. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Referenční návrh zdroje vysokého napětí
30. listopadu 2010 - 9:04 | Pandatron | Referenční návrh zdroje vysokého napětí | Komentářů: 0  

Referenční návrh zdroje vysokého napětí

Referenční návrh zdroje vysokého napětí od společnosti Maxim využívá jediného integrovaného obvodu a na výstupu poskytuje oddělené napětí libovolné velikosti.

Hlavní výhodou následujícího zdroje vysokého napětí je magneticky oddělený převod, umožňující konfiguraci výstupního napětí jako pozitivní, negativní, nebo plovoucí výstup. Plovoucí výstup je umožněn především díky samostatnému zpětnovazebnímu vinutí. Navíc díky využití nižšího napětí jsou zde zároveň eliminovány velké, vysokonapěťové rezistory, užívané v odporových děličích.

Řada specifických snímačů a jiných aplikací vyžaduje regulované vysoké napětí, poskytované zdrojem s nízkým výstupním proudem. Mezi další obecné požadavky na tyto zdroje patří především jednoduché provedení, nízký klidový proud a malé rozměry. Obvod na obr. 1 tyto požadavky splňuje a navíc díky magnetickému (galvanickému) oddělení výstupního napětí umožňuje konfigurovat do již zmíněného pozitivního, negativního, nebo plovoucí výstupu.


Obr. 1: Zdroj generující až 500 V s nízkým klidovým proudem a nízkým napětím zpětné vazby

Možnost konfigurace do plovoucího výstupu je díky využití samostatného vinutí pro zpětnou vazbu, navíc s omezeným napětím. Takové uspořádání zcela eliminuje potřebu velkých rezistorů v odporovém děliči zpětné vazby, které jsou jinak vyžadovány pro snížení vysokého napětí (HV), pokud je vzorek odebírán přímo z něho. Na schématu jsou tyto rezistory zastoupeny mnohem nižší hodnotou, rozptylujícím zároveň mnohem méně ztrátové energie.


Obr. 2: Vnitřní blokové schéma obvodu MAX1605

Jediný použitý obvod (MAX1605) obsahuje všechny nezbytné části napájecího regulátoru. Především jsou to modulátor, chybový zesilovač a výkonový spínač. Svou funkci zajišťuje díky spolupráci s primárním vinutím toroidního transformátoru , který dále obsahuje sekundární vinutí zpětné vazby a několik výstupních vinutí. S hodnotami, uvedenými na schématu, je zdroj schopen generovat napětí až 500 V. Navíc pouhou změnou hodnot odporového děliče ve zpětné vazbě je možné docílit změny výstupního napětí až o ± 30%. Další změna výstupního napětí je možné přidáním nebo odstraněním usměrňovače / kondenzátoru či změnou závitů výstupních vinutí. Závislost vstupního proudu a výstupního napětí na vstupním napětí je uvedena na obr. 3, případně na proudu do zátěže na obr. 4.


Obr. 3: Výstupní napětí a vstupní proud vs. vstupní napětí obvodu z obr. 1


Obr. 4: Výstupní napětí a vstupní proud vs. výstupní proud obvodu z obr. 1

Jako u jiných spínaných regulátorů, i zde si dejte pozor na parazitní prvky obvodů EMI, které mohou způsobit vážné problémy. Obvod samozřejmě vyžaduje pečlivé rozvržení desky, spolu s filtrací, oddělením a stíněním, podle daných potřeb. Zvlnění výstupního napětí je jen asi 1%. Pro nižší úroveň zvlnění je třeba na výstupu použít klasický RC obvod.

Odkazy & Download:
Domovská stránka výrobce
Přehled distributorů

Simple high-voltage supply features single IC and small size
Informace o MAX1605GooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře:
Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
PSDR - SDR přijímač, modul
Modul digitálního (SDR) přijímače pro krátkovlnná pásma s výměnným krystalem. Dodáván s krystalem pro pásmo 80m (3,5 MHz)
Skladem od 529 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007