. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Hodnocení chybovosti z hlediska symetrie chyb
18. října 2011 - 8:19 | Ing. Petr Ivaniga, CSc., Ing.Ľudovít Mikuš, PhD | Hodnocení chybovosti z hlediska symetrie chyb | Komentářů: 1  

Hodnocení chybovosti z hlediska symetrie chyb

Z hlediska chybovostní analýzy v tomto příspěvku popisujeme způsob hodnocení rušivých vlivů na přenosový kanál z pohledu symetrie chyb. Jsou zde popsány kanálové matice pro symetricky a nesymetricky rušený kanál, a je zde definován koeficient nesymetrie.

Vliv rušení v kanálu na přenos binárních znaků je možno modelovat. Rušení si můžeme představit jako binární elementy (0 nebo 1). Binární kanál třeba v tomto případě chápat v takovém smyslu, že dvojstavová posloupnost ze vstupu kanálu se transformuje na dvojstavovou posloupnost na výstupu kanálu, přičemž vlivem rušení není výstupní dvojstavová posloupnost totožná s dvojstavovou vstupní posloupností. To matematicky vyjádřeno znamená, že vstupní posloupnost se transformuje přes kanálovou matici, která vyjadřuje působení šumů na posloupnost výstupní.
Pro vliv rušení v kanále je možné vytvořit model, který je znázorněn na obr. 1.


Obr. 1: Model rušení digitálního kanálu

Interpretace rušení binárního kanálu
Rušení, které působí na přenos signálu v binárním kanálu nabývá rovněž dvojstavové hodnoty (0,1).

Toto rušení se na libovolném místě kanálu sčítá “bit po bitu“ s přenášenou dvojstavovou zprávou (0,1) funkcí součtu modulo 2, což znamená funkcí EX – OR. V tomto případě je třeba kanálovou matici vyjádřit pomocí stochastické binární kanálové matice, které prvky vyjadřují pravděpodobnosti přechodu vstupních signálů na výstupní signály, přičemž třeba brát do úvahy všechny možné kombinace. Pomocí takovéto kanálové matice je možno vyjádřit nejen číselné změny přechodu, ale velmi názorně i speciální vlastnosti kanálu, jako například jeho symetrii vzhledem ke zkreslování přenášených znaků.

Matici kanálu Pyx se vstupem x a výstupem y můžeme vyjádřit ve tvaru:

  (1)

p(y0/x0) - pravděpodobnost přijímaného symbolu 0, za předpokladu, že byl vyslaný symbol 0
p(y1/x0) - pravděpodobnost přijímaného symbolu 1, za předpokladu že byl vyslaný symbol 0
p(y0/x1) - pravděpodobnost přijímaného symbolu 0, za předpokladu že byl vyslaný symbol 1
p(y1/x1) - pravděpodobnost přijímaného symbolu 1, za předpokladu, že byl vyslaný symbol 1

Když pro jednotlivé pravděpodobnosti zavedu zkrácené označení

Přičemž na základě plausibility platí

  (2)

Pro modelování kanálu s hlediska symetrie chyb jsou důležité ještě dvě následující vlastnosti:

  • Po sobě následující chyby jsou statisticky nezávislé a rovnoměrně rozložené
  • Vzniklé chyby jsou nezávislé od přenášených znaků

Ve všeobecnosti kanál může být rušený symetricky nebo nesymetricky, přičemž jednostranné rušení na jednu nebo druhou stranu třeba chápat jako hraniční případ nesymetrie. Vlastnosti nesymetrie kanálu je možné popsat koeficientem nesymetrie r, který je definován následovně:

  (3)

Přičemž platí:

V případě hodnocení symetrie chyb z pohledu přenosu ternárních signálů bude metodika hodnocení symetrie chyb zcela analogická.

Na základě těchto zjednodušení a předpokladů, je možné vyjádřit matice kanálů znázorněné na obr. 2.

Model pro symetricky rušený binární kanál

  (4)


Obr. 2a: Symetricky rušený binární kanál

Model pro nesymetricky rušený binární kanál

  (5)


Obr. 2b: Nesymetricky rušený binární kanál

Model pro jednostranně rušený binární kanál

  (6)

Hodnocení koeficientem chybovosti nám dává úplný obraz o kvalitě signálu za předpokladu že se jedná o symetricky rušený kanál a chyby se nenachází ve shlucích.

Autoři: Ing. Petr Ivaniga, CSc., Ing.Ľudovít Mikuš, PhD.

Literatura:

[1] IVANIGA, P.: Hodnocení chybovosti ve vysokorychlostních digitálních sítích. Vydala Žilinská univerzita v Žiline EDIS- vydavateľstvo ŽU 87s, AH 4,85 ISBN 978-80-8070-771-2, 2007.
[2] MIKUŠ, Ľ.: Hodnocení chybovosti v páteřních sítích. Elektrorevue 24/2010 ISSN 1213- 1539, s.1 – 5.
[3] IVANIGA, P.: Error rate model for high – speed digital network. SCENTIFIC REPORTS WISSENSCHAFTLICHE BERICHTE, Journal of the University of Applied Science Mittweida, Nr.13 2005 ISSN1437 – 7626, s. 3-4.
[4] IVANIGA, P., MIKUŠ, Ľ: Measuring of block error rates in high – speed digital networks. ADVANCES in Electrical and Electronic Engineering No. 1-2, Vol. 5/2006. ISSN 1336 – 1376, s.35-36.


GooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře (1):

Zobrazit starší 30 dnů (1)...

host
1. Dne 18. 10. 2011 v 09:54 zaslal host
Bez titulku
Autoři ukázali zajímavý pohled na chybovostní analýzu


Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
PU232S - převodník USB-RS232, modul
Modul s obvodem CP2102 od Silicon Labs - převodník USB/RS232 Full pro vývoj a malosériovou výrobu.
od 240 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007