. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Cena Emila Kolbena za nejlepší diplomovou a doktorskou práci v technických oborech

Cena Emila Kolbena za nejlepší diplomovou a doktorskou práci v technických oborech

ČKD GROUP vyhlašuje Cenu Emila Kolbena o nejlepší diplomovou a doktorskou práci zpracovanou studenty elektrotechnických oborů ČVUT.

ČKD GROUP vyhlašuje ve studijním roce 2009/2010 poprvé Cenu Emila Kolbena o nejlepší diplomovou a doktorskou práci zpracovanou studenty elektrotechnických a strojírenských oborů ČVUT. Vyhlášení tohoto ocenění je součástí dlouhodobé spolupráce společností ČKD GROUP a jednotlivých fakult ČVUT, která byla oficiálně stvrzena podpisem Rámcové smlouvy o dlouhodobé spolupráci na jaře roku 2009.

Cena Emila Kolbena, jednoho z nejvýznamnějších českých vynálezců a průmyslníků, je součástí aktivit ČKD GROUP, které mají za cíl podporovat talenty v technických oborech a zvyšovat atraktivitu těchto oborů pro nové studenty.

Pravidla soutěže

1. Pořadatel a vyhlašovatel soutěže
ČKD GROUP, a.s., Ovocný trh 572/11, 110 00 Praha 1

2. Podmínky účasti
Do soutěže se může přihlásit student/ka kterékoliv fakulty ČVUT, který/á zpracoval/a diplomovou nebo doktorskou práci na technické téma, které přímo koresponduje s produktovým zaměřením některé ze společností v rámci skupiny ČKD GROUP (více o společnostech na www.ckd.cz). Vyhlašovatel soutěže si ponechává právo rozhodnout o tom, zda přihlášená práce splňuje všechny podmínky soutěže.

3. Přihlášení do soutěže
Účastník se přihlásí do soutěže vyplněním a odevzdáním přihlášky, která je k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách pořadatele www.ckd.cz. Vyplněnou přihlášku je nutné zaslat v papírové podobě na adresu:

ČKD GROUP, a.s.
HR - Cena Emila Kolbena
Na Sychrově 975/8
101 27 Praha 10

Datum odevzdání přihlášek je 30.6.2010. Společně s přihláškou odevzdá účastník soutěžní diplomovou nebo doktorskou práci (jednou v papírové podobě a jednou v elektronické verzi).
Do soutěže lze přihlásit pouze práce obhájené v daném akademickém roce (tj. 2009/2010).

4. Odměny
Diplomové a doktorské práce budou posuzovány zvlášť a v obou kategoriích bude podle počtu přihlášených prací vyhlášeno 1. - 3. místo.

výše odměn:

1.místo...........30.000,- Kč
2.místo...........20.000,- Kč
3.místo...........10.000,- Kč

5. Vyhodnocení prací
Vyhodnocení přihlášených prací provede odborná porota složená z technických odborníků jednotlivých společností skupiny. Slavnostní vyhlášení nejlepších prací proběhne v září 2010 v Technologickém inovačním centru ČKD.

Odkazy & Download:
Domovská stránka ČKD GROUP

Cena Emila Kolbena za nejlepší diplomovou a doktorskou práci v technických oborech
Přihláška do soutěže (DOC)
Grantové vzdělávání odstartovánoGooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře:
Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
Elektronické časové relé
Programovatelné časové relé - TIMREL přináší univerzální použití v oblasti časového a sekvenčního spínání.
Skladem od 420 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007