. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Mezinárodní setkání - Holice 2012
22. srpna 2012 - 8:30 | Pandatron | Mezinárodní setkání - Holice 2012 | Komentářů: 2  

Mezinárodní setkání - Holice 2012

Již tento týden se otevřou brány mezinárodního setkání radioamatérů - Holice 2012. Stejně jako v jiných letech, tak i na letošním setkání budete mít možnost vidět ukázky práce s mládeží.

Stejně jako v jiných letech, tak i na letošním setkání radioamatérů, budete mít možnost vidět ukázky práce s mládeží. Každý, kdo bude mít zájem, se může na jejich stánku zastavit a popovídat na témata spojená s činností pro děti a mládež, ale i pohovořit o tom, jak se připravit na získání koncese. To znamená, že u stánků se mohou zastavit všichni, kteří uvažují o získání koncese, rádi jim pomůžeme a poradíme.

23. MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ RADIOAMATÉRŮ 2012
Záštitu nad setkáním převzali starosta města Holic Mgr. Ladislav Effenberk a Český radioklub

Místo:
Již tradičně v okolí kulturního domu a sportovní haly v Holicích, 50°4'14.488"N, 15°59'18.684"E.

Náplň setkání Holice 2012:

 • Odborné přednášky v klubovnách a ve velkém sále kulturního domu
 • Prezentace českých i zahraničních radioamatérských organizací
 • Radioamatérská prodejní výstava ve sportovní hale
 • Výstavky historické, vojenské, nebo jinak zajímavé spojovací techniky.
 • Tradiční „bleší trh“ na prostranství (parkovišti) vedle kulturního domu
 • Slavnostní předávání cen, diplomů a pohárů za radioamatérské a síbíčkářské aktivity a závody
 • Možnost potvrzení QSL lístků do DXCC na DXCC CHECK POINTu ve stánku ČRK
 • Setkání zájmových klubů a kroužků v klubovnách kulturního domu
 • Ukázka provozu a možnost vysílání na KV i VKV z přechodného vysílacího střediska OK1KHL pod značkou OK5H
 • Internet pro veřejnost s možností připojení vlastního notebooku - WiFi síť

AKCE ČESKÉHO RADIOKLUBU v průběhu setkání:

 • LOTW - OK1MP, pátek 14:00 - 15:30
 • Antény v Gambii - OK1RI, pátek 14.00 - 15.30
 • VKV - OK2ZI, sobota 10:00 - 11:00
 • KV + hamspirit - OK1CF, sobota 11:00 - 12:00
 • DX fórum (P40H, VK9L) - OK5MM, OK1NG, sobota 14:00 - 16:00
 • QSL služba ČRK - QSL služba ČRK bude tradičně na stánku ČRK od pátku 09:00 do soboty do 14:00 a můžete si objednat dovoz QSL lístků sem a samozřejmě přinést svoje pro odeslání.

PŘEDÁVÁNÍ CEN

Pozor Pokud má kdokoliv zájem zdarma v průběhu setkání předávat jakékoliv poháry, diplomy či jiné metály, předávané v souvislosti s vysíláním, má možnost napsat zprávu pořadateli pomoci Kontaktů na webu OK1KHL a dohodnout časový termín předávání. Okamžitě mu toto bude potvrzeno a obratem uvedeno na webu na stránce setkání. A to bez ohledu na to, zda vyhlašovatel je či není člen ČRK!

 • Sobota - velký sál KD
 • Vyhlášení VKV výsledků závodů a soutěží
 • Vyhlašování výsledků CB soutěží

RADIOAMATÉRSKÝ BLEŠÍ TRH

OTEVŘENO na parkovišti v šatnách ve sportovní hale
Pátek  6:00-18:00  9:00-18:00
Sobota  6:00-18:00  7:30-17:00
 • Místo pro trhy se nachází na prostranství (parkovišti) vedle kulturního domu.
  Řidič zaplatí za prodejní místo poplatek 150 Kč/den limitované plochou: 2,5x4m a obdrží parkovací kartu do prostoru vpravo od kulturního domu. Za auto s vlekem zaplatí rovněž podle plochy. Za dvě parkovací místa je tedy poplatek 300 Kč/den. Každý člen posádky si také musí zakoupit vstupenku.
 • Bleší trh pro prodejce je pouze v šatnách ve sportovní hale (nikoli v sokolovně). Cena za stůl je 120 Kč/den.
  Každý prodávající si také musí zakoupit vstupenku.
 • Pro vyložení zboží z vozu se u haly vybírá záloha 250 Kč, která platí po dobu jedné hodiny. Potom vozidlo musí odjet parkovat jinam.

PRODEJNÍ TRHY

 • Stánky radioamatérských organizací a prodejní výstavy jsou umístěny ve sportovní hale (budova vpravo při příchodu od pošty).
OTEVŘENO veřejnost vystavovatelé
Čtvrtek zavřeno 12:00-20:00
Pátek  9:00-18:00  7:00-18:30
Sobota  8:00-16:00  7:30-17:00

DOPRAVA A PARKOVÁNÍ

 • Doprava i parkování jsou vzhledem k velkému počtu účastníků regulovány.
  Do areálu je vjezd povolen pouze pro vozidla označená zvláštním povolením (pořadatelé, čestní hosté, prodejci) a vozidla, která jedou na místo pro bleší trh, po zaplacení poplatku. Parkování v okolí místa setkání je regulováno dopravním značením.
  Parkování bude možné také v okolí fotbalového stadionu. To zajišťuje SK Holice.
 • Poplatek za parkování na hřišti SK Holice je 50 Kč, parkoviště je přístupné i hlídané během celého setkání nonstop.
 • Pro invalidy s označením auta ZTP 01a po předložení průkazu je vyhrazené parkoviště před sportovní halou zdarma.

VSTUPNÉ

 • Areál setkání je zpřístupněn za registrační poplatek 70 Kč za osobu na oba dva dny.
 • Důchodci nad 70 let po předložení občanského průkazu platí pouze 40 Kč za osobu na oba dva dny.
 • Poplatek neplatí děti do 15 let a invalidé po předložení průkazu, pokud nejedou prodávat na bleší trh.

PŘEHLED PŘEDNÁŠEK A AKCÍ

KULTURNÍ DŮM

OTEVŘENO veřejnost
Pátek 7:00-18:00
Sobota 7:00-18:00

KULTURNÍ DŮM - KLUBOVNY

 • Země z vesmíru“ - Ing. Miroslav Gola, OK2UGS
  Pátek: 9:00-15:00, Sobota: 9:00-10:30, klubovna č. 4
 • Dílna Coca Cola radio pro děti a mládež“ - výstava a ukázky - Mirek Rehák, OK1DII
  Pátek: 10:00-17:00, Sobota: 10:00-14:00, klubovna č. 2
 • LOTW“ - Log of The World - přednáška – Miloš Prostecký, OK1MP
  Pátek: 14:00-15:30, klubovna č. 7
 • Rada SysOpů“ - schůzka- Ing. František Janda, OK1HH
  Sobota: 9:00-10:30, klubovna č. 3
 • YL kroužek“ - schůzka - Jana Vroubková, OK2MAJ
  Sobota: 11:00-13:00, klubovna č. 3
 • YU1LM/QRP: Prezentace SDR konstrukcí, TRX Genesis G11
 • OK1CJB: Začínáme s PSK31“ - přednáška – Siniša Tasić (Tasa) YU1LM/QRP. Jaroslav Janata, OK1CJB
  Sobota: 10:00-11:30, klubovna č. 7
 • Setkání příznivců digitálních provozů a OK-EPC klubu“ - Bedřich Jánský, OK1DOZ; Pavel Kačerek, OK1AW
  Sobota: 11:30-13:00, klubovna č. 7
 • Setkání zájemců o práci s mládeží“ - diskuse – Karel Košťál, OK1SQK
  Sobota: 13:00-15:00, klubovna č. 7

KULTURNÍ DŮM – MALÝ SÁL

 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na el. zařízení“ část I. - František Štancl, revizní technik; Sveta Majce, OK1VEY
  Pátek: 16:00-17:30
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na el. zařízení“ část II. zemění antén - František Štancl, revizní technik; Sveta Majce, OK1VEY
  Sobota: 13:30-15:00
 • DELTA KROUŽEK“ - Milan Skřivanec, OK1JMS
  Sobota: 10:00-11:30
 • Vyhlašování výsledků HP a Závodu čarodějnic a vyhlašování výsledků FM Poháru za rok 2011“ - Miroslav Procházka, OK1NMP a Vláďa, OK1IVU
  Sobota: 11:30-12:00

KULTURNÍ DŮM - VELKÝ SÁL

 • Antény v Gambii“ - přednáška a diskuse – Ing. Jiří Šanda, OK1RI
  Pátek: 14:00-15:30
 • Setkání zájemců o VKV provoz“ - provoz a vyhlášení výsledků závodů a soutěží, diskuse - Karel, OK2ZI
  Sobota: 10:00-11:00
 • Setkání zájemců o KV provoz, hamspirit“ - Karel Matoušek, OK1CF
  Sobota: 11:00-12:00
 • Předávání cen v CB soutěžích“ - Jan Šimek, CB klub Česká Lípa
  Sobota: 12:00-13:30
 • DX Fórum - P4OH, VK9L“ : - Ing. Vít Kotrba, OK5MM; Jaromír Mašek, OK1NG
  Sobota: 14:00-16:00

SPORTOVNÍ HALA

OTEVŘENO veřejnost
Pátek  9:00-18:00
Sobota  7:00-17:00
 • Výstavní a prodejní trhy s radioamatérským zbožím a elektrotechnikou, knihami a časopisy s odbornou tématikou.
 • Informační stánek OK1KHL - rozhlas, internet pro veřejnost s možností připojení vlastního notebooku
  pořadatelé: 7:00-18:00
 • Prodej knihy „HOLICE MEKKA RADIOAMATÉRŮ“ - Sveta Majce, OK1VEY
  Pátek: 9:00-18:00, Sobota: 8:00-16:00 - Informační stánek OK1KHL
 • Vysílací středisko OK1KHL
  - ukázka provozu vysílání na krátkých a velmi krátkých vlnách - Petr Boháček, OK1BOA
  - ukázka zařízení a provoz APRS - Libor Augustin, OK1ALX, 9:00 - 18:00, nářaďovna; vpravo
  Pátek: 9:00-18:00, Sobota: 8:00-16:00 - nářaďovna; vpravo
 • Klubovna pro CB - Mirka 42, Dan Kopidlno
  Pátek: 8:00-18:00, Sobota: 8:00-16:00 - stánek; vlevo
 • Nářaďovna vlevo- sbírka ruských digitálních budíků a hodinek "Elektronika" Luboše Cinkana
  Pátek: 8:00-18:00, Sobota: 8:00-16:00 - stánek; vlevo

BLEŠÍ TRH V ŠATNÁCH SPORTOVNÍ HALY

 • Bleší trh pro prodejce, kteří nechtějí být vydáni napospas rozmarům počasí. Stůl stojí 120 Kč na den. Pořadatelé pro malý zájem přesunuli bleší trh ze SOKOLOVNY do šaten sportovní haly.

PREZENTAČNÍ STÁNKY RADIOKLUBŮ

 • Český radioklub
 • Slovenský zvaz rádioamatérov
 • Polski Zwiazek Krotkofalowcow
 • Hrvatski radioamaterski savez
 • ÖVSV. Rakouský radioklub
 • Svaz radioamatérů Slovinska
 • Radioklub OK1KHL Holice

VYSTAVUJÍCÍ FIRMY

 • AMARO spol. s r. o.
 • ANICO Slovakia s.r.o.
 • B PLUS TV a.s.
 • BEN – technická literatura s.r.o.
 • DD Amtek s.r.o.
 • ELIX spol. s r.o.
 • ELLI Print s.r.o.
 • HCS komunikační systémy, s.r.o.
 • MASTRANT - Cassiopeia Consulting, a.s.
 • Point electronics
 • Vysílačky - SPACE, s.r.o.
 • WWW.X-POWER.CZ s.r.o.

Odkazy & Download:
Domovská stránka radioklubu Holice
23. MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ RADIOAMATÉRŮ 2012
Informace k ubytování

Holice 2008 - 1.díl
Holice 2008 - 2.díl
CocaCola rádioGooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře (2):

Zobrazit starší 30 dnů (2)...Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
PU232E - Převodník USB / sériový port (UART), modul
Kompaktní a jednoduše použitelný modul datového převodníku do USB portu.
Skladem od 199 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007