Komentářů: 2  

Pět evropských miliard podnikatelům i výzkumníkům

Čtyři miliardy pro projekty výzkumníků a miliarda na infrastrukturu pro vzdělávání zaměstnanců.

OPPIPrvního listopadu mohou začít podnikatelé, výzkumné či vzdělávací instituce nebo orgány samospráv posílat žádosti o dotaci ze dvou programů Operačního programu Podnikání a inovace. První z nich, Školicí střediska, nabízí podnikům všech velikostí miliardu na infrastrukturu pro vzdělávání. Program Prosperita pak nabízí čtyři miliardy na spolupráci podnikatelů a výzkumných či vzdělávacích organizací.

EEi„Dalších pět miliard z evropského Operačního programu Podnikání a inovace znamená nové příležitosti k podpoře českých podnikatelů. Program Školicí střediska nabízí spolufinancování tréninkových center, jejich stavbu, modernizaci či vybavení. Prosperita zase slibuje finanční pomoc při realizaci společných projektů podnikatelů a vědeckých či vzdělávacích institucí. Právě investice do vzdělávání zaměstnanců a podpora do vědy a výzkumu jsou při zvyšování konkurenceschopnosti podniků nesmírně důležité,“ upozorňuje Alexandra Rudyšarová, pověřená generální ředitelka agentury CzechInvest.

Aktuální výzva programu Školicí střediska podpoří výstavbu, pořízení, rekonstrukci či modernizaci vzdělávacích prostor, dále jejich vybavení, zařízení školicími pomůckami, programy nebo předměty, které jsou nezbytné pro provoz tréninkového centra (např. žaluzie, kuchyňka aj.). V rozpočtu aktuální výzvy programu je na podporu těchto projektů připravena jedna miliarda korun. Žádosti o dotaci mohou agentuře CzechInvest podnikatelé posílat do 31. května 2010.

Na jeden projekt lze získat podporu v minimální hodnotě 200 tisíc a maximálně 100 milionů korun. Podpořit lze projekty, které jsou realizovány na území ČR, mimo Prahu. O dotaci mohou požádat malé, střední i velké podniky z oblasti zpracovatelského průmyslu či technologických center. Dotace není určena pro vzdělávací instituce působící v systému formálního vzdělávání (veřejná vysoká škola, střední škola, střední odborné učiliště apod.).

Program Prosperita podporuje spolupráci mezi vysokými školami či výzkumnými institucemi a podnikatelskou sférou. Dotaci z programu lze využít například na založení a další rozvoj vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů, center pro transfer technologií a také vytváření sítí business angels[1], které podněcují vznik a rozvoj inovativních firem. Podpořit lze i provoz již vybudovaného vědeckotechnického parku, podnikatelského inkubátoru či centra pro transfer technologií, a to v případě, že se jedná o subjekt spolufinancovaný ze stejnojmenného programu Prosperita z období 2004-2006.

V aktuální výzvě jsou k rozdělení připraveny čtyři miliardy korun, polovina pro projekty realizované veřejnými institucemi či právnickými osobami, které veřejné instituce vlastní. Druhou polovinu alokace si rozdělí malé, střední a velké podniky z oblasti výzkumu a vývoje. Na jeden projekt mohou žadatelé získat dotaci ve výši 5 až 300 milionů korun, a to v případě, že projekt obsahuje stavební práce. Místo realizace dotací podpořeného projektu musí být v České republice, mimo Prahu. Příjem žádostí bude ukončen 30. června 2010.

Registrační žádosti o dotaci do obou dotačních programů začne přijímat agentura CzechInvest 1. listopadu 2009, a to prostřednictvím online aplikace eAccount. Své podnikatelské projekty mohou zájemci o finanční podporu konzultovat buď osobně v regionálních kancelářích agentury CzechInvest, které sídlí v každém krajském městě ČR, nebo telefonicky na zelené lince o podpoře podnikání 800 800 777 (ve všední dny od 9.00 do 13.00). Více informací o novinkách v Operačním programu Podnikání a inovace či elektronickém systému eAccount je k dispozici na internetových stránkách agentury CzechInvest www.czechinvest.org.

[1] Business angel je individuální investor využívající vlastní kapitál na financování perspektivních malých a středních podniků s výrazným růstovým potenciálem. Na rozdíl od venture kapitálových fondů přináší business angel do firmy i určité know-how v podobě odborných znalostí, orientace v daném oboru, popř. kontaktů na strategické partnery.

Odkazy & Download:
Domovská stránka CzechInvestu
CzechInvest spouští inkubátor pro české firmy v USA, otevírá také nové zahraniční zastoupení
Pět evropských miliard podnikatelům i výzkumníkůmGooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře (2):

Zobrazit starší 30 dnů (2)...

host
2. Dne 07. 11. 2009 v 11:46 zaslal host
Bez titulku
Já bych potřeboval koupit kartu s FPGA, ale nemám cca 1500 USD. Koho požádat abych z těch miliard dostal penize na ten kit ?


Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
BC-NBK AUREL
Přijímač AM 433.92MHz, BW=1,2MHz, -97dBm,+5V/3mA
od 83 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007