. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
CS Patenty – Přenos dat s kmitočtovým konvertorem

CS Patenty – Přenos dat s kmitočtovým konvertorem

Další z řady zajímavých česko-slovenských patentů je řešení systému pro bezdrátový duplexní přenos dat s kmitočtovým konvertorem.

Celý název:   Systém pro bezdrátový duplexní přenos dat s kmitočtovým konvertorem
Typ:   Užitný vzor
Číslo:   21306
Datum podání přihlášky:   16.06. 2010
Přihlašovatel/Majitel:   Hynek Bártík Ing. PhD., Praha, CZ
Stav:   Platný dokument

Dosavadní stav techniky
Dosud známé nízko nákladové systémy pro bezdrátový přenos dat s komunikačními kartami a směrovači používají převážně časový multiplex k přístupu k přenosovému kanálu (simplexní přenos). Existují i systémy s komunikačními kartami a směrovači používající kmitočtový multiplex k přístupu k přenosovému kanálu (duplexní přenos). Oba druhy systémů uskutečňují bezdrátové přenosy signálů v provozních kmitočtových pásmech komunikačních systémů. Nevýhodu je úplné obsazení provozních kmitočtových pásem komunikačních kanálů v řadě lokalit, způsobené současným provozem velkého množství nízko nákladových systémů pro bezdrátový přenos dat.

Dále jsou známé systémy pro bezdrátový přenos dat s kmitočtovými konvertory, pro konverzi signálů komunikačních systémů s časovým multiplexem k přístupu k přenosovému kanálu (simplexní přenos) z provozního pásma komunikačních karet do cílového kmitočtového pásma. Nedostatkem uvedených systémů s kmitočtovými konvertory je nižší přenosová kapacita simplexního přenosu a náročnější obvodové zapojení konvertorů vyžadující použití alespoň dvou přepínačů a jejich řídicího obvodu.

Jsou známá i zapojení systémů pro bezdrátový přenos dat s kmitočtovým multiplexem k přístupu k přenosovému kanálu (duplexní přenos), využívající kmitočtové konverze ze základního nebo mezifrekvenčního kmitočtového pásma do cílového kmitočtového pásma. Používaná základní nebo mezifrekvenční kmitočtová pásma jsou však z konstrukčních důvodů na výrazně nižších kmitočtech. Uvedené systémy obsahují vlastní nízkofrekvenční, mezifrekvenční a vysokofrekvenční obvody spolu s obvody pro kmitočtové konverze a digitální rozhraní. Proto jsou obvodově složité a také vzhledem k nižší sériovosti jsou i finančně nákladné.

Podstata technického řešení
Výše uvedené nedostatky odstraňuje systém pro bezdrátový duplexní přenos dat s kmitočtovým konvertorem podle tohoto technického řešení, jehož podstata spočívá v tom, že je tvořen směrovačem propojeným s nejméně jednou vysílací komunikační kartou (systémem, aplikací) a s nejméně jednou přijímací komunikační kartou (systémem, aplikací). Vysílací komunikační karta je propojena s nejméně jedním vstupním filtrem ve vysílací větvi, který je propojen se směšovačem ve vysílací větvi, který je dále propojen s oscilátorem a nejméně jedním filtrem pro potlačení nežádoucích směšovacích produktů ve vysílací větvi. Ten je dále propojen s nejméně jedním zesilovačem, který je propojen s vysílací anténou. Přijímací komunikační karta je propojena s nejméně jedním filtrem pro potlačení nežádoucích směšovacích produktů v přijímací větvi. Ten je propojen se směšovačem v přijímací větvi, který je dále propojen s oscilátorem a nejméně jedním nízkošumovým zesilovačem. Ten je dále propojen s nejméně jedním vstupním filtrem v přijímací větvi, který je propojen s přijímací anténou. Systém lze výhodně doplnit jedním a více útlumových členů, zapojených mezi vysílací komunikační kartu a vstupní filtr ve vysílací větvi.

Hlavní předností uvedeného řešení je použití sériově vyráběných komunikačních systémů a směrovačů, což snižuje náklady a zjednodušuje konstrukci systému.

Předkládané řešení bude dále vysvětleno pomocí přiložených obrázků, kde na obr. 1 je schematicky naznačeno základní provedení systému pro bezdrátový duplexní přenos dat s kmitočtovým konvertorem. Na obr. 2 je schematicky naznačeno provedeni systému pro bezdrátový duplexní přenos dat s kmitočtovým konvertorem s připojeným útlumovým členem.

Příklady provedení technického řešeni
1. Systém pro bezdrátový duplexní přenos dat s kmitočtovým konvertorem je tvořen směrovačem 13 propojeným s jednou vysílací komunikační kartou Has jednou přijímací komunikační kartou 12. Vysílací komunikační karta 11 je propojena s jedním vstupním filtrem 4 ve vysílací větvi, který je propojen se směšovačem 3 ve vysílací větvi, který je dále propojen s místním oscilátorem 5 a jedním filtrem 2 pro potlačení nežádoucích směšovacích produktů ve vysílací větvi. Filtr 2 je propojen s jedním zesilovačem 1, který je propojen s vysílací anténou 14. Přijímací komunikační karta 12 je propojena s jedním filtrem 9 pro potlačení nežádoucích směšovacích produktů v přijímací větvi, který je propojen se směšovačem 8 v přijímací větvi. Směšovač 8 je dále propojen s místním oscilátorem 5 a jedním nízkošumovým zesilovačem 7, který je propojen s jedním vstupním filtrem 6 v přijímací větvi, který je propojen s přijímací anténou 15.


Obr. 1: Základní provedení systému pro bezdrátový duplexní přenos dat s kmitočtovým konvertorem

Systém pro bezdrátový duplexní přenos dat s kmitočtovým konvertorem na obr. 1 funguje tak, že vstupní nízkofrekvenční datový signál z datové sítě 16 je přiveden ke směrovači 13, kterým je směrován k vysílací komunikační kartě 11, kde je přeměněn na vysokofrekvenční signál v provozním pásmu komunikačních karet. Vysokofrekvenční signál v provozním pásmu komunikačních karet je přiveden na vstupní filtr 4 ve vysílací větvi, kde je filtrován. Filtrovaný vysokofrekvenční signál v provozním pásmu komunikačních karet je přiveden na směšovač 3 ve vysílací větvi, kde je směšován se signálem místního oscilátoru 5. Produkty směšování jsou přivedeny na filtr 2 pro potlačení nežádoucích směšovacích produktů ve vysílací větvi, kde jsou potlačeny nežádoucí produkty směšování a ponechán je žádoucí signál, který je přiveden na zesilovač 1, kde je zesílen a přiveden na vysílací anténu 14, kde je vyzářen ve formě elektromagnetické vlny. Elektromagnetická vlna přijatá přijímací anténou 15 je v ní přeměněna na vysokofrekvenční vedený signál, který je přiveden na vstupní filtr 6 v přijímací větvi, kde je filtrován. Filtrovaný vysokofrekvenční signál je přiveden na nízkošumový zesilovač 7, kde je zesílen. Zesílený vysokofrekvenční signál je přiveden na směšovač 8 v přijímací větvi, kde je směšován se signálem místního oscilátoru 5. Produkty směšování jsou přivedeny na filtr 9 pro potlačení nežádoucích směšovacích produktů v přijímací větvi, kde jsou potlačeny nežádoucí produkty směšování a je ponechán žádoucí signál v provozním pásmu komunikačních karet. Signál v provozním pásmu komunikačních karet je přiveden na přijímací komunikační kartu 12, kde je přeměněn na nízkofrekvenční datový signál, který je přiveden na vstup směrovače 13, kterým je přenesen na datovou síť 16.

2. Systém pro bezdrátový duplexní přenos dat s kmitočtovým konvertorem je uveden na obr. 2. Je tvořen ze stejných prvků jako je systém v příkladu 1, pouze s tím rozdílem, že je systém doplněn jedním útlumovým členem 10 zapojeným mezi vysílací komunikační kartu 11 a vstupní filtr 4 ve vysílací větvi.


Obr. 2: Provedeni systému pro bezdrátový duplexní přenos dat s kmitočtovým konvertorem s připojeným útlumovým členem

Systém pro bezdrátový duplexní přenos dat s kmitočtovým konvertorem na obr. 2 funguje tak, že vstupní nízkofrekvenční datový signál z datové sítě 16 je přiveden ke směrovači 13, kterým je směrován k vysílací komunikační kartě 11, kde je přeměněn na vysokofrekvenční signál v provozním pásmu komunikačních karet. Vysokofrekvenční signál v provozním pásmu komunikačních karet je přiveden na útlumový člen 10, kde je zeslaben. Zeslabený vysokofrekvenční signál v provozním pásmu komunikačních karet je přiveden na vstupní filtr 4 ve vysílací větvi, kde je filtrován. Filtrovaný vysokofrekvenční signál v provozním pásmu komunikačních karet je přiveden na směšovač 3 ve vysílací větvi, kde je směšován se signálem místního oscilátoru 5. Produkty směšování jsou přivedeny na filtr 2 pro potlačení nežádoucích směšovacích produktů ve vysílací větvi, kde jsou potlačeny nežádoucí produkty směšování a je ponechán žádoucí signál, který je přiveden na zesilovač 1, kde je zesílen a přiveden na vysílací anténu 14, kde je vyzářen ve formě elektromagnetické vlny. Elektromagnetická vlna přijatá přijímací anténou 15 je v ní přeměněna na vysokofrekvenční elektrický signál, který je přiveden na vstupní filtr 6 v přijímací větvi, kde je filtrován. Filtrovaný vysokofrekvenční signál je přiveden na nízkošumový zesilovač 7, kde je zesílen. Zesílený vysokofrekvenční signál je přiveden na směšovač 8 v přijímací větvi, kde je směšován se signálem místního oscilátoru 5. Produkty směšování jsou přivedeny na filtr 9 pro potlačení nežádoucích směšovacích produktů v přijímací větvi, kde jsou potlačeny nežádoucí produkty směšování a je ponechán žádoucí signál v provozním pásmu komunikačních karet. Signál v provozním pásmu komunikačních karet je přiveden na přijímací komunikační kartu 12, kde je přeměněn na nízkofrekvenční datový signál, který je přiveden na vstup směrovače 13, kterým je přenesen na datovou síť 16.

Průmyslová využitelnost
Systém pro bezdrátový duplexní přenos dat s kmitočtovým konvertorem podle předkládaného řešení je použitelný v oblasti vysokofrekvenční radiotechniky a telekomunikační techniky, zejména v oblasti bezdrátových spojů a sítí.

Odkazy & Download:
Úřad průmyslového vlastnictví
Systém pro bezdrátový duplexní přenos dat s kmitočtovým konvertorem

Vynález a jeho ochrana
Užitný vzor a jeho ochrana
Průmyslový vzor a jeho ochranaGooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře:
Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
RTL SDR-3+
Nová generace moderních, snadno použitelných RTL SDR přijímačů vychází z vynikajících vlastností obvodů R820T.
Skladem od 1490 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007