. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Vysoké školy a podnikatele spojí projekt Spinnet
5. prosince 2011 - 8:07 | Štěpánka Filipová | Vysoké školy a podnikatele spojí projekt Spinnet | Komentářů: 0  

Vysoké školy a podnikatele spojí projekt Spinnet

Intenzívní spolupráce mezi vysokými školami a vědeckotechnickými parky. To je cílem projektu Spinnet, který byl spuštěn na začátku září. CzechInvest bude jako partner projektu provozovat speciální portál.

Intenzívní spolupráce mezi vysokými školami a vědeckotechnickými parky. To je cílem projektu Spinnet, který byl spuštěn na začátku září. Projekt je podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Agentura CzechInvest je jeho partnerem a bude zajišťovat provoz speciálního internetového portálu, který má především usnadnit komunikaci mezi jednotlivými stranami. Hlavním realizátorem projektu je Společnost vědeckotechnických parků České republiky.

„Podpora zavádění výsledků výzkumu a vývoje, které se na univerzitách uskutečňují, do praxe patří k hlavním aktivitám agentury CzechInvest,“ říká generální ředitel agentury CzechInvest Miroslav Křížek a dodává: „V rámci nové strategie jsme si navíc dali za cíl vazby mezi vysokými školami a firmami ještě více posílit. CzechInvest jako prostředník mezi oběma světy, které se už dnes významně prolínají, tak reaguje na aktuální ekonomické trendy a chce přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky.“

V praxi to v případě projektu Spinnet bude vypadat tak, že CzechInvest dobuduje a naplní potřebnými daty portál www.spoluprace.org. Na portálu by se v budoucnu měla objevit mimo jiné nabídka a poptávka po spolupráci, například ve formě stáží, poradenství, mentorignu, vedení diplomových prací či zakázkového výzkumu. Dále budou na portálu aktuální informace o společných projektech a akcích vysokých škol a firem a o programech podpory, příklady dobré praxe, analýzy a další užitečné materiály. V současné době se pracuje na rozvoji a redesignu stávajícího portálu s cílem zveřejnit zde co nejdříve aktuální informace.

„V České republice stále nejsou ideální podmínky ke spolupráci mezi akademickou a podnikatelskou sférou. Naším cílem je proto vytvořit síť regionálních partnerů. V každém regionu NUTS2, kromě Středočeského kraje, bude zastoupena veřejná vysoká škola a vědeckotechnický park,“ vysvětluje prezident Společnosti vědeckotechnických parků České republiky a koordinátor žadatele projektu Pavel Švejda. „Budeme například vybírat vhodné studenty, kteří budou absolvovat stáž ve vědeckotechnickém parku. Studenti budou mít rovněž možnost řešit inovativní záměry pod dohledem odborných konzultantů. Příležitostí, jak se zapojit, bude více,“ doplňuje Pavel Švejda.

Základní údaje o projektu:

 • Žadatel projektu: Společnost vědeckotechnických parků ČR
 • Celkové náklady projektu: Kč 29 393 645,60
 • Zdroj financování projektu: Operační program Vzdělávání pro Konkurenceschopnost (OPVK), oblast podpory: 2.4 – Partnerství a sítě
 • Míra financování z OPVK: 100 %
 • Délka trvání projektu: 09/2011 – 08/2014

Věcný popis projektu
Cílem projektu je vytvořit prostředí pro intenzivní spolupráci akademického a VaV sektoru s aplikační sférou. Tohoto bude dosaženo realizací projektu za pomoci vhodně zvolených partnerů v regionech NUTS2, kde je vždy partnerem vysoká škola a vědeckotechnický park (VTP). Tím bude zajištěna vazba na regiony, vznikne národní síť zainteresovaných subjektů s mnoha synergickými efekty s celostátním dopadem. Generalizaci a ezproblémovou implementaci aktivit na národní úrovni zajistí SVTP ČR. V jednotlivých regionech identifikujeme uvnitř cílové skupiny vhodné studenty. Ty podpoříme stážemi ve VTP a inovačních firmách. Podnikaví studenti budou řešit inovativní záměry formou týmové práce pod dohledem zkušených konzultantů. Aktivity si kladou za cíl rozšířit povědomí cílové skupiny o důvodech a způsobech a standardních podmínkách spolupráce mezi akademickou a aplikační sférou a zároveň, poskytnout potřebné kompetence, know-how a motivaci ke spolupráci s aplikační sférou.

Hlavní cíle projektu jsou:

 • Úspěšná realizace spolupráce studentů s inovačními firmami díky stážím - stínování manažerů
 • Úspěšná realizace spolupráce studentů s popularizátory vědy a výzkumu díky stážím ve VTP
 • Podpora inovativní tvůrčí činnosti (studentské týmy, soutěže o nejlepší podnikatelský záměr)
 • Posílení spolupráce mezi vysokými školami a aplikační sférou - portál Spolupráce.org
 • Realizace specializovaných workshopů a konferencí, setkávání cílové skupiny s aplikační sférou

Dílčí cíle projektu jsou:

 • Setkávání zástupců VTP - předávání praktických zkušeností z provozu díky stážím mezi parky v ČR a přenos zahraniční dobré a špatné praxe díky stážím v zahraničních parcích
 • Přenos dobré a špatné praxe ze zahraničí do ČR díky návštěvám zahraničních expertů
 • Úspěšné formy spolupráce (success stories) za účasti klientů, diskuze nad problémy, se kterými se VTP a VŠ při spolupráci s aplikační sférou setkávají
 • Zvýšení povědomí o činnosti vědeckotechnických parků v ČR

Klíčové aktivity projektu:

 • Preinkubace studentských inovativních podnikatelských záměrů
 • Stáže popularizátorů VaV a transfer zkušeností a znalostí
 • Stáže studentů formou stínování manažerů v inovačních firmách
 • Dlouhodobé stáže studentů ve vědeckotechnických parcích
 • Partnerství s aplikační sférou a portál spoluprace.org

V rámci projektu SPINNET - SPolupráce, INovace a NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, číslo CZ.1.07/2.4.00/17.0094, by tak měla do roku 2014 vzniknout síť partnerů s regionálními vazbami, která bude mít celonárodní dopad. Součástí projektu budou mimo výše uvedeného rovněž odborné konference, workshopy a soutěže.

Odkazy & Download:
Domovská stránka CzechInvestu
Vědeckotechnický park v Roztokách
Vysoké školy a podnikatele spojí projekt SpinnetGooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře:
Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
PGSM-M10: GSM/GPRS modul s M10
Čtyřpásmový GSM/GPRS modul s M10 firmy QUECTEL a podporou SMS, MMS, GPRS Class 12, TCP/IP, FTP a dalších.
Skladem od 690 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007