. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Chybové paramety pro sítě SDH
29. listopadu 2011 - 8:28 | Ing. Petr Ivaniga, CSc., Ing.Ľudovít Mikuš, PhD. | Chybové paramety pro sítě SDH | Komentářů: 0  

Chybové paramety pro sítě SDH

V článku jsou popsány parametry, které navazují na doporučení G.826, a zavádí nové parametry pro sítě SDH a optickou transportní hierarchii.

Vývoj v oblasti páteřních sítí, se ubírá cestou plně optických síťových prvků založených na vlnovém multiplexování technologii Dense Wave Division Multiplexing (DWDM) terabitové kapacity na tisícikilometrové vzdálenosti. Pro tyto účely zavádí standardizace ( ITU – T G.709, G.798) optickou hierarchii OTH (Optical Transport Hierarchy), která vytváří společnou platformu pro různé technologie přenosu jakými jsou SDH, ATM, IP, Ethernet s vyspělou podporou služební části sítě (monitorování kvality, management), podporou vysokých přenosových rychlostí a vysokou kvalitou přenosu.

Technologie DWDM a CWDM (Course Wawe Division Multiplexing) umožňují uvnitř vlákna vytvořit více přenosových kanálů s různými vlnovými délkami. Vlnové délky těchto kanálů (lambdy) definují doporučení ITU – T G.694.1 a G.694.2. Obě technologie jsou v základním principu obdobné. CWDM využívá méně kanálů kterých vzdálenost od sebe je větší, než u technologie DWDM, proto se tyto systémy hodí pro přenosy o nižších kapacitách a na kratší vzdálenosti.

Pro vlnové dělení DWDM se používá pásmo 196,1 – 192,1 THz, což znamená 1528,77 nm až 1560,61 nm podle doporučení ITU – T G.692, které připouští dvojí kanálovou rozteč a různý maximální počet vlnových délek v multiplexu:

  • 40 vlnových délek po 100 GHz tj. po cca 0,8 nm
  • 80 vlnových délek po 50 GHz tj. po cca 0,4 nm

Optický dohledový kanál je preferován na vlnové délce 1510 nm.

Pro regionální a přístupové sítě je perspektivní hrubé vlnové dělení CWDM. Disponuje potenciálně nižší přenosovou kapacitou a překlenutelnou vzdáleností jako technologie DWDM, ale náklady na implementaci jsou podstatně nižší. Vlnové délky specifikuje doporučení ITU – T G.694.2 s první nosnou 1271 nm. Velký odsup kanálů 20 nm s tolerancí nosné 6,5 nm je nutný z důvodů závislosti vysílané vlnové délky na teplotě (méně kvalitní a levné zdroje záření bez stabilizace teploty), která může značně kolísat podle teploty prostředí.

Chybové limity pro moderní SDH systémy
Synchronní digitální hierarchie vznikla rozšířením amerického standardu SONET (Synchronous Optical Network). Základní stupeň synchronní digitální hierarchie je tvořen signálem s přenosovou rychlostí 155,52 Mbit/s se strukturou rámce, kterou označujeme jako synchronní transportní modul STM – 1. Na tento modul navazují signály vyšších řádů STM – N vytvořené bajtovým multiplexováním synchronních signálů nižších řádů. Hierarchické stupně SDH ukazuje tabulka 1.

SDH Přenosová rychlost (Mbit/s)
STM-0 51,84
STM-1 155,52
STM-4 622,08
STM-16 2488,32
STM-64 9953,28)
STM-256 39045,12
Tab. 1: Hierarchické stupně SDH
 
SONET
STS - 1 OC-1
STS - 3 OC-3
STS -12 OC-9
STS - 48 OC-48
STS -192 OC-192
STS - 768 OC-768
Tab. 2: Hierarchické stupně SONET

Cílové hodnoty definované v doporučení G.826 nevyhovují moderním SDH systémům, kde přenos ve fyzické vrstvě je realizovaný technologií optických vláken. Doporučení G.828 specifikuje přísnější cílové hodnoty chybových charakteristik pro moderní SDH systémy. Toto doporučení má víceméně stejnou strukturu jako doporučení G.826. Velký důraz je však kladen na schopnost vykonávání měření za provozu. Doporučení definuje novou chybu SEP (Severely Errored Period – silně rušená perioda), která je založena na výsledcích praktických měření.

Silně rušená perioda je definována jako časová perioda, v průběhu které nastane více než 3 a méně než 9 za sebou jdoucích silně rušených sekund. Silně rušená perioda může mít stejný efekt jako mikro – přerušení a může vést k velkému zhoršení kvality služeb, které jsou podporované technologií SDH. Parametr, který koresponduje se silně rušenou periodou se nazývá SEPI (Severely Errored Period Intensity – intenzita silně rušené periody) a má jednotku 1/čas. Doporučená hodnota pro tento parametr je 518 mikro – přerušení za měsíc. Nové doporučení bere v úvahu monitorování tandemového spojení, což je velkým přínosem zejména pro moderní SDH systémy.

Autoři: Ing. Petr Ivaniga, CSc., Ing.Ľudovít Mikuš, PhD.

Literatura:

[1] IVANIGA, P.: Hodnocení chybovosti ve vysokorychlostních digitálních sítích. Vydala Žilinská univerzita v Žiline EDIS- vydavateľstvo ŽU 87s, AH 4,85 ISBN 978-80-8070-771-2, 2007.
[2] IVANIGA, P.: Error rate model for high – speed digital network. SCIENTIFIC REPORTS WIESSENCHAFTLICHE BERICHTE, Journal of the University of Applied Science Mittweida, Nr.13 2005 ISSN 1437 -7624, s. 3-4.
[3] IVANIGA, P., MIKUŠ, Ľ.: Measuring of block error rates in optical transport network. Journal of Information, Control and Management Systems Volume 4, No2/2, 2006 ISSN 1336-1716, s. 223-229.


GooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře:
Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
Nano SocketLAN
Miniaturní modul Nano SocketLAN určený ke snadnému připojení jakékoli aplikace do sítě 10/100BaseT Ethernet LAN.
Skladem od 887 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007