. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Siemens se představí na veletrhu Amper 2010
24. března 2010 - 7:14 | Pandatron | Siemens se představí na veletrhu Amper 2010 | Komentářů: 0  

Siemens se představí na veletrhu Amper 2010

Společnost Siemens se zúčastní 18. ročníku mezinárodního veletrhu elektrotechniky a elektroniky Amper, který se na pražském výstavišti v Letňanech uskuteční 13. až 16. dubna 2010. Siemens představí své produkty, systémy a služby pro průmysl a energetiku v hale 2, sektoru B, na stánku číslo 8.

Průmyslové automatizační systémy
Prezentace řídicích systémů řady Simatic bude letos zaměřena na inovovaná CPU řady S7-300. Konkrétně se jedná o CPU 315(F)2PN/DP a 317(F)2PN/DP, která mají integrován dvouportový switch a rozšířenou funkční výbavu. Přestože jsou užší než předchozí modely (40 mm místo původních 80 mm), mají v porovnání s nimi výrazně vyšší kapacitu pracovní paměti i celkovou výkonnost. Rozhraní Profinet s dvouportovým přepínačem (Ethernet switch) umožňuje snadno a úsporně vytvářet sítě s liniovou topologií. S použitím těchto nových jednotek lze docílit rychlejšího programového cyklu. Například doba potřebná k provedení bitové instrukce je nyní pouhých 25 ns, mnohem kratší než dříve jsou i doby nezbytné k provedení aritmetických operací s bajty a čísly uloženými v pevné, resp. pohyblivé řádové čárce. Mezi přidanými funkcemi webového serveru, které uživateli umožňují systém snadno a pohodlně diagnostikovat, je např. automatická aktualizace stránek a rozšíření diagnostického bufferu o zobrazení až 499 záznamů. Přepracováno bylo také grafické zobrazení topologie připojených Profinet IO, které nyní mimo jiné nabízí podrobné tabulky s informacemi o stavu připojených stanic a přímé spojení s jejich webovými servery. Stranou nezůstanou ani ostatní typy Simatic S7-PLC a jejich příslušenství, které budou ve veletržní expozici rovněž k vidění a produktoví specialisté zde budou diskutovat jejich možnosti a nasazení v projektech a představovat jejich nové funkce.

Vedle novinek z oblasti řídicích systémů Simatic S7 budou prezentovány také novinky ze skupiny produktů Simatic ET200, tedy nové distribuované periferní jednotky (vzdálené IO) pro připojení na komunikační sítě Profibus i průmyslový Ethernet (Profinet). K dispozici budou informace o stanicích Simatic ET200 určených pro montáž do rozváděčů (IP20) i mimo ně (IP65/67), k vidění budou i distribuované periferie určené k nasazení do prostředí s nebezpečím výbuchu atd. Za pozornost stojí například řada periferií Simatic ET200 eco PN. Jedná se o malé a odolné bloky vzdálených IO se stupněm krytí IP 65/66/67 komunikující po síti Ethernet (protokol Profinet). Právě v ET 200eco PN přibylo mnoho modulů, včetně těch s volně konfigurovatelnými digitálními kanály. Kromě modulu IM 154-6 PN IWLAN, který umožňuje přímé připojení stanice vzdálených IO do bezdrátové komunikační sítě, byla rozšířena i nabídka pro modulární stanice vzdálených IO ET 200pro. Součástí prezentace budou i nové šestnáctikanálové digitální vstupní moduly. Stanice ET 200pro se stupněm krytí IP65/66/67 a možností integrace motorových vývodů se tak s výhodou uplatní na pohyblivých částech strojů, tyto stanice navíc budou díky novým modulům užší a levnější. Řada inovací se objevuje také v oblasti průmyslových počítačů Simatic PC – expozice představí nová průmyslová PC, včetně nástupce dobře známého Microbox PC, který se má typové označení IPC 427C. Zajímavé jsou i vestavné PC systémy Simatic S7-mEC, které lze rozšířit o vstupně/výstupní karty systému Simatic S7-300 a v kombinaci se softwarovým PLC Simatic WinAC RTX představuje výkonný řídicí systém. Součástí aktuální nabídky je softwarové PLC WinAC RTX 2009 a to i ve variantě pro bezpečnostní řízení.

Zájemci obdrží také informace o nejnovější verzi systému Simatic PCS 7 V7.1 pro řízení procesů, který si za dobu své více jak desetileté existence vydobyl pevné místo v různých odvětvích průmyslu. Díky svým vlastnostem – universálnosti, otevřenosti, spolehlivosti a integrované bezpečnosti – se tento systém uplatňuje v chemické výrobě, farmacii, potravinářství, ale také v energetice či sklářském a cementářském průmyslu. Nejpodstatnější změny systém zaznamenal na inženýrské i operátorské stanici. Jeho součástí je zcela přepracovaná knihovna procesních objektů, tzv. APL knihovna, s jejíž pomocí uživatel tvoří celý projekt. Změněny jsou funkční bloky typických procesních úloh (bloky motorů, regulátorů, ventilů) i jejich grafická reprezentace na operátorské stanici. Celá knihovna je nyní mnohem flexibilnější a umožňuje měnit chování jednotlivých bloků podle požadavku technologie. Součástí standardní instalace jsou dále i bloky pokročilého řízení (APC), např. pro realizaci Smithova prediktivního regulátoru pro procesy s velkým dopravním zpožděním, regulátoru s přepínáním sad PID parametrů a selektorového, resp. prediktivního regulátoru pro řízení více proměnných. Kromě softwarových změn je v aktuální verzi systému i nový hardware pro operátorské a inženýrské stanice a také inovované automatizační stanice a I/O moduly.

Hlavní novinkou v oblasti malých řídicích systémů je nástupce úspěšné řady Simatic S7-200, který má typové označení Simatic S7-1200 a software Step 7 Basic. Simatic S7-1200 je nové modulární PLC určené k řešení menších automatizačních úloh při požadavcích na malé rozměry a nízkou cenu. Při vývoji přístroje i softwaru byl kladen zvláštní důraz na bezproblémovou integraci a co nejdokonalejší vzájemnou součinnost automatu, systému operátorského rozhraní i programového vybavení. Hlavními přednostmi nového systému jsou integrované rozhraní Profinet, které slouží pro komunikaci se softwarem Step7 Basic, ostatními PLC a ovládacími panely řady Simatic HMI Basic, více paměti pro uživatelský program, integrované analogové vstupy a velice snadné rozšíření. Nový vývojový nástroj Simatic Step7 Basic představuje integrované softwarové prostředí na tvorbu uživatelských programů pro PLC a panely řady Simatic HMI Basic. Verze Simatic Step7 Basic V10.5 s integrovaným softwarem WinCC Basic podporuje uživatele nabídkou aplikačně orientovaných a intuitivně ovladatelných editorů s vysokým uživatelským komfortem, umožňujících rychlejší a přehlednější tvorbu programu.

V oblasti vizualizačních systémů bude v expozici kladen důraz na průmyslová panelová PC. Panel PC IPC577C představuje velmi výkonný nástroj, který je vybaven nejmodernějšími hardwarovými komponentami. Pomocí vizualizačního softwaru WinCC nebo WinCC flexible je z něj možno optimálně sledovat a ovládat řízenou technologii. HMI IPC477C PRO zastupuje kategorii zařízení, které disponují krytím IP65 ze všech stran. Díky tomu je možné toto panelové PC, které je založeno na platformě Windows XP Embeded, umístit přímo do technologie mimo rozváděč. Nedílnou součástí veletržní prezentace budou informace o novinkách v oblasti ovládacích panelů. Na trh byla totiž uvedena úplně nová řada tzv. Basic panelů, které představují cenově velmi výhodné řešení pro méně náročné vizualizační úlohy. V oblasti vizualizačního softwaru je důraz kladen na vzdálenou správu ovládacích panelů pomocí nadstavby WinCC flexible Sm@rtService a Sm@rtAccess. Tento přístup umožní urychlení a vyšší efektivitu servisního zásahu.

Senzorika a průmyslová komunikace
Společnost Siemens se dlouhodobě věnuje i vývoji komunikačních komponent pro sítě průmyslového Ethernetu (Profinetu) i sítě Profibus. S produkty Scalance lze realizovat jednotné a flexibilní komunikační sítě pro nejširší použití. Ve strukturovaných komunikačních sítích se uplatní přepínače Scalance X („switch“). Radiové moduly Scalance W (IWLAN podle IEEE 802.11) nabízejí variabilitu bezdrátové komunikace. S bezpečnostními moduly řady Scalance S lze propojit průmyslové a kancelářské sítě i spravovat automatizační síť na dálku přes internet, a to v souladu s uznávanými pravidly informační bezpečnosti průmyslových komunikačních sítí. Vysoké disponibility průmyslové sítě lze dosáhnout pomocí redundantní kruhové topologie přepínačů s podporou průmyslových protokolů MRP, resp. HSR. Na veletrhu budou představeny novinky v produktových řadách Scalance X. Řada XB-000 je určena pro nejmenší aplikace, řada XF-200 pro mělké instalační skříně a řada X-300M obsahuje nové částečně modulární přepínače s podporou gigabitových přenosů na všech portech. Řada XR-300M nabízí modulární přepínače v provedení pro instalace do instalačních kabinetů o velikosti 19“. Pro napájení až dvou koncových zařízení metodou PoE (Power-over-Ethernet) lze nově použít přepínač Scalance X108-2PoE. Unikátní je rovněž systém rychlé a kvalitní montáže kabelů Fast Connect (FC) umožňující zhotovit metalické (RJ45 i M12) a nově též optické (BFOC i SC) konektory přímo v místě instalace. Systém FC se skládá ze speciálních kabelů, nástrojů na odstraňování izolace i přípravu optického vlákna a konektorů FC. V případě bezdrátových přenosů Siemens podporuje komunikaci založenou na standardech GSM/GPRS, Industrial Wireless LAN a nově též WirelessHART.

V oblasti senzoriky Siemens na veletrhu představí nové laserové skenery pro zabezpečení malých ochranných zón a dopravních vozíků. Přístroj Simatic FS660 SR (short range) s malým dosahem je vhodný jako bezpečnostní zařízení při zabezpečování malých ochranných zón na vzdálenost do 2,15 m. Laserový skener Simatic FS670 pro sledování pohybu byl speciálně vyvinut pro dopravní vozíky. Oba skenery jsou certifikovány jako zařízení typu 3 podle IEC/EN 61496-1 a -3, SIL 2 podle normy IEC 61508 a PL d podle EN ISO 13849. Parametrizují se prostřednictvím programu LS4Soft. Sortiment záznamových a čtecích zařízení pro pásmo UHF budou reprezentovat dvě nové kompaktní čtečky RFID (Radio Frequency Identification). Čtečka Simatic RF620R je vybavena jednou vestavěnou anténou, ke čtečce Simatic RF630R lze připojit až dvě vnější antény (vše v pásmu UHF). Obě čtečky lze pomocí komunikačních modulů Simatic RF přímo integrovat do systému Simatic S7 i do komunikačních sítí Profinet a Profibus. Ve vývojovém prostředí Step7 k tomu existují potřebné standardní funkční bloky. Obě stacionární čtečky řady Simatic RF600 lze při jejich kompaktní konstrukci namontovat i do stísněných prostor a díky krytí IP65 provozovat i ve velmi nepříznivých provozních podmínkách.

Nízkonapěťová spínací technika, rozvod energie
Novinkou v produktovém portfoliu nízkonapěťové spínací techniky jsou tzv. Inovace Sirius, které nabízejí pokroková systémová řešení. Inovace Sirius představují sehraný modulární systém spínací techniky pro aplikace v nejrůznějších průmyslových odvětvích. Osvědčený modulární systém Sirius tak nyní nabízí další možnosti v hlavním a řídicím obvodu. Inovace Sirius jsou odpovědí na aktuální požadavky trhu, především na snížení počtu variant, zvýšení operativnosti, resp. úsporu nákladů a času. Výhodou pro uživatele je zvýšení produktivity a hospodárnější provoz zařízení. Modulární systém Sirius nabízí perfektně sehrané a kombinovatelé přístroje, jejichž montáž je jednodušší než kdykoliv jindy – stačí nasunout, zaklapnout a vše je propojeno. Výhodou je podstatné zkrácení doby montáže, eliminace chyb a úspora nákladů. Inovace Sirius spočívají v úplném redesignu hlavních a řídicích obvodů přístrojů velikostí S00 a S0, tedy do 40 A. Inovované přístroje mají spoustu předností vedoucích k optimalizaci zařízení. Novinky velmi často tkví v detailech - např. zvýšení zatížitelnosti při zachování stejné konstrukční velikosti nebo sloučení několika funkcí do jediného přístroje přináší významnou úsporu místa. Dalším příkladem může být podstatné snížení počtu typů přístrojů, které umožňuje snížení investic do skladových zásob a zjednodušuje projektování i logistické operace. Velmi důležitým momentem je monitorování aplikací. Monitorovací proudová relé se dají v případě Inovací Sirius začlenit přímo do motorového vývodu bez nutnosti samostatného upevnění na montážní lištu a dalšího propojování. Monitorovat lze zdánlivý proud, cos ? nebo činný proud a podle zvolené veličiny je možné vyhodnotit a okamžitě reagovat na odlehčení, popř. přetížení spotřebiče a na stavy od nich odvozené. Významné snížení objemu vodičů v kabelových žlabech zajistí vhodný způsob připojení k automatizačním řídicím systémům (PLC). Uživatel může zvolit průmyslovou síť AS-Interface nebo IO-link. V obou případech odpadá paralelní propojování tradičními kabelovými svazky. Předností je rovněž projektování řídicích obvodů na jednotné softwarové platformě a jejich úplná integrace do programovacího jazyka Step7. Kromě povelů pro zapínání, spouštění a zastavování jsou přenášeny statistické a diagnostické funkce.

V nabídce společnosti Siemens se nově objevuje také nová řada fotovoltaických střídačů Sinvert TL a Sinvert PVM. Jde o přístroje vhodné jak pro firmy nabízející fotovoltaické elektrárny, tak i pro koncové uživatele v komerčním sektoru. Tito uživatelé vyžadují střídače pro střešní systémy instalované na stodolách, školách či průmyslových budovách nebo pro montáž na volné ploše. Střídače Sinvert PVM jsou k dostání pro výkony 10, 13 a 17 kW. Následovat bude verze 20 kW. Střídače se mohou pochlubit špičkovou účinností 98 %, které je dosaženo pomocí širokého rozmezí výkonu. Pro celosvětový přístup, analýzu střídačů a dat lze použít nástroj Sinvert Webmonitor, který v případě poruchy umožňuje automaticky odeslat e-mail. Pro optimální konfiguraci FV zařízení napříč portfoliem střídačů Sinvert je k dispozici software Sinvert Select. Střídače Sinvert TL doplnily řadu centrálních střídačů Sinvert o přístroje bez transformátoru. Účinnost nových třífázových střídačů pro fotovoltaické panely je v porovnání s předchozími typy střídačů s transformátory větší o jedno až dvě procenta. V uspořádání s jednou řídicí a ostatními podřízenými jednotkami (systém master-slave) je tak účinnost 98 % při výpočtu podle metodiky Euro ETA (vážený průměr). Díky tomu může provozovatel sluneční elektrárny dosahovat při dodávce energie do rozvodných sítí vyššího zisku. Střídače nové řady jsou k dispozici se jmenovitými výkony 500, 1000 a 1500 kW, k dispozici je také přístroj o výkonu 2 MW, jenž je v současnosti vůbec nejvýkonnějším střídačem bez transformátoru na trhu. Nové střídače Sinvert jsou vhodné k použití ve slunečních elektrárnách středního a velkého výkonu. Přístroje využívají princip master-slave s rotující řídicí jednotkou (rotating master), který společnost Siemens na trh uvedla před deseti lety. Tento princip se s výhodou uplatňuje při změně intenzity slunečního svitu v závislosti na denní době nebo při oblačném počasí. Tím vzrůstá účinnost sluneční elektrárny, a to zejména při práci na částečný výkon. S ohledem na intenzitu slunečního záření je vždy v provozu jen právě potřebný počet střídačů. Do sestavy řízené způsobem master-slave lze zapojit až čtyři střídače, takže elektrárna může pracovat již při nízké intenzitě slunečního záření, a dosahovat tak velké účinnosti i při malém výstupním výkonu. Princip rotating master také prodlužuje dobu životnosti systému, neboť funkce řídicí jednotky (master) je vždy přidělena střídači s momentálně nejmenším počtem provozních hodin. Každý ze střídačů se tak podílí na celkové provozní době zařízení stejným dílem.

Ke zjišťování aktuální spotřeby energie lze využít digitální multifunkční měřicí přístroje Sentron PAC3200, PAC4200 nebo novinku PAC3100. Jejich měřicí funkce a komunikační rozhraní umožňují vedle centrálního hlídání elektrických zařízení také přesné měření odběru energie, které se používá jako základ pro přiřazení nákladů na energie jednotlivým výrobním střediskům a jako nástroj pro zavedení úsporných opatření. Zaznamenáváním toků energie od napájení po spotřebič se zvyšuje transparentnost spotřeby energie. Multifunkční přístroje Sentron PAC3100, PAC3200 a PAC4200 měří a zobrazují elektrické veličiny jako proud, napětí, výkon či frekvenci, a zaznamenávají tak spotřebu elektřiny v rozvodných sítích nízkého napětí. Jde o cenově výhodné přístroje, které mají vestavěné nebo rozšiřitelné (dle typu) komunikační rozhraní (Profibus, Modbus, Ethernet), takže je lze snadno připojit k nadřazenému automatizačnímu systému nebo systému pro řízení odběru energie. Ke snížení nákladů na energie a zvýšení dostupnosti energie společnost Siemens nyní nabízí také nový software Sentron powermanager. Tento software spolu s přístroji Sentron pro sběr dat nabízí řešení pro management energie s minimální vstupní investicí a s dokonalou rozšiřitelností. Je to doplnění portfolia o software nezávislý na systému Simatic.

Součástí veletržní expozice bude i systém rozváděčů Sivacon S4. Jedná se o stavebnicový systém typově zkoušených rozváděčů (TTA), umožňující oddělení jejich vnitřních prostor (tzv. separaci) až do třídy 4b. Rozváděče Sivacon S4 jsou připraveny pro nasazení celé produktové řady přístrojů značky Siemens – od modulových jističů, relé a stykačů, až po výkonové vzduchové jističe řady Sentron. Systém samozřejmě umožňuje montáž přístrojů v pevném i výsuvném provedení.

Návštěvníci expozice si budou moci dále prohlédnout přípojnicové systémy řady Sivacon 8PS, které se vyrábí v českých výrobních závodech společnosti Siemens. K vidění budou přípojnice typu CD-K a CD-L (proudy do 40 A). Tento typ přípojnic se hodí zejména jako světelná rampa pro všechny běžně dodávané světelné zdroje. Vedle tohoto typu bude na stánku vystaven typ BD01 (proudy 40 – 160 A). Přípojnice typu BD01 je koncipována pro rozvod elektrické energie v menších výrobních celcích, ateliérech, malých dílnách apod. Proudově navazujícím typem přípojnicového systému je typ BD2 (proudy 160 – 1250 A), které jsou bezesporu nejuniverzálnějším a nejčastěji používaným typem přípojnic. Hodí se jak do průmyslových hal, tak do kancelářských budov. Posledním, v ČR vyráběným typem je přípojnice LX (proudy 800 – 6300 A), jež je optimalizována pro rozvod proudu ve výškových budovách, ale lze jimi velice dobře spojit např. i transformátor a rozváděč v rozvodné stanici. Proudovým ekvivalentem typu LX je v Německu vyráběná přípojnice s označením LD (proudy 1100 – 5000 A). Silnoproudá sběrnice je konstrukčně navržena pro použití v průmyslových aplikacích. Nabídku uzavírá přípojnice typu LR (proudy 630 – 6300 A), která se vyrábí ve Švýcarsku. Pro svou chemickou stálost a odolnost vůči povětrnostním vlivům je určena pro rozvod elektrické energie např. na ropných plošinách, v petrochemických závodech apod.

Instalační technika
V oblasti jištění domovních a jim podobných instalací bude představena nová řada jističů 5SL se jmenovitou zkratovou schopností 6 kA, které umožňují snadnou a rychlou montáž s využitím bohaté nabídky příslušenství. Tyto přístroje jsou v nabídce ve vypínacích charakteristikách B a C, v rozsahu jmenovitých proudů 0,3 až 63 A. Představena bude rovněž nová verze programu Simaris design pro výpočty dimenzování a jištění sítí nízkého napětí.

Standardní a mechanické pohony
Produktová skupina standardních pohonů představí asynchronní elektromotory nízkého napětí, nevýbušné asynchronní motory nízkého napětí a elektropřevodovky. Elektromotory pocházejí z produkce výrobních závodů v Mohelnici, Frenštátě pod Radhoštěm a Bad Neustadtu a jsou určeny k pohonu průmyslových zařízení, např. ventilátorů, čerpadel, obráběcích strojů, hydraulických komponent a dřevoobráběcích strojů. Nevýbušné motory AOM lze použít i v prostředí s nebezpečím výbuchu - např. v chemických provozech, u benzínových pump či v dolech. Motory je možné používat i v náročných klimatických podmínkách. V rámci expozice budou prezentovány i produkty jednoho ze sedmi výrobních závodů Siemens-Flender. Elektropřevodovky Siemens-Flender splňují požadavky na stavebnicový systém a umožňují vysokou variabilitu provedení podle požadavku zákazníka (velký rozsah a jemné odstupňování převodových poměrů, různé způsoby uchycení převodovky a použití patentovaných stavebnicových motorů Modulog). Tyto elektropřevodovky jsou schopné přenášet výkony od 0,09 do 200 kW a krouticí moment od 90 do 20 000 Nm. Rozsah převodových poměrů je od i = 1,5 až 70 000. Elektropřevodovky je možné nasadit také do prostorů s nebezpečím výbuchu dle směrnice 94/9/EG (známé také pod označením ATEX95). Tyto spojky a převodovky jsou schopny přenášet krouticí moment od několika Nm až po několik miliónů Nm.

Regulované pohony
V oblasti regulovaných pohonů bude představen decentralizovaný frekvenční měnič Sinamics G110D, který byl vyvinut speciálně pro jednoduché průmyslové aplikace s dopravou materiálu vyžadující samostatně fungující a odolný pohon. Sinamics G110D v krytí IP65 je vhodný zejména pro distribuci zavazadel na letišti nebo do dalších logistických aplikací. Kromě integrované komunikace prostřednictvím sběrnice AS-interface určené k nastavení a diagnostikování měniče, lze rovněž zpracovávat přímo na jednotce měniče až pět signálů připojených z externích čidel. Sinamics G110D má velmi nízký profil a stejné montážní rozměry pro všechny výkonové velikosti. Také může být snadno kombinován s výkonnějším měničem Sinamics G120D, aby mohl být začleněn do pohonů ve složitějších aplikacích. K vidění bude i modulární frekvenční měnič Sinamics G120P který je složen z řídící jednotky (CU), výkonové jednotky (PM) a volitelně z ovládacího panelu. Jde o přístroj se širokým portfoliem funkcí v oblasti řízení pump, ventilátorů a kompresorů. Při projektování měniče byl velký důraz kladen na použití v průmyslovém prostředí, kde ho lze použít pro regulaci vytápění, vzduchotechniky nebo klimatizace. Sinamics G120P poskytuje velmi kvalitní řešení regulace s uzavřenou smyčkou pro řízení ventilátorů ve vzduchotechnice, odstředivých čerpadel pro klimatizační systémy a kompresorových jednotek. Prezentována bude i nová výkonnější řídicí jednotka CU320-2 pro náročné víceosé pohony Sinamics S120. Jejími hlavními přednostmi je možnost využití více funkcí při stejném nebo větším počtu připojených os. Další výhodou je integrované rozhraní RJ45 pro programování přes průmyslový Ethernet. Představeny budou také nové možnosti měničů Sinamics S110, především ve spojení s řídicími systémy Simatic S7-200 a S7-1200 (zejména možnost ovládání přes RS485 a pulzní rozhraní).

Pohony velkých výkonů
Na konci roku 2009 Siemens uvedl na trh nový řízený usměrňovač Sinamics DC Master. V tomto výrobku jsou výhody a nové trendy v pohonech osvědčené řady Sinamics přeneseny i na pole konzervativní stejnosměrné techniky. Nový měnič Sinamics DC Master je robustní zařízení do nejnáročnějších provozů, které disponuje novými technologiemi – např. komunikace Profinet, volné grafické programování či víceřádkový a grafický ovládací panel. Velkou předností jsou rovněž menší rozměry a nižší hlučnost. Měniče Sinamics DC Master jsou velmi variabilní v hardwarové i softwarové části, a umožňují tak efektivní nasazení do širokého spektra aplikací. Na veletrhu bude vystaven funkční model tohoto měniče. V oblasti pohonů velkých výkonů dále Siemens nabízí široké spektrum motorů a frekvenčních měničů pro řešení úloh od 100 kW do 140 MW výkonu, pro nízké i vysoké napětí a otáčky motorů od 0 do cca 15 000 1/min.

Energetika
Siemens na veletrhu představí kompletní portfolio produktů a služeb pro výrobu, přenos a rozvod energie. Letošní expozice se zaměří především na systémy Smart Grids - inteligentní sítě a novinky v oblasti transformátorů a produktů vn, resp. vvn. Společnost Siemens dodává nejmodernější technologie pro elektrárny - turbíny, generátory, palivové články a řídicí systémy. Součástí nabídky jsou také produkty a služby pro spolehlivé dodávky energie od výroby až ke konečnému spotřebiteli – tj. systémy řízení energie, produkty a služby v oblastech vysokého a velmi vysokého napětí, transformátory, řízení projektů a kompletní servis energetických zařízení.

Siemens Engineering - výroba rozváděčů
Na stánku Siemens bude prezentována také výroba rozváděčů v teplickém výrobním závodě Servisní centrum - Výroba rozváděčů (SC-VR). Tento závod společnosti Siemens Engineering zajišťuje výrobu rozváděčů nízkého napětí a betonových transformačních stanic pro tuzemský i zahraniční trh. Rozváděče nn vyráběné v SC-VR zajišťují rozvod elektrické energie nejen v oblasti těžkého průmyslu a energetiky, ale i v kancelářských budovách a objektech občanské výstavby. Z technologického pohledu SC-VR vyrábí rozváděče distribuční (hlavní a podružné rozvody energie), rozváděče řídicích a chránicích systémů a rozváděče kompenzační.

Odkazy & Download:
Domovská stránka společnosti Siemens
Domovská stránka společnosti Siemens v českém jazyce
AMPER 2010 - 18. mezinárodní veletrh elektrotechniky a elektronikyGooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře:
Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
PUSBIO4R - USB - 4x relé + 4x vstupy
Modul PUSBIO4R patří do skupiny nové řady USB – relé a USB – I/O převodníků. Moduly jsou vybaveny výkonovými relé a izolovanými vstupy. Pro ovládání slouží aplikace PUSBIO – Control Software.
Skladem od 735 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007