. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Vývojové kity Mega48 a Mega328
14. listopadu 2012 - 8:20 | Pandatron | Vývojové kity Mega48 a Mega328 | Komentářů: 2  

Vývojové kity Mega48 a Mega328

Představení tří nových vývojových kitů společnosti Pandatron s obvody ATmega48 a ATmega328. Bohatě vybavené kity obsahují slot pro MicroSD karty, ADC a DAC převodníky, teploměr, RTC, EEPROM, USB a řadu dalších funkcí.

Pokud jste se také rozhlíželi na trhu s vývojovými kity, jistě nám dáte za pravdu, že současný stav je poměrně žalostný. Oblíbené kity PVK40, dostupné za přijatelnou cenu 2.856 Kč (s DPH) se spoustou ukázkových zdrojových kódů (mimo jiné i webového serveru s ENC28J60), již firma ASIX s.r.o. nevyrábí a velcí producenti na tom nejsou o mnoho lépe. Většinu z jejich nabídky dodávají přímo výrobci čipů, čemuž rozhodně neodpovídají jejich poměrně vysoké ceny a navíc se ve většině případů jedná o platformu, zaměřenou vždy na vývoj jednoho daného úkolu (například napájecích systémů, řízení motorů, nebo naopak systému RTOS).

To nás vedlo k zamyšlení, proč nenabídnout jednu univerzální koncepci, která by byla vhodná jak pro výukové účely a seznámení se s funkcemi mikrokontrolérů, tak i pro vývoj celé řady náročnějších či specifických aplikací, využívajících například i zmíněný RTOS (Real-Time Operating System) a další pokročilé funkce. Výsledkem našeho snažení jsou hned tři, navzájem kompatibilní vývojové kity s obvody Atmel ATmega48 a ATmega328, které jsou nyní dostupné prostřednictvím našeho eShopu a budou nadále používány v našich článcích.


Obr. 1: Nová řada vývojových kitů s obvody Atmel

Vývojové kity MEGA48, MEGA48X a MEGA328 jsou určeny pro seznámení se s mikrokontroléry řady AVR a vývoj celé řady jednoduchých i náročnějších aplikací. Jejich základem jsou obvody Atmel ATmega48 a ATmega328 a velké množství externích periferií. Jedná se především o slot pro MicroSD paměťovou kartu, ADC s audio filtrem, 12-bit DAC, RTC, teplotní senzor, 64KB EEPROM, IR přijímač, slot pro USB/UART převodník a řadu dalších periferií.


Obr. 2: Rozmístění a význam pinů vývojových kitů

Obvody ATmega48 a ATmega328
Osmibitové mikrokontroléry ATmega48 a ATmega328 společnosti Atmel představují jedny z nejrozšířenějších zástupců řady ATmega RISC mikrokontrolérů, používaných v současné době v nespočtu zařízení. Obvody na jediném čipu kombinují 4/32 kB programové paměti Flash s podporou až 10.000 cyklů smazání a zápisu (s uchováním dat po dobu delší než 100 let), datovou paměť SRAM s kapacitou 0,5/2 kB, paměť EEPROM s kapacitou 0,2/1 kB, stejně jako celkem 23 uživatelských I/O (vstupně/výstupních - GPIO) pinů a 32 univerzálních pracovních registrů. Mezi integrované periferie je pak možné zařadit především tři flexibilní čítače/časovače s podporou generování PWM, čítač s podporou reálného času a celou řadu sériových rozhraní, jako je EUSART, I2C, SPI či JTAG (kompatibilní s IEEE 1149.1). Za zmínku stojí také integrovaný 8-kanálový, 10-bitový A/D převodník s až 77 kS/s, rychlý analogový komparátor a řada dalších prvků.

Základní technické vlastnosti mikrokontroléru ATmega48:
 • 8-bitový mikrokontrolér řady Atmel AVR
 • 4 kB programové paměti Flash
 • 256 B EEPROM
 • 512 B SRAM
 • 2x 8-bitový čítač/časovač
 • 1x 16-bitový čítač/časovač
 • Čítač reálného času se samostatným oscilátorem
 • 6x PWM výstup s programovatelným rozlišením 2 – 16 bitů
 • 8-kanálový, 10-bitový ADC
 • Sériové rozhraní typu USART
 • TWI/I2C + SPI rozhraní
 • Analogový komparátor
 • Pracovní frekvence od 0 do 20 MHz (až 16 MIPS)
 • Jediné napájecí napětí 1,8 až 5,5 V

Obr. 3: Vnitřní blokové schéma mikrokontroléru ATmega48 / 328
Základní technické vlastnosti mikrokontroléru ATmega328:
 • 8-bitový mikrokontrolér řady Atmel AVR
 • 32 kB programové paměti Flash
 • 1 kB EEPROM
 • 2 kB SRAM
 • 2x 8-bitový čítač/časovač
 • 1x 16-bitový čítač/časovač
 • Čítač reálného času se samostatným oscilátorem
 • 6x PWM výstup s programovatelným rozlišením 2 – 16 bitů
 • 8-kanálový, 10-bitový ADC
 • Sériové rozhraní typu USART
 • TWI/I2C + SPI rozhraní
 • Analogový komparátor
 • Pracovní frekvence od 0 do 20 MHz (až 16 MIPS)
 • Jediné napájecí napětí 1,8 až 5,5 V

Podpora výkonných instrukcí a zpracování většiny z nich v jediném hodinovém cyklu umožňuje dosažení výkonu až 20 MIPS. Jinak mikrokontrolér pro svůj provoz vyžaduje pouze jediné napájecí napětí v rozmezí od 1,8 do 5,5 V a umožňuje použití v celé řadě aplikací spotřební, průmyslové a další elektroniky.

Více informací o mikrokontrolérech ATmega48 a ATmega328 je dostupných na webových stránkách výrobce a v odkazech pod článkem.

Vývojové kity MEGA48, MEGA48X a MEGA328
Jak již bylo uvedeno v úvodu, základem vývojových kitů jsou jedny z nejrozšířenějších mikrokontrolérů vůbec, obvody Atmel ATmega48 a ATmega328 v provedení TQFP. Obvody jsou zárukou vysoké kompatibility s velkým množstvím aplikací a jejich snadné dostupnosti, pro dokončení vývoje a zahájení výroby finálních zařízení. Nic však nebrání použití celého vývojového kitu jako základu nové aplikace. K tomuto účelu moduly obsahují velké množství externích periferií, zvolených rovněž s ohledem na jejich vysokou oblibu a snadnou dostupnost. Především se jedná o slot pro MicroSD paměťovou kartu, ADC s audio filtrem, 12-bit DAC, RTC, teplotní senzor, 64KB EEPROM, IR přijímač, slot pro USB/UART převodník a řadu dalších periferií.


Obr. 4: Vývojový kit s modulem PU232F

Na následujících obrázcích jsou uvedeny schéma zapojení jednotlivých vývojových kitů.

MEGA48
Jedná se o základní a kompletně vybavený vývojový kit s obvodem ATmega48, určený pro většinu aplikací


Obr. 5: Schéma zapojení vývojového kitu MEGA48

MEGA48X
Vývojový kit rovněž s obvodem ATmega48, ovšem bez většiny externích periferií. Oproti předchozímu tak neobsahuje externí paměť EEPROM, RTC, DAC, IR senzor, teplotní senzor ani audio filtr na pinu ADC7.


Obr. 6: Schéma zapojení vývojového kitu MEGA48X

MEGA328
Opět plně vybavený vývojový kit (jako MEGA48), ovšem s obvodem ATmega328.


Obr. 7: Schéma zapojení vývojového kitu MEGA328

Základní vlastnosti MEGA48:
 • Mikrokontrolér ATmega48-20AU
 • Krystal 14,7456 MHz s možností odpojení
 • Slot pro MicroSD paměťové karty
 • Piny pro PU232F (převodník USB / UART)
 • Vyvedení pinů na 2 x 17 pinové lišty
 • Vyvedení rozhraní I2C a UART na kolíky
 • Dvě tlačítka a dvě LED na GPIO
 • Externí EEPROM 24AA64 s kapacitou 64KB
 • Obvod RTC MCP7940M s krystalem 32,768 kHz
 • 12-bit DAC MCP4725A0T
 • Teplotní senzor MCP9700AT
 • Audio filtr na pinu ADC7
 • ISP programovací konektor PRESTO
 • Napájecí napětí 5V (obsahuje regulátor na 3,3V)
Základní vlastnosti MEGA48X:
 • Mikrokontrolér ATmega48-20AU
 • Krystal 14,7456 MHz s možností odpojení
 • Slot pro MicroSD paměťové karty
 • Piny pro PU232F (převodník USB / UART)
 • Vyvedení pinů na 2 x 17 pinové lišty
 • Vyvedení rozhraní I2C a UART na kolíky
 • Dvě tlačítka a dvě LED na GPIO
 • ISP programovací konektor PRESTO
 • Napájecí napětí 5V (obsahuje regulátor na 3,3V)
Základní vlastnosti MEGA328:
 • Mikrokontrolér ATmega328-AU
 • Krystal 14,7456 MHz s možností odpojení
 • Slot pro MicroSD paměťové karty
 • Piny pro PU232F (převodník USB / UART)
 • Vyvedení pinů na 2 x 17 pinové lišty
 • Vyvedení rozhraní I2C a UART na kolíky
 • Dvě tlačítka a dvě LED na GPIO
 • Externí EEPROM 24AA64 s kapacitou 64KB
 • Obvod RTC MCP7940M s krystalem 32,768 kHz
 • 12-bit DAC MCP4725A0T
 • Teplotní senzor MCP9700AT
 • Audio filtr na pinu ADC7
 • ISP programovací konektor PRESTO
 • Napájecí napětí 5V (obsahuje regulátor na 3,3V)

Rozmístění součástek na deskách vývojových kitů:


Obr. 8: Rozmístění součástek na deskách vývojových kitů
TOP

Obr. 9: Rozmístění součástek na deskách vývojových kitů
BOTTOM

 

Programování:
Programování osazených mikrokontrolérů lze pohodlně pomocí standardního programovacího ISP konektoru. Konektor je kompatibilní s programátory PRESTO, dostupnými rovněž prostřednictvím našeho eShopu.


Obr. 10: PRESTO – Univerzální a rychlý USB programátor

Základní programovací konfigurace vyžaduje vypnutí děličky CKDIV8, nastavení krystalového oscilátoru, ovšem ponechání aktivního pinu RESET (bez něho by již nebylo možné obvod přeprogramovat).


Obr. 11: Programovací konfigurace obvodu ATmega48/328

Ukázkové aplikace, knihovny:
Postupně budou uveřejňovány ukázkové aplikace a knihovny pro všechny periferie vývojových kitů MEGA48, MEGA48X a MEGA328.

Jejich aktualizovaný seznam je dostupný na této adrese: http://mega.pandatron.cz

Dostupnost a cena:
Všechny uvedené vývojové kity jsou dostupné skladem prostřednictvím našich eShopů a to na adresách: MEGA48, MEGA48X a MEGA328. Prodejní cena kitů se pohybuje v rozmezí od 545 do 795 Kč (22 - 32 EUR), v závislosti na typu. Zájemcům je prostřednictvím našich eShopů dostupný rovněž zmíněný Univerzální a rychlý programátor PRESTO.

Podrobný manuál k modulům lze stáhnout z následujícího odkazu: Mega48-328_Manual_cz.pdf

Odkazy & Download:
Vývojový kit MEGA48 v našem eShopu
Vývojový kit MEGA48X v našem eShopu
Vývojový kit MEGA328 v našem eShopu
Vývojový kit MEGA48 v mezinárodním eShopu
Vývojový kit MEGA48X v mezinárodním eShopu
Vývojový kit MEGA328 v mezinárodním eShopu
PRESTO - Rychlý a univerzální USB programátor
Síťový napáječ 5V/1000mA

Informace o obvodu ATmega48
Informace o obvodu ATmega328
WinAVR - AVR-GCC pro WindowsGooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk
Příbuzné články:
Vývojové kity Mega48 a Mega328
MEGA48 / MEGA328 – ADC, UART, LED

Komentáře (2):

Zobrazit starší 30 dnů (2)...Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
M75 QUECTEL
Dual-Band GSM modul provedení SMD, pouze pro SMS služby
Termín nepotvrzen od 275 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007