. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Využití feritů v EMI II – Impedance
25. listopadu 2010 - 9:36 | Pandatron | Využití feritů v EMI II – Impedance | Komentářů: 1  

Využití feritů v EMI II – Impedance

Bližší pohled na impedanci feritu je tématem dalšího pokračování seriálu o využití feritů a především feritových perliček v technice omezení EMI.

V prvním díle seriálu o využití feritových materiálů v technice EMI jsme si popsali základní vlastnosti feritového materiálu. Na frekvenční charakteristice typických feritových perliček jsme si vysvětlili, proč je právě tento materiál tak oblíbený pro potlačení nežádoucího elektromagnetického vyzařování. Dnes na toto téma dále navážeme a podíváme se na reálnou impedanci.

Bližší pohled na impedanci feritu
Dříve popsané komplexní impedance feritového materiálu mohou být dále analyzovány. Smysl této analýzy má však pouze v situaci, kdy jsou například malé feritové perličky použity ve spojení s magnetizačními silami. Tedy především v situaci, kdy jsou buď celé, nebo pouze v oblasti jádra omotány několika závity vodiče, kterým protéká malý proud.

V případě, kdy jsou feritové prvky vystaveny magnetizačním silám, působí na ně zvýšené magnetické pole H. To má v jádře feromagnetického materiálu za následek odpovídající zvýšení magnetické indukce B. Tato závislost se obvykle zobrazuje graficky pomocí B-H křivky, jejíž příklad je uveden na obr. 1.


Obr. 1: B-H křivka pro typický feritový materiál

S dříve uvedenými omezeními, týkajícími se impedance daného feritového jádra nebo korálku, můžeme definovat:

Frekvenčně závislé ztráty vyplývají ze ztrát energie, vznikajících v důsledku kmitání mikroskopických magnetických oblastí (tzv. domén) v rámci feritového materiálu. Ztráty a impedance feritu mohou být vyjádřeny v oblasti komplexní permeability, jako:

kde:

µ’(f) - Reálná frekvence materiálu, závislá na komplexní relativní permeabilitě
µ’’(f) - Imaginární složka frekvence, závislá na komplexní relativní permeabilitě
K - Konstanta, odpovídající počtu závitů a rozměrům jádra
µo - Permeabilita volného prostoru
ω - Kruhová frekvence kmitání = 2πf

Ztrátový úhel (tan δ) feritového materiálu může být definován jako poměr imaginární části na reálnou část materiálu relativní permeability.

Na obr. 2 je uvedeno grafické znázornění hodnoty tan δ. Stejně jako permeabilita, je i ztrátový úhel frekvenčně závislý. Vychází se přitom z vnitřní vlastnosti daného feritového materiálu.


Obr. 2: Grafické znázornění hodnoty tan δ

Z toho plyne, že volba vhodného feritového materiálu závisí především na hodnotě tan δ a související impedanční versus frekvenční charakteristice.

V příštím díle seriálu o Využití feritů v EMI se podíváme na účinky nasycení jádra indukčnosti stejnosměrným, nebo nízkofrekvenčním proudem.

Zdroj: Laird TechnologiesGooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře (1):

Zobrazit starší 30 dnů (1)...

host
1. Dne 25. 11. 2010 v 10:52 zaslal host
Těším se na pokračování
Pěkné základy feritových materiálů. Jak se říká, opakování matkou moudrosti.


Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
USB I/O modul s MCP2200
Malý modul USB I/O a UART s obvodem Microchip MCP2200
Skladem od 243 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007