. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Okénkový detektor napětí
15. dubna 2010 - 8:23 | Pandatron | Okénkový detektor napětí | Komentářů: 0  

Okénkový detektor napětí

Okénkový detektor napětí může být neocenitelným doplňkem řady především bateriově napájených zařízení, stejně tak však může být použit i jako jednoduchá testovací pomůcka.

Každá aplikace vyžaduje pro svůj provoz přesně dané napájecí napětí. Při jeho překročení může dojít k poškození elektroniky, ovšem problémy mohou nastat i v případě poklesu napětí pod požadovanou mez. V tom případě sice jen málo kdy hrozí přímé poškození, nejedná-li se například o elektromechanické prvky, je zde však riziko, že aplikace bude pracovat dál, ovšem její provoz bude nestabilní a výstupní stavy těžko definovatelné. Situace je o to vážnější, jedná-li se o zařízení napájené z baterie s vyvedeným vstupem pro externí adaptér a používající jednoduchý diodový součtový člen.

Následující zapojení pracuje jako okénkový detekční obvod. Jeho účelem je zjistit, zda se měřené napětí nachází v předem daných mezích, nebo zda je již mimo určené hranice. Výhodou obvodu je i dostupnost informací o tom, kterým směrem napětí překročilo daný rozsah.


Obr. 1: Schéma zapojení okénkového detektoru

Základem zapojení je dvojitý operační zesilovač typu MAX933, jehož blokové shcéma je uvedeno na obr. 2. Výhodou tohoto obvodu firmy Maxim je dostupnost integrované reference s napětím 1,182 V a tolerancí ±2 %. K obvodu tak již stačí doplnit jen rezistory pro nastavení požadované horní a dolní hranice napětí - R1, R2 a R3. Jejich přesná hodnota však závisí na požadovaných hranicích detekce a je ji tak potřeba spočíst, jednoduše prakticky jen pomocí Ohmova zákona.

Postup je následující:

 1. Definování požadované hystereze pro výpočet hodnot R5 a R4
 2. Výběr hodnoty R1. R1 může být až do 100Mohm.
 3. Výpočet součtu R3 + R2:
  R3 + R2 = R1 (Voth/(Vref+Vh) – 1)
 4. Výpočet R2:
  R2= (R1 + R2 + R3) x (Vref-Vh)/Vuth – R1
 5. Výpočet R3
  R3 = (R2 + R3) – R2
 6. Ověření hodnot rezistorů pomocí následujících rovnic:
  Voth = (Vref + Vh) x (R1+R2+R3)/R1 = 5.474
  Vuth = (Vref – Vh) x (R1+R2+R3)/(R1+R2) = 4.484
  Vh = Vref x R5/R4

Pomocí rezistorů R4 a R5 je nastavena hystereze, bránící rozkmitání výstupu obvodu, pokud je měřené napětí v blízkosti jedné z definovaných hranic. Výstupy OUTA a OUTB signalizují překročení vždy nízké nebo vysoké hranice napětí, přičemž aktivní jsou v nízké úrovni. Po doplnění o jednoduchý součinový člen (AND, NAND) je získáván signál o napětí nacházejícím se v daných mezích.


Obr. 1: Blokové schéma obvodu MAX933

Výhodou uvedeného obvodu je nezávislost hlídaného napětí na napájecím napětí, které mohou mít i samostatné zdroje.

Zdroj: MAXIM Application Note

Odkazy & Download:
MAXIM Application Note
MAX933 - Ultra-Low-Power, Low-Cost Comparators with 2% ReferenceGooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře:
Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
Modul PWLAN-1
Konstrukce univerzálního webserveru s modulem SocketLAN.
Skladem od 1290 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007