. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Detektor proudění vzduchu
Detektor proudeni vzduchu

Detektor proudění vzduchu

Detektor používá jako čidlo proudění vzduchu žárovku s odstraněnou baňkou. Čidlo pracuje na principu vyhodnocování změny odporu vlákna žárovky, které je ochlazováno proudícím vzduchem. Změna odporu vlákna je dosti výrazná, např. žárovka 6,3V/150mA má za studena vnitřní odpor 4R, zatímco plně rozsvícená má odpor 40R. To představuje desetinásobné zvětšení odporu vlákna !!!

Schéma detektoru je na obr. 1. Čidlo proudění vzduchu - žárovka Z1 s odstraněnou baňkou - je napájeno ze zdroje konstantního proudu, který je realizován třísvorkovým stabilizátorem IO1 typu 78L05. Stabilizátor poskytuje mezi svými svorkami O a G napětí Us=5V a dodává do žárovky proud o přibližné velikosti Iz = Us/(R1&R2). Napětí na žárovce, jehož velikost je závislá na síle proudu vzduchu, se vyhodnocuje komparátorem IO2. Komparátor porovnává napětí na žárovce s napětím z běžce trimru R5, kterým se nastavuje citlivost detektoru.
K výstupu komparátoru je připojena svítivá dioda D1, která zhasnutím indikuje proudící vzduch. Trimr R5 má byt nastaven tak, aby se při klidném vzduchu LED D1 právě rozsvítila. Na běžci R5 je v tom případě napětí o něco menší než na žárovce. Když začne vzduch proudit, ochladí vlákno žárovky a odpor žárovky se zmenší. Tím se zmenší napětí na žárovce pod velikost napětí na běžci R5, komparátor překlopí a D1 zhasne.
Jako čidla jsou vhodné žárovky o jmenovitém napěti 4 až 6,3 V a jmenovitém proudu řádu stovek mA. Zde je volný prostor pro experimentování a zkoušení citlivosti a vhodnosti různých žárovek. Při odstraňování baňky ze žárovky se nesmíme poranit a nesmíme poškodit vlákno. Osvědčilo se zabalit žárovku do hadříku a baňku rozlámat utahováním ve svěráku.
Bezpečný maximální proud, kterým lze napájet žárovky s odstraněnou baňkou, je asi jedna čtvrtina až jedna třetina jejich jmenovitého proudu. Potřebná velikost proudu se podle typu žárovku nastavuje změnou odporu rezistorů R1 a R2. Při odporech rezistorů R1 a R2 uvedených na schématu dodává IO1 proud asi 60 mA. Skutečný proud žárovkou je vhodné zkontrolovat ampérmetrem.
Detektor je napájen napětím 12 V. Vzhledem k poměrně velkému odběru proudu je vhodné použít k napájení síťový zdroj.GooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře (1):

Zobrazit starší 30 dnů (1)...

host
1. Dne 01. 10. 2010 v 13:49 zaslal host
Detektor prodění vzduchu
Podobné využití žárovky bylo již kdysi dávno zveřejněno v AR pod názvem Anemometr. Přístroj byl vzhledem k tehdejší součástkové základně řešen s tranzistory. Přístroj byl vybaven ručkovým měřidlem se stupnicí cejchovanou v km/hod. Stupnice je ovšem nelineární vzhledem nelinearitě odporu žárovky.


Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
PU232F - převodník USB-UART, modul
Modul s obvodem CP2102 od Silicon Labs - převodník USB-UART pro vývoj a malosériovou výrobu.
Skladem od 290 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007