. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Efektivní nakládání s energiemi v průmyslu
25. září 2012 - 8:00 | Pandatron | Efektivní nakládání s energiemi v průmyslu | Komentářů: 0  

Efektivní nakládání s energiemi v průmyslu

Seminář Efektivní nakládání s energiemi v průmyslové výrobě byl osmým v řadě ze seriálu Energie pro budoucnost. Seminář uspořádalo 11. 9. 2012 nakladatelství FCC PUBLIC ve spolupráci s Veletrhy Brno a.s. a Českomoravskou elektrotechnickou asociací.

Seminář Efektivní nakládání s energiemi v průmyslové výrobě byl osmým v řadě ze seriálu Energie pro budoucnost. Seminář uspořádalo 11. 9. 2012 nakladatelství FCC PUBLIC ve spolupráci s Veletrhy Brno a.s. a Českomoravskou elektrotechnickou asociací (ELA), s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, jako součást oficiálního doprovodného programu 54. mezinárodního strojírenského veletrhu.

Zahajovací přednáška odborného garanta semináře prof. Ing. Jiřího Tůmy DrSc., nazvaná Zvyšování energetické účinnosti – efekt pro všechny, uvedla v obecné rovině téma energetické udržitelnosti, legislativní postupy v EU i v ČR a porovnání dosavadních výsledků v segmentech průmyslu, dopravy, budov a terciární sféry v ČR a v EU.

Následovala přednáška ředitele odboru energetiky Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky Ing. Ladislava Havla nazvaná Státní energetická koncepce ČR – hladké a třecí plochy, kde přiblížil obsah státní energetické koncepce a poreferoval o průběhu jejího prosazování a nástrojích k němu, o strategických cílech a prioritách, o vývoji struktury zdrojů i spotřeby elektrické energie a podpoře pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie.

Další přednáška, kterou přednesl Ing. Petr Očko, Ph.D., ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, měla název Dotace podporující úspory energií v průmyslu a věnovala se možnostem získání dotací na úspory a představila některé realizované projekty, které vznikly díky těmto dotacím.

Následovaly technicky zaměřené přednášky popisující různé principy a metody vedoucí k úsporám energií na základě jejich efektivního využití. Nejprve Ing. arch. Martin Šťastný z firmy Conergy Česká republika, s.r.o., pojednal na téma Snížení nákladů na elektrickou energii s využitím fotovoltaiky, a posléze Ing. Karel Plotěný ze společnosti Asio popsal možnosti Využití tepla z průmyslových a jiných procesů.

Aby bylo možné uvažovat o úsporách nabízené energie, je třeba mít přehled o spotřebě. Ing. Miroslav Hladík z firmy Landis+Gyr s. r. o. v přednášce Koncepce měření multienergií ukázal, jak na to.

Nezanedbatelný vliv na náklady vynaložené na elektrickou energii má kvalita elektrických parametrů elektrorozvodné sítě. Toto téma prezentovali nejprve Ing. Jaroslav Smetana (Blue Panther s. r. o.) v přednášce Vliv kvality elektřiny na energetickou bilanci a v návaznosti Ing. Jiří Holoubek (Elcom, a. s.) v přednášce Opatření zlepšující kvalitu elektřiny vedou k jejím úsporám. Velkým procentem se na spotřebě energie podílejí elektrické pohony. Výmluvný je název přednášky Ing. Naděždy Pavelkové, Ph.D., z ABB s. r. o. Potenciál úspor v elektrických pohonech, která zdůraznila význam řízení otáček změnou frekvence napájecího napětí a zmínila i otázku účinnosti vlastních elektrických strojů. K této problematice pak podrobněji pohovořil Ing. Ladislav Jabůrek z TES Vsetín, s.r.o. v prezentaci nazvané Význam zvýšení účinnosti elektrických strojů. Zajímavé řešení kogenerační jednotky s mikroturbínou prezentoval Ing. Roman Mašika z ČKD ENERGY, a.s. Na závěr jménem Elektrotechnické fakulty ČVUT Ing. Petr Žák, Ph.D., pohovořil na téma Energetické efektivnosti osvětlení v průmyslu, s důrazem na energetický význam moderních světelných zdrojů včetně světelných diod.

Přednášky postupně vyslechlo téměř 80 posluchačů z elektrotechnické a energetické praxe i z managementu průmyslových podniků.

Odkazy & Download:
Perspektivy automatizace
Konference a semináře
Seminář - Automatizace výrobních a montážních linek v průmysluGooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře:
Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
Vývojový kit MEGA328
Nejvýkonnější varianta univerzálního a bohatě vybaveného vývojového kitu s obvodem ATmega328 společnosti ATMEL je vhodná jak pro začátečníky, tak i profesionály.
Skladem od 795 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007