. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Napájecí zdroj s LNK616
15. února 2011 - 7:00 | Pandatron | Napájecí zdroj s LNK616 | Komentářů: 5  

Napájecí zdroj s LNK616

Obvod LNK616PG z rodiny regulátorů LinkSwitch-II je ideální pro konstrukce levných síťových napájecích zdrojů s výstupním výkonem do 5W.

Pro napájení malých zařízení jsou v současné době nejčastěji využívané jednoduché síťové napájecí zdroje, pracující s konstantním výstupním napětí a výkonem do 5 W. K jejich konstrukci se výborně hodí moderní integrované obvody, které ve svém pouzdře integrují většinu potřebných prvků. Jedním z takových obvodů je i LNK616PG od firmy Power Integrations.


Obr. 1: Power Integrations LNK616PG

Obvod LNK616PG byl vyvinut speciálně pro konstrukce malých a levných síťových napájecích zdrojů a jako náhrada stávající řešení nízko-výkonových adaptérů či nabíječek. V základní aplikaci je integrovaný regulátor optimalizován pro zajištění konstantního napětí a konstantního maximálního nabíjecího proudu. Ke své funkci přitom vyžaduje pouze naprosté minimum vnějších prvků. Například i pro přesnou kontrolu výstupního napětí a proudu obvod využívá velice jednoduché řešení, vycházející ze zpětnovazebního vinutí. Tím z konstrukce zcela zmizel obvyklý optočlen, nutný pracovat při velkém napěťovém rozdílu.


Obr. 2: Vnitřní blokové schéma LNK616PG

Ve svém pouzdře LNK616PG integruje výkonový spínací tranzistor MOSFET, dimenzovaný pro provozní napětí až 700 V, a samozřejmě i veškerou řídicí elektroniku síťového regulátoru. Tato kombinace zajišťuje vysokou účinnost za všech provozních podmínek a nízkou vlastní spotřebu při odpojené zátěži. Samozřejmostí je i sofistikovaná řada ochranných funkcí, včetně automatického restartu regulačního obvodu po odeznění poruchového stavu apod. Tepelná ochrana s hysterezní charakteristikou zajišťuje bezpečnou teplotu celého zařízení za všech provozních podmínek.


Obr. 3: Schéma zapojení 5 V adaptéru s obvodem LNK616PG

Popis funkce napájecího zdroje
Při popisu funkce jednoduchého napájecího zdroje vyjdeme z doporučeného zapojení na obr. 3.

Vstupní síťové napětí v rozsahu 85 až 265 VAC je usměrněno diodami D1 až D4 a filtrováno kondenzátory C1 a C2. Indukčnosti L1 a L2, spolu s kondenzátory C1 a C2 tvoří základní PI filtr, pracující v diferenciální konfiguraci a omezující přenos EMI ze zdroje zpět do sítě.

Takto usměrněné a vyfiltrované vstupní napětí se vede na první pin primárního vinutí transformátoru T1. Jeho druhý pin pokračuje dále až k integrovanému tranzistoru MOSFET v obvodu U1. RCD-R obvod, sestavený ze součástek D5, R3, R4 a C3, omezuje napěťové špičky, vznikající na primárním vinutí transformátoru a zároveň zabraňuje jeho rezonanci.


Obr. 4: Příklad praktického provedení napájecího adaptéru. Motiv desky s plošnými spoji je dostupný v technické dokumentaci obvodu.

Napětí na sekundární straně transformátoru je usměrněné jedinou Schottkyho diodou D7 (zvolenou pro vyšší účinnost) a filtrováno paralelní kombinací kondenzátorů C7 a C8. Rezistor R9 vytváří minimální výstupní proud pro zachování regulace výkonu i ve chvíli, kdy ke zdroji není připojen žádný spotřebič. Pro účely regulace výstupní napětí je využíván nejjednodušší možný způsob, vycházející ze zpětnovazebního vinutí transformátoru T1. Regulační obvod v LNK616PG toto napětí vyhodnocuje a využívá k řízení výkonového spínače.


Obr. 5: Transformátor TP07161 od Ice Components

Transformátor T1 je klasický typ, využívaný u všech podobných napájecích zdrojů. Na jeho pozici může být použit například typ Santronics SNXR1346, Ice Components TP07161 nebo Precision, Inc 019-6120-00R.


Obr. 6: Výstupní proud vs. výstupní napětí

Závěr:
Uvedené aplikační řešení představuje jednoduchou konstrukci levných, avšak dostatečně kvalitních síťových adaptérů. Výhodou použitého obvodu LNK616PG z řady LinkSwitch-II je rovněž velmi široký rozsah vstupního napětí od 85 do 265 VAC a výstupní proud až 1 A při napětí 5 V (viz. obr. 6).

Na následujícím videoklipu je podrobně popsán základní princip obvodu a je zde uveden i praktický příklad aplikace napájecího adaptéru včetně měření základních hodnot.

Obvod SNXR1346 je dostupný u všech větších distributorů elektronických prvků v ceně od 1 USD, nebo přímo u výrobce v podobě zkušebních vzorků. U nás je obvod dostupný například prostřednictvím společností Farnell v ceně od 17 do 40 Kč/ks.

Odkazy & Download:
Domovská stránka výrobce
Přehled distributorů a kontaktů

Informace o obvodech LinkSwitch-II
Data sheet obvodu LNK616PG
Data sheet TP07161
Farnell: LNK616PGGooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře (5):

Zobrazit starší 30 dnů (5)...Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
PGEN170 - Generátor 5 MHz až 170 MHz
Moduly PGEN170, jejichž základem je integrovaný obvod LTC6905, jsou lineárně řízené generátory obdélníkového signálu v rozsahu 5 MHz až 170 MHz.
Skladem od 630 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007