. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
VUT v Brně otevřelo centrální budovu NETME Centre
19. prosince 2012 - 7:49 | Pandatron | VUT v Brně otevřelo centrální budovu NETME Centre | Komentářů: 0  

VUT v Brně otevřelo centrální budovu NETME Centre

Stavěla se dva roky a dva měsíce, náklady činily dvě stě dvacet milionů korun. To jsou ty nejzákladnější číselné údaje týkající se nové ústřední budovy NETME Centre v areálu Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně, která byla nyní slavnostně otevřena.

Ve čtyřpodlažním objektu jsou umístěny nejen špičkově vybavené laboratoře a pracovny vědců, ale vzhledem k architektonickému řešení, které se muselo vyrovnat se svažitým terénem, i z důvodů komfortu pro návštěvníky a zákazníky centra, je zde také dostatek parkovacích míst.

Slavnostního přestřižení pásky se ujali primátor města Brna Roman Onderka, náměstek ministra školství Michal Zaorálek, náměstek ministra průmyslu a obchodu Martin Frélich, rektor Vysokého učení technického v Brně Karel Rais a děkan Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně Miroslav Doupovec. Slavnostního setkání se zúčastnila řada pozvaných hostů včetně ředitelů významných firem (z nichž řada již patří mezi zákazníky NETME centra) a mezinárodně uznávaných odborníků.

„Budování NETME Centre jako prvního centra v ČR v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace bylo zahájeno v roce 2010. Byl to tedy pilotní projekt ze skupiny projektů, na které VUT v Brně získalo prostředky z Evropských fondů ve výši téměř 8 mld. korun. Management VUT v Brně při vědomí možného chybného čerpání finančních prostředků, které se objevilo v mediálně známých kauzách, pozorně sledoval systém řízení tohoto projektu. A po dvou letech musím říct, že peníze se tu investovaly s velkou pečlivostí. Zatímco v řadě jiných případů se utrácí - mírně řečeno – s určitou dávkou velkorysosti, v rámci NETME Centre audity opakovaně prokazují bezchybné čerpání finančních prostředků z hlediska bruselské administrace,“dodal rektor.

Stavba centrální budovy NETME Centre byla financována z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v ČR. „V budově je nebo bude umístěna řada – často unikátních – zařízení či technologií. Jmenujme například laboratoř určenou pro výzkum energeticky náročných procesů, jako je moderní profesní prádelna budoucnosti, úsporná z hlediska spotřeby energie a šetrná vůči životnímu prostředí, klimakomora, laboratoř pro výzkum biologicky rozložitelných odpadů nebo laboratoř se zařízením na bázi technologie elektronového paprsku,“ popsal hlavní řešitel projektu Petr Stehlík. Ve druhém podlaží je umístěna strojní dílna a nachází se zde i technické zázemí budovy. Ve třetím podlaží je k dispozici na 60 parkovacích míst pro pracovníky, návštěvníky a zákazníky centra, v posledním patře jsou umístěny pracovny vědců a tzv. „lehké“ laboratoře.“

Zajímavostí je také vnější podoba stavby. Na opláštění budovy byl použit speciální materiál CORTEN, který řízeně koroduje až do fáze, kdy se koroze zastaví a materiál následně nepotřebuje žádnou údržbu.

NETME Centre je koncipováno jako regionální výzkumné a vývojové centrum, založené na dlouhodobých kvalitách vědecké, výzkumné a vývojové základny Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, která je dlouhodobě hodnocena jako nejlepší ze strojních fakult v České republice. I když má centrum v názvu „nové technologie pro strojírenství“, jeho činnost zasahuje do více oborů a průmyslových odvětví.

Aktivity centra mají za cíl využít aplikační potenciál výsledků výzkumné činnosti a zajistit spolupráci s průmyslovou (i komunální) sférou za jasně daných smluvních podmínek. Výzkumné týmy všech divizí NETME Centre mají za sebou řadu úspěchů v řešení mezinárodních projektů a grantů i konkrétních úkolů pro průmyslovou komerční sféru. Zajímavé jsou např. i skutečnosti, že v rámci aktivit NETME vznikly podklady pro státní energetickou koncepci v oblasti energetického využití odpadů, či plánovaná konkrétní součinnost s univerzitou TU Dresden, která získala jako jediná z bývalé východní části Německa status „University of Excellence“ s dalšími deseti univerzitami z části západní.

„Jde nám o skromný příspěvek ke „zvýšení konkurenceschopnosti České republiky“ tak, aby výraz uvedený v uvozovkách nebyl vnímán pouze jako klišé, ale aby naše centrum působilo v tomto smyslu nanejvýš důvěryhodně. Právě proto klademe důraz na výchovu vlastních výzkumných pracovníků a prostory centra tomu budou zcela jistě napomáhat, zvláště v méně populárním – ale o to potřebnějším – technickém oboru,“ uvedl duchovní otec NETME Centre Petr Stehlík.

Přidejme pro srozumitelnost stručné vysvětlení příkladů některých konkrétních aktivit spojených s nově otevřenou centrální budovou. Uvedli jsme již prádelnu jako energeticky náročný systém. Jedná se nikoliv o domácí pračku, ale o technologickou jednotku pro velkokapacitní praní prádla (např. pro hotely, nemocnice, průmyslové podniky) s vlastním energetickým systémem, která skýtá prostor pro experimentální i teoretický výzkum procesu, kde „surovinou“ je špinavé prádlo a „produktem“ čisté prádlo. VUT v Brně se svými kolejemi a menzami dodávajícími „surovinu“ bude tedy patrně jedinou univerzitou s vlastní profesní prádelnou budoucnosti. Zajímavým zařízením je tzv. „tepelný manekýn“ v podobě zprůměrované lidské postavy s možností různých poloh končetin (pohyblivý v ramenou, loktech, kolenou a kotnících), který se používá k ohodnocení komfortu osob ve vnitřním a venkovním prostředí, jako jsou například budovy a kabiny dopravních prostředků, anebo k ohodnocení tepelně izolačních vlastností oblečení pro sportovní a pracovní aktivity. Elektronové dělo je unikátní zařízení umožňující obrábění, svařování či povrchovou úpravu kovů s využitím elektronového svazku. Jedná se velmi často o materiály, které jsou používány v leteckém průmyslu, kosmické technice, dopravní technice.

Fermentační jednotky sice nepatří mezi „divácky atraktivní“ objekty, o to užitečnější ale jsou. Experimentální fermentory slouží k výzkumné činnosti v oblasti zpracování biologicky rozložitelných odpadů a kalů z čistíren odpadních vod. Je v nich možné zkoušet např. vliv předúpravy materiálu (např. kuchyňských zbytků) drcením na následnou produkci bioplynu nebo hledat vhodné složení vstupní suroviny (např. poměr odpadů z údržby městské zeleně, kuchyňských odpadů a různých druhů komunálních a průmyslových kalů). Hlavním výstupem procesu je pak bioplyn, který se řadí mezi obnovitelné zdroje energie.

Činnost NETME Centre není zdaleka založena pouze na budovách vybavených moderním zařízením a špičkovou přístrojovou technikou, ale i na aktivitách v domácím a zahraničním „terénu“. Výzkumní pracovníci NETME Centre zpracovali strategickou studii týkající se energetického využití odpadů v moderních spalovnách, která se stala podkladem pro státní energetickou koncepci v předmětné oblasti. Výzkumné činnosti však intenzivně pokračovaly a schopní mladí pracovníci centra vytvořili světově unikátní postupy sloužící ke strategickému plánování umístění jednotek pro energetické využití odpadů v určitých lokalitách. V rámci těchto aktivit došlo k exkluzivní spolupráci s energetickým gigantem ČEZ, jehož představenstvo na základě studie NETME centra, založené na smluvním výzkumu, právě včera rozhodlo o zásadním investičním záměru v oblasti energetického využití odpadů.

Zdroj: NETME CentreGooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře:
Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
PU232C - převodník USB-UART, modul
Modul s obvodem CP2102 od Silicon Labs - převodník USB-UART pro vývoj a malosériovou výrobu.
od 190 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007