. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Konec podpory obnovitelných zdrojů energie
30. dubna 2012 - 8:00 | Pandatron | Konec podpory obnovitelných zdrojů energie | Komentářů: 4  

Konec podpory obnovitelných zdrojů energie

Blíží se konec finanční podpory pro nové podporované energetické zdroje. ERÚ oznamuje, že zahájil přípravu zastavení finanční podpory pro podporované a obnovitelné zdroje energie (POZE) od roku 2014.

Důvody vedoucí ERÚ k zastavení finanční podpory jsou následující:

1. Stávající podpora POZE je za hranicí ekonomických možností ČR
2. ČR má celosvětově jednu z nejvyšších podpor POZE v přepočtu na jednoho obyvatele
3. Výše podpor ohrožuje konkurenceschopnost českých firem
4. Ekonomická recese a finanční krize v ČR i EU je důvod pro snížení podpor POZE ve všech zemích EU (Německo, Španělsko, Itálie atd.)
5. ERÚ predikuje dosažení závazků ČR vůči EK 13,5 % (NAP 2020) již v roce 2013
6. ERÚ (vědom si své zákonné povinnosti chránit oprávněné zájmy zákazníků a spotřebitelů) iniciuje změnu legislativy, která umožní zastavení další finanční podpory nových obnovitelných zdrojů od roku 2014
7. Zastavení finanční podpory se netýká zdrojů POZE, které jsou anebo budou uvedeny do provozu do 31. 12. 2013
8. Pokud bude v národním zájmu některé zdroje OZE podporovat, je ERÚ připraven o tomto vést odbornou diskuzi2
9. Současný stav plnění NAP
a) plnění NAP (elektřina) rok 2011 – 10,55 %
b) finanční podpora POZE
- podpora POZE pro rok 2012 činí 38,4 mld. Kč
- od roku 2005 – 2012 včetně činí vyplacené podpory v úhrnu 93,6 mld. Kč
10. Predikce ERÚ plnění NAP
a) plnění cílů NAP
- v roce 2013 bude dosaženo 13,5 % výroby elektrické energie z OZE


Obr. 1: Vývoj ceny elektřiny – složka nákladů určená na podporu výroby elektřiny z OZE, KVET a DZ

Varianty nákladů na podporu OZE:

  • I. VARIANTA – zastavení finanční podpory v roce 2014
    od roku 2005 do 2034 očekáváme náklady na podporu v úhrnu činit 874,3 mld. Kč
  • II. VARIANTA – zastavení finanční podpory až v roce 2020
    od roku 2005 do 2040 očekáváme náklady na podporu v úhrnu činit 1071,7 mld. Kč
  • III. VARIANTA – zastavení podpory až v roce 2020 a rozšíření druhů OZE o biometan, biokapaliny a teplo z biomasy – viz nový zákon o podporovaných zdrojích
    od roku 2005 do 2040 bude suma vyplacených podpor v úhrnu činit až 1492 mld. Kč

„Stávající legislativa, ani prezidentem vetovaný zákon o podporovaných zdrojích energie, neumožňuje zastavit další finanční podporu POZE v reálném čase. Proto je nutná změna legislativy, na které je ERÚ připraven kooperovat. Zároveň podotýkám, že pokud bude v národním zájmu některé zdroje OZE podporovat, je ERÚ připraven o tomto vést odbornou diskuzi,“ sdělila předsedkyně ERÚ Ing. Alena Vitásková.


Obr. 2: Vývoj výroby elektřiny z OZE a její podíl na hrubé domácí spotřebě

Dále se nám také podařilo získat vyjádření Ing. Karela Šimečeka - předsedy předsednictva Sdružení velkých spotřebitelů energie (SVSE)...

Záměr paní předsedkyně hodnotíme nikoli jako tažení proti obnovitelným zdrojům, ale jako logické řešení z pohledu rozumného hospodáře, kterým by ostatně každý státní úředník měl být. Podle již existujícího závazku na podporu Obnovitelných zdrojů energie (OZE) roku 2020 zaplatíme 900 mld. Kč. Převážná většina těchto peněz půjde na zdroj nejméně efektivní, tj. sluneční elektrárny (FVE), postavené v letech 2008-2010.

Elektřina pro průmysl v ČR je v současné době vedle Kypru, Malty a Slovenska nejdražší v Evropě, a protože jsou evropské ceny nad světovými, platí velcí spotřebitelé za elektřinu téměř nejvíce na světě. O negativním důsledku na konkurenceschopnost našeho exportního průmyslu nelze pochybovat. Jeden příklad za všechny – velká průmyslová firma oznámila propouštění 600 zaměstnanců s cílem ušetřit 540 mil. Kč za rok. Tuto firmu stojí obnovitelné zdroje 529 mil. Kč za rok. Aby na to měla, musí propouštět.

Poplatek 16,8 € za jednu megawatthodinu spotřebované elektřiny, kterým musí český průmysl přispívat na podnikání v oblasti OZE, a to zejména zahraničním investorům ve FVE je dále neudržitelný. Vyspělé evropské státy zatěžují svůj průmysl jen v symbolické míře: Německo – 0,5 €/MWh, Francie – strop maximálně 0,5 mil. €/rok, Holandsko – OZE jsou hrazeny přímo ze státního rozpočtu a průmysl je bez poplatků, atd.


Obr. 3: Roční náklady na OZE pro odběratele se spotřebou 150 GWh/rok
zdroj: IFIEC EUROPE, 02/2012

Osvobodit český průmysl od zátěže OZE na úroveň konkurenceschopnosti evropských zemí je nezbytné, ale o to více vzroste zatížení obyvatelstva, které platí rovněž vysoké ceny za elektřinu již nyní a v poměru ke kupní síle mnohem více, než nadmíru ekologicky orientovaní Němci, nebo státní rozpočet, který se stále silněji propadá do dluhů.

Pokud tedy nechce ČR přijít o průmysl, na jehož protekcionismus nemá na rozdíl od Německa a silných evropských ekonomik prostředky, a pokud nechce zcela zbídačit své obyvatele, musí přehodnotit strategii v dosažení cílů v OZE do roku 2020. To znamená podporovat jen takové technologie, které nevyžadují zásadní dotace podnikání, a to v době, kdy jsou již investičně i nákladově rozvinuté a levné.

Souhlasíme s názorem paní předsedkyně ERÚ, že se musí současný nevyhovující stav urychleně řešit. Ochrana vlastního průmyslu a životní úrovně svých obyvatel není jiná cesta, než jde zbytek Evropy.

Ing. Karel Šimeček
Předseda předsednictva Sdružení velkých spotřebitelů energie (SVSE)

Zdroj: ERÚ, Ing. Karel Šimeček, Fotovoltaická elektrárna - HrušovanyGooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře (4):

Zobrazit starší 30 dnů (4)...

host
4. Dne 04. 05. 2012 v 12:26 zaslal host
Na cenu energie to bude nebude mít vliv, spíště ještě zdraží
No jistě, zrušíme podporu čisté energie z OZE (20 let) abychom mohli ještě více zadotovat jádro (60let), uhlí a odpady (doživotně) viz návrh zákona o podporovaných zdrojích energie. A že máme nejdražší monopolní distribuci energie v Evropě ERU vůbec neřeší a skrývá za nicotné OZE. Chápu že z ČEZu kapou peníze na ty "správná" místa (Klausovic rodina atd.. kterého Vitásková poslouchá na slovo) a není tak jednoduché rozkrádat příspěvky na OZE protože je to více hlídané a evidované, ale ČR tyto nesmysly tunely co se dějí již od roku 2009 ještě draze zaplatí. Cena energie stejně neklesne, to co vezmou (již berou) výrobcům OZE přetunelují přes ČEZ do těch "správných" kapes.


Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
PU232C - převodník USB-UART, modul
Modul s obvodem CP2102 od Silicon Labs - převodník USB-UART pro vývoj a malosériovou výrobu.
od 190 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007