. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
CS Patenty – Programovatelný regulátor s webovým přístupem

CS Patenty – Programovatelný regulátor s webovým přístupem

Podobně jako minulý rok, máme i letos přes léto připraveno několik zajímavých Česko-Slovenských patentů a užitných vzorů. Tedy chráněných, jedinečných technických řešení, které mají svůj původ v našich firmách i v hlavách jednotlivců.

Jako první představíme řešení firmy Domat Control System s. r. o. (Praha), s názvem Programovatelný regulátor s webovým přístupem, registrovaný a stále platný jako užitný vzor. Užitným vzorem jsou "nová, průmyslově využitelná technická řešení, která přesahují rámec pouhé odborné dovednosti. Z možnosti ochrany užitným vzorem jsou vyloučeny všechny způsoby výroby nebo pracovní činnosti. Pokud jde o právo na ochranu užitným vzorem a náležitosti přihlášky užitného vzoru, platí obdobné zásady jako v případě patentové přihlášky. Základní rozdíl však spočívá v řízení o přihláškách užitných vzorů. Řízení je zde založeno na tzv. registračním principu, kdy Úřad zkoumá jen splnění základních podmínek pro ochranu a zapíše užitný vzor do rejstříku, aniž by zkoumal, zda předmět přihlášky je z hlediska novosti a tvůrčí úrovně způsobilý k ochraně."

Celý název:   Programovatelný regulátor s webovým přístupem
Typ:   Užitný vzor
Číslo:   19078
Datum podání přihlášky:   10.09 2008
Přihlašovatel/Majitel:   Domat Control System s. r. o., Praha, CZ
Stav:   Platný dokument

Uvedené technické řešení se týká regulátoru pro sledování a řízení průmyslových procesů, zejména v oblasti větrání, vytápění a klimatizace. Řešený regulátor je součástí řídicího systému, který je dále tvořen vstupními a výstupními moduly, periferiemi, vizualizačními systémy a dalšími částmi.

Dosavadní tav techniky, uvedený v užitném vzoru:
Dosud se komponenty pro vlastní řízení procesů a uživatelská část pro dálkový přístup skládaly z (logicky i fyzicky) oddělených zařízení. Bylo tomu proto, že na řízení procesů jsou kladeny značné nároky co se týče spolehlivosti a rychlosti, takže programovatelný regulátor musí představovat robustní řešení. Uživatelské rozhraní má naproti tomu poskytovat určitý komfort pro obsluhu, včetně přístupu po síti Ethernet apod., což znamená vyšší nároky na výpočetní výkon a bezpečnostní rizika.

Oddělené komponenty, typicky různé vestavné moduly, rozšiřující desky nebo zcela oddělené komunikátory, znamenají složitější projektování, logistiku, programování, montáž i uvádění do provozu.

Podstata technického řešení:
Základem je deska plošných spojů, na níž je zdrojová část, procesor a komunikační obvody. Regulátor má - podle provedení - jedno nebo tři sériová rozhraní (např. RS-485, RS-232) a jedno rozhraní Ethernet pro připojení do technologické sítě nebo do sítě internet (web, SMS, e-mail). Rozhraní jsou galvanicky oddělena, takže při poškození oddělených vstupně-výstupních modulů zůstává regulátor chráněn. Regulátor zde komunikuje standardizovanými protokoly.

Na čelním panelu (malý plošný spoj nad základní deskou, vzájemně propojeno plochým kabelem s konektory) je LCD displej (zaručená čitelnost i v horších světelných podmínkách) a ovládací prvky. Pomocí těchto ovládacích prvků se nastavují veškeré požadované hodnoty a parametry a listuje se v přehledu hodnot pro čtení.

Použitý procesor má výkon dostačující na to, aby přímo v regulátoru byl integrován mj. webový servet pro jednoduchou a komfortní obsluhu pomocí webového prohlížeče. Stránky jsou snadno editovatelné v prostředí (grafickém editoru), které je součástí řešení.

Regulátor může zároveň plnit i další funkce, jako je posílání alarmů v podobě e-mailových zpráv. Nebo pokud je k jednomu z portů připojen GSM modem, je možné alarmy zasílat ve formě SMS zpráv a pomocí SMS i nastavovat hodnoty nebo dávat povely k zapnutí nebo vypnutí řízených okruhů nebo agregátů.


Obr. 1: Základní provedení programovatelného regulátoru

Hlavní výhody řešení jsou:

  • Společné zařízení pro vlastní řízení procesů i uživatelská část pro dálkový přístup, tedy snažší specifikace, objednávání, logistika, uvádění do provozu i servis.
  • Nižší cena ve srovnání s dosavadním stavem techniky.
  • Otevřený systém směrem k procesní úrovni: možnost integrovat vstupní a výstupní moduly libovolných výrobců, pokud komunikují po některých ze standardních protokolů, včetně dalších řídicích systémů a regulátorů (například komunikativních měřicích přístrojů, frekvenčních měničů atd.).
  • Webový server jako nativní vlastnost výrobku - není potřeba dalších modulů nebo karet.
  • Snadná tvorba webových stránek. Používá se stejný editor, jako pro tvorbu grafiky. Autor tedy nemusí mít znalosti programovacích a webových jazyků, což dále snižuje cenu řešení a umožňuje nasazení v širších podmínkách, než dosud používané systémy.
  • Možnost integrovat regulátor do libovolných nadřazených systémů použitím standardní technologie (například OPC server).
  • Systém je velmi dobře propojitelný s dalšími síťovými řešeními a proto vhodný i pro malé (co do rozsahu technologie) integrované systémy, jako jsou integrované domy. U ostatních řešení by bylo třeba doplnit komunikační moduly, které u instalací menšího rozsahu celé řešení neúměrně prodražují.

Příklad provedení technického řešení:
Na obr. 1 je základní část programovatelného regulátoru, která se skládá z následujících částí:
Plošný spoj (1), na kterém jsou osazeny základní součástky, jako např. zdroj, procesor, paměť, vstupně-výstupní rozhraní atd. Tato základní část programovatelného regulátoru (1) neobsahuje ovládací prvky (4) jako např. displej, řadič displeje a tlačítka. Ovládací prvky (4) jsou instalovány zvlášť z těchto důvodů:

  • Musejí být dostupné z horní části přístroje.
  • Existuje i varianta bez ovládacích prvků (4), která je na obr. 2 a používá se jako překladač protokolů, např. zpřístupňuje data z měřičů na webových stránkách nebo je odesílá e-mailem bez nutnosti místního ovládání a sledování. Pak je použita jen základní část programovatelného regulátoru (1) a jiný typ horního krytu přístroje.

Se vstupními a výstupními moduly, případně dalšími přístroji, jako jsou měřiče tepla, komunikuje programovatelný regulátor (1) pomocí jednoho nebo více sériových portů (3).

Po síti intranet / internet přes ethernetové rozhraní programovatelného regulátoru (1) komunikuje s nadřazenou úrovní, tedy s počítačem (2), na němž je instalován například program pro konfiguraci a uvádění do provozu, vizualizační program nebo webový klient, příp. e-mailový server pro odesílání alarmů. Díky standardnímu rozhraní a protokolu TCP/IP mohou být přístroje rozmístěny u technologie všude tam, kde je k dispozici připojení na síť a komunikovat s počítačem (2) ve funkci centrály na dispečinku, nebo i s více počítači (2) najednou.


Obr. 2: Varianta programovatelného regulátoru bez ovládacích prvků

Nároky na ochranu:
Programovatelný regulátor s webovým přístupem, vyznačující se tím, že v jednom funkčním nedělitelném celku jsou obsaženy jak sériové porty (3) pro procesní úroveň a úroveň periferií, tak rozhraní a funkce pro úroveň řízení - připojení na webový prohlížeč, který je součástí počítače.

Závěr:
Co říci závěrem? Snad jen to, že za uplynulé dva roky, od registrace uvedeného užitného vzoru, technologie pokročila o notný kus kupředu. Neboť uvedená zařízení jsou dnes zcela běžná - viz. například i jen 8-bitové mikrokontroléry řady PIC18F66J60 s integrovaným PHY, síťovým či i grafickým rozhraním a cenou cca. 60 Kč, WiReach a LANReach moduly případně v provedení modulu PWLAN a řady dalších obvodů, které po doplnění o vhodný program nabídnou to samé či mnohem více. Jedinou výhodou uvedených "nových, progresivních a průmyslově využitelných technických řešení" je v tomto případě jejich snadná zpochybnitelnost u UPV. Na což by měla myslet každá firma, věnující se vývoji a výrobě podobným zařízení dříve, než by došlo na případný soudní spor.

Odkazy & Download:
Úřad průmyslového vlastnictví
Programovatelný regulátor s webovým přístupem

Vynález a jeho ochrana
Užitný vzor a jeho ochrana
Průmyslový vzor a jeho ochranaGooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře (5):

Zobrazit starší 30 dnů (5)...

host
5. Dne 02. 10. 2010 v 20:18 zaslal host
Bez titulku
Dobrý fór :-D . Prakticky totéž u nás bastlí studenti jako semestrálku...


Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
WiFi moduly WizFi250-H
WiFi moduly WizFi250 přinášejí snadné a rychlé připojení libovolné aplikace do internetu, nebo vytvoření vlastního AP.
Skladem od 640 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007