. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Monitor atmosférického náboje
10. června 2010 - 9:37 | Pandatron | Monitor atmosférického náboje | Komentářů: 10  

Monitor atmosférického náboje

Jednoduchá konstrukce monitoru atmosférického náboje umožňuje předvídání například bouřkové činnosti.

Tato konstrukce je určena pro sledování atmosférického náboje. Tím, že indikuje zvýšení náboje v atmosféře, je možné snadno předpovědět, že se blíží bouřka. Náhlé elektrické výboje při bouřce přitom způsobují zvýšený tok elektrického proudu v Zemi a ty mohou mít samozřejmě velice nepříznivé účinky pro spotřebiče připojené k rozvodné síti.

Popis funkce:
Klidový statický náboj za slunečného dne se pohybuje kolem 100 mV při zanedbatelném proudu, avšak při seskupení mračen na obloze se může během chvíle vyhoupnout na hodnotu mnohonásobně vyšší. V případě bouřky se poté toto napětí může zvýšit až na tisíce voltů těsně před úderem blesku. Zde popsaný obvod monitoru atmosférického náboje indikuje svitem LED aktuální podmínky a předvídá tak i postupně se blížící bouřku.

Schéma zapojení:
Na následujícím obrázku je uvedeno schéma zapojení monitoru.


Obr. 1: Schéma zapojení

Vstupní obvod monitoru je tvořen OZ komparátorem, sestaveným z obvodu TL071. Jedná se o operační zesilovač s JFET vstupem se ziskem až 100 dB. Jeho invertující vstup je připojen k napěťovému děliči, tvořeného z rezistorů VR1 a VR2, zatímco neinvertující vstup je připojen k anténě. Rezistor R2 chrání vstup OZ před nadměrným napětím, zatímco R1 udržuje neinvertující vstup stabilní. TL071 má velmi vysoký zisk, takže R3 zavádí zpětnou vazbu k jeho přiměřenému omezení.

Výstupní napětí z OZ je přibližně v rozmezí 2,5 až 5 V, které je vedeno na vstupní pin č.5 obvodu IC2, prostřednictvím VR3. Rezistor R4 chrání VR3 před přímým připojením k zemnímu potenciálu a omezuje tak maximální rozsah. IC2 je typu LM3914 - monolitický integrovaný obvod, který dokáže změřit úroveň vstupního napětí a převést ji na zvolenou LED. Tím je vytvořen klasický analogový displej s LED.

Proud tekoucí každou diodou je samozřejmě omezen a to přímo integrovaným obvodem, což eliminuje nutnost použití externích rezistorů a zjednodušuje zapojení. Obvod dále vyniká nízkým vstupním proudem na pinu č.5, vstupním rozsahem 0 až 0,5 V a možností připojení až deseti LED, které jsou aktivovány postupně s nárůstem vstupního napětí v krocích 0,125 V. LED mohou být pinem č. 9 IC2 konfigurovány do dobového nebo pruhového provozu. V uvedeném zapojení je rozsah omezen na 1,7 až 4,2 V, rozložením do pěti LED.

Uvedení do provozu:
Před prvním použitím zařízení otočte VR1 do krajní polohy proti směru hodinových ručiček a VR3 nastavte zhruba do poloviny rozsahu. Otáčením VR3 je možné zařízení otestovat. Jeho nastavením například na svit D4 a krátkým vyčkáním dojde po čase k rozsvícení i D5, což značí správnou funkci zařízení a změnu atmosférického náboje.

Konečné nastavení je nutné provést za slunečného dne s jasnou oblohou, kde je potřeba s pomocí VR2 nastavit svit D1. Tím je indikován normální atmosférický náboj. V závislosti na jeho zvýšení dojde k postupnému rozsvícení D2 až D5.

Závěr:
Uvedené zapojení je i přes svou jednoduchost velice dobře funkční a umožní indikaci i vzdálené bouřky. Anténu, která je v zařízení použita by měl tvořit asi 3m dlouhý, izolovaný drát. I když to ze schématu není přímo patrné, společnou zem zařízení je potřeba spojit s uzeměním, neboť je indikován náboj vůči Zemi. To je možné provést například spojením s ústředním topením. Samotný přístroj poté nechte v místnosti, u okna.

Odkazy & Download:
Atmospheric Charge MonitorGooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře (10):

Zobrazit starší 30 dnů (10)...

host
10. Dne 07. 06. 2011 v 02:07 zaslal host
problém
Zdravim, tak jsem postavil totot dle schematu a nějak mam problem s nastavením..jestliže nastavim za slunečna d1 nebo d 5 tak ani v jednom zn případů mi to nereaguje na bouřku a to zrovna v kratke dobe tu bylo již nekolik a dosti blízko..a detektornic...ale na metr odtoho plazma kouli reaguje...díky za pomoc... smrcek0@seznam.cz


Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
USB I/O modul s MCP2200
Malý modul USB I/O a UART s obvodem Microchip MCP2200
Skladem od 243 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007