. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Modul GSM/GPRS typu SIM900
2. dubna 2010 - 8:29 | Pandatron | Modul GSM/GPRS typu SIM900 | Komentářů: 2  

Modul GSM/GPRS typu SIM900

GSM Modul SIM900 je nástupcom veľmi úspešnej rodiny SIM300. Nový produkt firmy SIMCom je vybavený rýchlejším procesorom, čo mu umožňuje obsluhovať aj náročnejšie úlohy. Výrobca zabudoval nový TCP/IP zásobník a multilink mód, takisto bol rozšírený aj zoznam AT príkazov.

Pre vývojárov je významná skutočnosť, že SIM900D je pinovo kompatibilný so SIM300D vrátane vykonávaných AT príkazov (kompatibilita smerom dole) a rozmerov. Možno, že v dobe vydania tohto článku bude už výroba starého modulu SIM300 ukončená a integrátori či výrobcovia, ktorí ho doteraz používali budú nútení nahradiť vo svojich výrobkoch starý modul novým. Vďaka spomenutej kompatibilite, nie sú nutné žiadne významné konštrukčne zmeny. Iba zákazníci ktorí napájali RTC napätím menším ako 2 V ho budú musieť zvýšiť na 3 V. Táto zmena by však nemala predstavovať žiadny veľký problém, naopak zariadenie by, po výmene firmware v procesore, mohlo získať nové funkcie a vlastnosti.

SIM900 alebo SIM900D?
K dispozícii sú dve verzie nového modulu: SIM900 a SIM900D. Líšia sa medzi sebou rozmermi. Model s označením SIM900 je jedným z najmenších na trhu. Jeho rozmery sú iba 24×24×3 mm (hmotnosť 3,4 g), zatiaľ čo väčšia alternatíva má rozmery 33×33×3 mm.

Obidva moduly sú postavené na platforme s jadrom ARM926EJ-S taktovaným na frekvencii 156 MHz. Dovoľuje dvojnásobné zrýchlenie vykonávania inštrukcií. Nové riešenie rádiovej časti modulu umožní zmenšenie spotreby v režime spánku na necelých 1,5 mA, pri napájacom napätí v rozsahu 3,4 .. 4,5 V.

Modul môže posielať dáta s využitím paketového prenosu GPRS triedy 10 a 8. Umožňuje to obsadiť do 4 časových slotov pri downlinku (obidve triedy) a 1 (trieda 8) alebo 2 (trieda 10, ale bez využitia jedného slotu pri downlinku) pri uplinku. Maximálna rýchlosť prenosu pri sťahovaní dát je takto 85,6 kbps. Okrem toho modul podporuje komutovaný mód CSD (downlink do 14,4 kbps) a USSD (Unstructured Supplementary Service Data), ktorý umožňuje priamu komunikáciu medzi mobilným telefónom a ostatnými prvkami mobilnej siete. Funkcie USSD môžu byť spúšťané aplikáciami, priamo používateľom prostredníctvom klávesnice, alebo aplikáciou v sieti. USSD je používané napríklad pre aktiváciu doplnkových funkcií, ako je presmerovanie príchádzajúcich hovorov, navýšenie kreditu pomocou telekódu alebo overenie dostupného limitu na zákazníckom účte v systéme Prepaid.


Obr. 1: Porovnanie veľkosti modulov SIM900 i SIM900D

Z aplikačného hľadiska má nový modul dve veľmi významné vlastnosti. Prvou z nich je možnosť práce v štyroch frekvenčných pásmach GSM 850, 900, 1800 a 1900 MHz, bez potreby uskutočniť zmeny zariadenia. Stačí len odoslať príslušný AT príkaz. Druhou vlastnosťou je implementovaný TCP/IP zásobník. Vyhovuje špecifikácii 3GPP GSM/GPRS R99 (pôvodne v SIM300 – R97). Funkcia multispojenia, pôvodne dostupná iba po nahratí špeciálneho firmware, je v nových moduloch štandardná. Po registrácii na stránke výrobcu, je možné stiahnuť aplikačný manuál, ktorý popisuje postup pre realizáciu spojenia GPRS s použitím TCP/IP protokolu. Je zrejmé, že výrobca venoval maximálne úsilie, aby sa náročnosť obsluhy komunikácie preniesla z aplikácie na modul. Tomu svedčí aj jednoduchosť AT príkazov pre nadviazanie prvého spojenia. Takto sa vývojár môže sústrediť na vývoj zariadenia, namiesto riešenia základných problémov súvisiacich s prenosom dát. Je ale potrebné pripomenúť, že z dôvodu implementácie obsluhy zásobníka, modul neobsluhuje transparentný mód.

Ako už bolo spomenuté, SIM900 sa uchádza o miesto jedného z najmenších modulov vo svojej triede. V skutočnosti sa problém výberu medzi modulmi obmedzuje na otázku, či nový modul má byť použitý namiesto starého SIM300, alebo je určený do nového riešenia. V druhom prípade je jednoznačne výhodnejšie použitie menšieho SIM900D, čo umožní úsporu miesta vo vnútri zariadenia a na doske plošných spojov. Porovnanie modulov je na obr. 1.


Obr. 2: Rozmiestnenie vývodov modulu SIM 900

V tab. 1 sú uvedené základné technické parametre modulov SIM900 a SIM900D, na obr. 2 je rozmiestnenie vývodov.

Prepojenie s nadradeným systémom
Modul má dve rozhrania UART, z ktorých jedno je používané na prepojenie s nadradeným systémom (UART1), a druhé slúži na aktualizáciu software a na komunikáciu s vývojový kitom (UART0). Výrobca odporúča, aby toto rozhranie bolo v aplikácii prístupné bez ohľadu na jej určenie, pretože riešenie prípadných technických problémov môže byť takto podstatne jednoduchšie.

Rozhranie UART1 je využívané pre riadenie modulu pomocou AT príkazov z nadradeného zariadenia. Toto rozhranie môže pracovať v režime s hardwarovou kontrolou prenosu, alebo bez nej. V druhom prípade môžu ostať vstupy DCD a DSR nezapojené. Vstup DTR modulu je možné použiť na aktiváciu modulu (prechod z režimu spánku), výstup RI na signalizáciu vyzváňania alebo prichádzajúcej správy SMS. Modul má navyše výstupy umožňujúce zapojenie LED diód signalizujúcich prevádzkové stavy.

Napätie logickej „1” je 2,8 V (platí aj pre UART). Ak nie je nadradený systém kompatibilný s touto napäťovou úrovňou, je potrebné použiť prídavný prispôsobovací obvod.

Modul podporuje obsluhu kariet 1,8 V ako aj 3 V.

Vývojový kit
Okrem starostlivo vypracovanej dokumentácie firma SIMCom vyrába aj vývojový kit (obr. 3), ktorý zjednodušuje vývoj aplikácií. Na vývojovom kite sú namontované obvody pre pohodlné využitie všetkých funkcií modulu. Je možné prepájať hlasové ako aj dátové spojenia.


Obr. 3: Vývojový kit SIMCom

Záver
Trh s modernými súčiastkami sa väčšinou zdá byť orientovaný iba na cenu. OEM výrobcovia rozhodne cenia aj kvalitu prevedenia a bezporuchovosť. Nakoľko nikoho by zrejme nepotešilo, keby musel meniť svoje výrobky v teréne. Na druhej strane, ak bude kvalita prevedenia a funkcionalita porovnateľná, zákazník sa určite zachová racionálne a vyberie si lacnejší produkt.

Modul SIM300(C,D) je ešte stále dostupný v z nášho skladu. Ceny SIM300 a SIM900 sa líšia len minimálne.

Odkazy & Download:
Česká domovská stránka firmy SOS electronic
Slovenská domovská stránka firmy SOS electronic
Produkty SIM300
Produkty SIM900GooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře (2):

Zobrazit starší 30 dnů (2)...

host
2. Dne 23. 01. 2013 v 11:01 zaslal host
Bez titulku
SIMCOM bych řekl je ověřená firma, když má 40% z trhu v EU a do ČR se jich dodavá na 10tisíce...


Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
PLA8 MODUL - Logický analyzátor pro USB
Logický analyzátor pro USB 2.0, klon Saleae, 8-bitová verze s 10 GS a integrovanou analýzou rozhraní.
Skladem od 825 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007