. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Šlusmetr
7.listopadu 2007 | mirra18 | Šlusmetr | Komentářů: 0  
Slusmetr

Šlusmetr

Zkoušeč vodivosti s malým napětím je určen pro vyhledávání zkratů nebo pro ověřování vodivosti spojení na osazených deskách plošných spojů. Pomůže také nalézt přechodové odpory spínačů a přepínačů. Vzhledem k akustické signalizaci je neocenitelným pomocníkem při zkoušení vodivosti propojovacích kabelů.

Jeho hlavní výhodou je velmi malé zkušební napětí, takže polovodičové přechody zůstanou uzavřeny. Rovněž odpor mezi zkušebními hroty větší než 10 ohmů není indikován. K poškození polovodičových součástek při zkoušce nemůže dojít, zkušební napětí je menší než 5mV a zkušební proud maximálně 0,5mA.

V klidovém stavu vzniká na rezistoru R2 úbytek přibližně 5mV. Ten je přes rezistory R4 a R5 přiveden na vstupy operačního zesilovače IC1 (LM741), který je zapojen jako komparátor. Protože napětí na neinvertujícím (+) vstupu je větší než na invertujícím (-), výstup operačního zesilovače se blíží napájecímu napětí a a monostabilní obvod IC2 (NE555) není aktivován. Dojde-li ke zkratu zkušebních hrotů, napětí na odporu R2 je nulové. Pokud je správně nastaven trimr R9, napětí na invertujícím vstupu je nyní větší a výstup operačního zesilovače přejde k nule, takže monostabilní obvod IC2 je aktivován, rozsvítí se LED D1 a ozve se tón z bzučáku A1.

Zkoušečku před prvním použitím musíme ocejchovat. Trimr R9 při zkratovaných zkušebních hrotech nastavíme tak, aby dioda D1 nesvítila a pak s ním pootočíme pomalu zpět, aby se dioda D1 právě rozsvítila a zazněl tón. K napájení je vhodná 9V destičková baterie (6F22), kterou je třeba po použití zkoušeče vypínat.


Obr.1: Schéma zapojení

Autor: mirra18
Web:
http://www.mirra18.wz.czGooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře:
Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
PBTM s externí anténou
Modul s BTM-112 od firmy Rayson usnadňuje jeho použití a doplňuje modul o konektor pro připojení externí ziskové antény.
Skladem od 389 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007