. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Altium Designer Release 10 – více produktivity a efektivní design

Altium Designer Release 10 – více produktivity a efektivní design

Australská společnost Altium připravuje novou verzi úspěšného návrhového systému Altium Designer označovanou jako Release 10, která bude v mnoha ohledech převratná. Jak je již zvykem, tato verze přináší rozšíření funkcí oproti předchozím verzím. Unikátní je zde však především rozšíření konceptu nakládání s daty, která návrhový systém produkuje, a celkové rozšíření možností kooperace celého týmu na společném projektu. Pojďme tedy nahlédnout co nás čeká...

Práce návrhářů elektronických zařízení se v posledních letech mění. Trh vyžaduje kreativitu, inovaci a produkty schopné obstát v silné konkurenci. Altium Designer proto vychází vstříc těmto požadavkům. Nyní již není jeho cílem pouze efektivní návrh plošného spoje nebo vytvoření firmware pro obvody FPGA. Altium Designer nabízí filozofii vytváření elektronického produktu od počátečních fází návrhů až po udržování konzistence dat o produktu v několika různých verzích (verze jak vývojové, tak podle požadované funkčnosti).

Smart Data Management je založen na organizovaném vývoji elektronických produktů, přináší jednotný postup správy dat a ulehčuje kooperaci celého návrhářského týmu. Každý produkt prochází uživatelsky definovaným vývojem od prvních návrhů přes prototypovou výrobu až k finální sériové výrobě. Během vývoje však může dojít k vytvoření několika nefunkčních nebo nevyhovujících verzí zařízení. Správa dat se v takovém případě stává problémem. Je nutné zabránit omylům, kdy například jeden člen týmu pracuje na již zamítnuté verzi produktu. Stupeň správy projektu je v Altium Designeru plně uživatelsky definovaný, vedoucí projektu tak může vytvořit vlastní sestavu vývoje produktu se všemi kroky a stavy podle potřeb jeho týmu. Variabilní jsou i práva jednotlivých uživatelů vůči projektu. Například změnu projektu z prototypové fáze na fázi sériové produkce tak smí provádět jen pověřený člen týmu apod. Všechny dokumenty mohou využívat verzovacích systémů (SVN, CVS), čímž je odstraněn problém ověřování aktuálnosti dat v projektu.


Obr. 1: Grafické znázornění obsahu úložiště - vývoj verzí projektu

Po ukončení vývoje je soubor všech dokumentů, finální verze pro produkci, zkopírován do trvalého úložiště pro archivaci a výrobní účely. Převedení projektu do úložiště je plně zautomatizováno. Jedním příkazem se uloží aktuální stav dokumentů, vytvoří se aktuální verze výstupních dat a nad všemi těmito podklady se provede automatická kontrola (validace) nastavených návrhových pravidel. Je tak zaručeno, že výroba bude zahájena s platnými a ověřenými daty. Data nelze v tomto úložišti následně měnit bez toho, aniž by byla vytvořena nová verze produktu. Každý další pokus o uložení vytváří záznam projektu s jiným označením verze, a tím je přepsání dat vyloučeno. Vývoj verzí produktu je navíc přehledně zachycen v grafickém správci verzí. Správa dat je tak plně transparentní. Vyloučení manuálních úprav a generování dokumentů podstatně snižuje riziko neaktuálnosti některých výstupů projektu a šetří čas návrhářů. Data z úložiště lze samozřejmě vyzvednout a zahájit na nich další vývoj, například verze produktu s rozšířenými možnostmi nebo oprava zjištěných nedokonalostí návrhu. Úložiště také nabízí možnosti publikace vytvořených dat na různé typy serverů (Amazon S3, FTP server a Box.net). Data je tak možné sdílet se členy týmu, dodavateli, výrobci a prodejci nejen prostřednictvím interního serveru. Soubor všech těchto možností dává návrhářům do rukou schopnost držet projekt pevně pod kontrolou lépe než kdykoliv předtím.


Obr. 2: Ovládací panel pro ukládání projektu do úložiště

Mimo této revoluční změny filozofie práce s daty přináší nová verze Altium Designeru další novinky:

Spolupráce týmu na návrhu plošných spojů – nová verze Altium Designeru přináší výkonný nástroj pro spolupráci několika návrhářů na návrhu jednoho plošného spoje. Již neplatí, že plošný spoj navrhuje v jednom čase jeden návrhář. Tato spolupráce spočívá v možnosti použít sloučení různých verzí plošných spojů od různých uživatelů do jednoho výsledného dokumentu za pomoci vizualizace změn, jejich přijímání nebo odmítání. Spolupráce je dále podpořena definováním pracovních regionů pro lepší organizaci práce. Tyto funkce však nacházejí uplatnění i při práci jednoho návrháře. Asistované spojení různých verzí plošných spojů umožňuje například efektivní řešení sloučení dvou funkčně rozdílných verzí stejného plošného spoje do verze nové.

Rozšířené možnosti vedení spojů – do možností interaktivního kreslení mnohačetných spojů (sběrnice, diferenciální páry) byla doplněna možnost vytvářet zaoblené spoje podobně jako u spojů jednoduchých. Rovněž byly rozšířeny možnosti definování pravidel pro diferenciální páry.

Videa 3D vizualizace plošného spoje – pro prezentační účely byla doplněna možnost vytvořit uživatelsky definované video s 3D vizualizací plošného spoje. Takto vytvořené video podstatně rozšiřuje možnosti prezentace vyvíjených produktů. Generování videa je samozřejmě možné zařadit do skriptu Output Job a vytvářet tak vždy video s aktuálním vzhledem všech komponent.


Obr. 3: Video s 3D vizualizací navrženého plošného spoje

Vizualizace variant na plošném spoji – podobně jako je možné zobrazit osazovací varianty ve schématickém výkresu, tak je nyní možné vytvářet náhledy osazení plošného spoje podle požadované varianty.

Vylepšený Polygon Manager – Polygon Manager byl doplněn o funkce vytváření polygonů a nastavování jejich parametrů, včetně příslušných návrhových pravidel. Polygony lze tak nyní spravovat z jednoho panelu bez nutnosti přecházení do jiných položek menu.

Import souborů z Mentor ExpeditionTM – Altium Designer umožňuje nyní import knihoven a projektů z návrhového systému Mentor ExpeditionTM. Přechod ze starého systému se tak může obejít bez ztráty přístupu k vašim důležitým projektům.

Podpora Atmel QTouchTM ovládacích prvků – Altium Designer jako první přináší podporu pro automaticky generované motivy plošného spoje bezkontaktních dotykových ovládacích prvků Atmel. V nabídce je několik variant ovládacích prvků s volitelnými rozměry podle specifikace společnosti Atmel. Dotykové ovládací prvky jsou tak vytvářeny přesně podle doporučení výrobce technologie a to ve velice krátkém čase.


Obr. 4: Atmel QTouch rozhraní

Structure Classes – do možností hierarchického návrhu přibyla možnost vytváření tříd podle struktury schematického výkresu. Plošný spoj automaticky obsahuje Structure Classes pojmenované podle jeho jednotlivých částí. Nové výběrové funkce pak umožňují jednoduché navázání pravidel pro komponenty z daného regionu ve schématu.

Přístroje ovládané skripty – softwarové přístroje Altium Designeru je nyní možné ovládat prostřednictvím uživatelských skriptů. Vyhodnocování naměřených údajů či automaticky ovládané měření je tímto otevřeno každému.

Uložení nastavení prostředí v Cloud Storage – uživatelské nastavení lze již ukládat na server a po přihlášení na jiné pracovní stanici jej vyvolat. Můžete tak pracovat kdekoliv ve vlastním prostředí podle svých zvyklostí. Součástí této možnosti je i import nastavení z předchozích nainstalovaných verzí Altium Designeru. Můžete se tak dříve věnovat svým projektům.

Aldec OEM simulátor – simulace pro programovatelnou logiku v HDL jazycích je nově realizována pomocí renomovaného simulátoru firmy Aldec. Výsledky funkčních simulací tak lze získat rychleji a s větší přesností. Grafické prostředí simulátoru zůstalo zachováno, takže není potřeba se učit ovládat nové prostředí.


Obr. 5: HDL simulátor s enginem Aldec

Podpora Wifi a GSM zařízení – v seznamu podporovaných komponent pro embedded projekty přibyla podpora USB 2.0 wifi karet a GSM modulů, které umožní zapojit navrhovaná zařízení jednoduše do běžně používaných bezdrátových sítí a pomocí této konektivity rozšířit jejich možnosti.

Nastavitelná pravoúhlá a polární mřížka – manažer mřížek a přichytávacích bodů je jedna z funkcí, která může zrychlit vaši práci při manipulaci s objekty na plošném spoji. Nastavitelný je jak charakter mřížky, tak její rozsah i barva. Lze například vytvořit specializované regiony pro rovnoměrné umístění některých komponent na desce plošného spoje (LED do kruhu, tlačítka do rastru atd.). Mimo tyto mřížky lze rozmístit na pracovní ploše i přichytávací body a lineární vodítka, která ještě více zrychlí správné umístění komponent nebo vedení spojů na plošném spoji.


Obr. 6: Příklad nastavitelných mřížek

Nový Output Job editor – značných změn doznal i editor generování výstupních dat, který byl přizpůsoben novým možnostem správy dat. Výstupy generování souborů je možné přiřadit do konkrétní části úložiště, kde jsou automaticky pojmenovány podle aktuální verze celého projektu.

Podpora pro Windows 7 – Windows 7 se rychle prosazují na pracovních stanicích inženýrů. Altium Designer proto přichází s plnou podporou všech možností, které Windows 7 nabízí.

Mimo všech těchto zlepšení došlo také ke zvýšení výkonu při překreslování interních vrstev plošných spojů používaných pro rozvod napájení, vylepšení porovnávání footprintů komponent, umožnění exportu motivu do formátů pro simulátorů elektromagnetického pole Ansoft HFSSTM a SiSoft Quantum-SITM, implementaci statické verifikace kódu podle CERT, runtime editor registrů periferií a mnoho dalších funkcí.
Výhodou nových rozšíření je podstatný fakt, že se jedná o doplňující funkce, které neovlivňují formáty souborů. Všechny soubory vytvořené v nejnovější verzi lze i nadále editovat ve verzích předcházejících, je tedy zachována plná kompatibilita souborových formátů. Doplňkové funkce, jako například volitelné mřížky, nejsou pouze dostupné/viditelné. Přechod na novou verzi je tak bezproblémový a nevyžaduje žádné speciální postupy.

Stáhněte si prosím Flash Player pro přehrávání videí.

Další demonstrační videa naleznete na adrese www.altium.com/release10

Závěr
Všechny uvedené novinky v systému Altium Designer nejsou jen ukázkou toho co přináší tato nová verze, ale také toho kam tento výkonný nástroj směřuje do budoucnosti. Cílem je efektivnější práce návrháře a rapidní zkrácení doby nutné pro uvedení elektronických produktů na trh. To vše při zachování plnohodnotných možností správy dat potřebných nejen pro výrobu produktu po celou délku jeho aktivního života na trhu. Všechny tyto atributy mohou i vám pomoci navrhovat lepší produkty pro vaše zákazníky a uspět před konkurencí.

Odkazy & Download:
Domovská stránka Altium
Domovská stránka Retry s.r.o. EDAtools & systems
Altium Designer Roadshows 2010GooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře (6):

Zobrazit starší 30 dnů (6)...Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
Aktivní GPS anténa 2JM011
Aktivní anténa GPS zajišťuje kvalitní a čistý signál i za zhoršených podmínek.
od 172 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007