. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Výkonové usměrňovače Siemens
1. února 2010 - 8:07 | Pandatron | Výkonové usměrňovače Siemens   verze pro tisk

Výkonové usměrňovače Siemens

Siemens rozšířil svou nabídku v oblasti techniky pohonů o řadu usměrňovačů Sinamics DC Master (DCM), které umožňují používat funkce obvyklé u stávajících komponent řady Sinamics a příslušné nástroje Sizer a Starter také u stejnosměrných pohonů. Usměrňovače DCM mají jmenovitý stejnosměrný výstupní proud od 15 do 3000 A. K dosažení větších proudů lze usměrňovače zapojit paralelně. V usměrňovačích DCM jsou integrovány obvody pro přímé i zpětnovazební řízení a dále výkonový díl. Přístroje jsou tak velmi kompaktní a nenáročné na prostor.

Stejnosměrné pohony se stále běžně používají v mnoha oblastech, především jako hlavní pohonné jednotky. Důvodem je zejména snadné řízení otáček a točivého momentu pohonu spolu s velkým použitelným rozsahem otáček a možností jejich přesného nastavení (zejména v oblasti malých hodnot). Nový usměrňovač Sinamics DC Master se konfiguruje a spouští s použitím standardních nástrojů Sizer a Starter řady Sinamics. Při uvádění do chodu a obsluze pohonu se používá pokročilý ovládací panel AOP30 a základní číslicový operátorský panel BOP20. Přes vestavěná rozhraní Profibus a Profinet a další analogová, resp. digitální rozhraní lze usměrňovač Sinamics DC Master začlenit snadno a bez zvláštních výdajů do stávajících i nových automatizačních systémů.

Usměrňovač Sinamics DC Master je koncipován jako rozšiřitelná komponenta, kterou lze s výhodou použít jak v běžných, tak i náročných úlohách v pohonech například válcovacích stolic, strojů na tažení drátu, výtlačných lisů či lanovek a výtahů. Jeho funkci i výkon lze pružně přizpůsobit dané úloze. K odstupňování výpočetního výkonu jsou k dispozici standardní řídicí jednotka, výkonnější pokročilá řídicí jednotka a kombinace obou. Přístroj může být podle požadavků dané úlohy dodán v provedení pro dvoukvadrantový nebo čtyřkvadrantový provoz. Usměrňovače mají jmenovitý výstupní proud od 15 do 3000 A, pro dosažení větších proudů je lze zapojit paralelně.

V usměrňovačích Sinamics DC Master jsou v jednom celku integrovány obvody pro přímé i zpětnovazební řízení i výkonový díl. Všechny přístroje této řady tak mají kompaktní konstrukci s malými požadavky na prostor. Redundantní zapojení více měničů v rámci jednoho pohonu zajišťuje velkou dostupnost, a tím i výkonnost a produktivitu strojů a strojních zařízení.

Více informací na: http://www.siemens.czGooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk
Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007