. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Ceny za nejlepší diplomové a doktorské práce znají své vítěze

Ceny za nejlepší diplomové a doktorské práce znají své vítěze

Fórum průmyslu a vysokých škol a společnost Siemens ocenily nejlepší mladé technické talenty - autory diplomových a doktorských prací.

Ceny Siemens převzali vítězové na slavnostním koncertu v Betlémské kapli z rukou ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, PhDr. Miroslavy Kopicové, jejíž ministerstvo převzalo nad soutěží záštitu. Osm nejlepších studentů si mezi sebe rozdělilo odměny ve výši 135.000 Kč.

Vítězné práce vybírá porota složená z prorektorů pro vědu a výzkum českých technických univerzit a zástupce společnosti Siemens. Pro přihlášení do soutěže je nutné splnit přísná kvalitativní kritéria. „Vybrat z přihlášených prací ty nejlepší je velice obtížné,“ potvrzuje předseda komise a prorektor pro vědu a výzkum ČVUT prof. Ing. Ladislav Musílek, CSc.

Letošní ročník propojil svět techniky se světem umění – ocenění získali nejen nejlepší mladí technici, ale také nejtalentovanější mladí umělci. Cenu Siemens si odnesli také čtyři vítězové Soutěže konzervatoří – 33. ročníku soutěže středních uměleckých škol.

Porota udělila Ceny Siemens:

Za diplomové práce:

Ing. Petru Hlaváčkovi - Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Měření textury povrchů vytvořených hydroabrazivním dělením jemnozrnných materiálů

Ing. Janu Kodetovi - České vysoké učení technické v Praze
Časová měřicí ústředna s rozlišením 100 ps

Ing. Zuzaně Novákové - Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Experimental study of microbial fuel cell

Ing. Lukáši Málkovi - České vysoké učení technické v Praze
Modulární řešení regionální jednotky

Ing. Janu Vernerovi - Vysoké učení technické v Brně
Metriky procesů vývoje softwaru

Za doktorské práce:

Ing. Michalu Bidlovi, Ph.D. - Vysoké učení technické v Brně
Evolutionary Design of Generic Structures Using Instruction-Based Development

Ing. Donaldu Davendrovi, Ph.D. - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Chaotic Attributes and Permutative Optimization

Ing. Jiřímu Vassovi, Ph.D. - České vysoké učení technické v Praze
Vibration-based Fault Diagnostics for Quality Control and Component Reuse

V dosavadních ročnících Ceny Siemens bylo oceněno 170 laureátů. Ve formě stipendií a finančních odměn Siemens podpořil mladé talenty částkou téměř 5 miliónů korun.


Obr. 1: Společná fotografie oceněných

Fórum průmyslu a vysokých škol ČR, které bylo založeno v roce 1996, sdružuje největší průmyslové podniky v České republice, technické univerzity a průmyslové svazy. Cílem této instituce je intenzívní výměna zkušeností mezi teorií a praxí, která má kromě jiného v dlouhodobější perspektivě ovlivnit zaměření jednotlivých studijních oborů podle potřeb praxe. Současnými členy Fóra průmyslu a vysokých škol ČR jsou: Siemens s.r.o., Škoda, automobilová a.s., České vysoké učení technické v Praze, Technická univerzita v Liberci, Univerzita Pardubice, Univerzita Tomáš Bati ve Zlíně, Vysoká škola báňská - TU Ostrava, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Vysoké učení technické v Brně, Západočeská univerzita v Plzni a za průmyslové svazy Svaz průmysl u dopravy, Českomoravská elektrotechnická asociace, Český svaz zaměstnavatelů v energetice, Sdružení automobilového průmyslu, Svaz chemického průmyslu a Svaz podnikatelů ve stavebnictví.

Odkazy & Download:
Domovská stránka společnosti Siemens
Domovská stránka společnosti Siemens v českém jazyceGooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře:
Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
USB I/O modul s MCP2200
Malý modul USB I/O a UART s obvodem Microchip MCP2200
Skladem od 243 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007