. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Chybovostní charakteristika pro multioperátorovou optickou cestu

Chybovostní charakteristika pro multioperátorovou optickou cestu

Článek specifikuje chybové parametry pro optickou datovou kanálovou jednotku v optických transportních sítích, které jsou specifikovány v doporučení ITU T- G.709 v návaznosti na doporučení ITU - Gxxx.

Chybová charakteristika v doporučení G.8201 je založena na měření chybných bloků, podobně jako ve starších doporučeních řady G.82x. [1]

Jsou zde nadefinovány pouze dva parametry:
Background Block Error Ratio (BBER) – poměr chybných bloků k celkovému počtu bloků v měřícím časovém intervalu,
Severely Errored Second Ratio (SESR)
– poměr silně rušených sekund k celkovému počtu sekund ve sledovaném měřícím intervalu.
Parametr Severely Errored Second (SES), silně rušená sekunda – je zde na rozdíl od předcházejících doporučení definován jako interval délky jedné sekundy, který obsahuje nejméně 15% chybných bloků, nebo silně rušený časový úsek.

Vzhledem k vysokým přenosovým rychlostem parametr Errored Second Ratio (ESR) – poměr rušených sekund k celkovému počtu sekund ve sledovaném časovém intervalu, ztrácí důležitost a proto zde není definován.

Background Block Error (BBE) – chybný blok, který není součástí silně rušené sekundy.

Doporučení je aplikované na optické transportní sítě, které jsou blíže specifikovány v doporučení ITU –T G.709 [3]. Zatímco toto doporučení specifikuje alokační principy pro mezinárodní ODU cesty, doporučení G.8201 definuje chybové parametry pro národní a privátní trasy.

Toto doporučení vytváří společnou platformu pro různé typy sítí SDH, ATM, IP s vyspělou podporou služební části. Na hypotetické referenční optické cestě zavádíme pojem operátorská doména. Hranice mezi jednotlivými operátorskými doménami nazýváme operátorskou bránou. Z hlediska zachování souvislosti mezi referenční optickou cestou která je definována v doporučení G.8201 a referenčním spojením, které bylo definováno ve starších doporučeních G.826 a G.828 tak spojujeme lokální a regionální operátorskou doménu s národní částí a hlavní operátorskou doménu s mezinárodní částí [1].


Obr. 1: Struktura signálu optické transportní sítě podle doporučení G.709

OPUk (Optical Channel Payload Unit) – informační pole optického kanálu
ODUk (Optical Channel Data Unit) – datová jednotka optického kanálu
OTUk (Optical Channel Transport Unit) – transportní jednotka optického
kanálu
OH – záhlaví
FEC (Forward Error Correction) – opravný RS kód (Reed – Salomon)


Obr. 2: Oblast platnosti doporučení G.8201 pro ODU k

ODUk (Optical Channel Data Unit) – datová jednotka optického kanálu

Hypotetické referenční optické spojení prochází doménami hlavních a regionálních operátorů a končí v doménách lokálních operátorů. Alokační principy mohou být aplikovány na vytváření chybových charakteristik pro národní, nebo soukromé cesty.

Hraniční hodnoty silně rušené sekundy jsou pro tandemové spojení definovány jako 15% chybných bloků [4].

Chybové parametry pro optickou přenosovou cestu jsou definovány v tabulce 1.


Tab. 1: Chybová charakteristika pro hypotetickou referenční optickou cestu


Obr. 3: Hypotetické referenční optické spojení

Pro další shodu s doporučením G.826 a G.828 máme 4 hlavní operátorské domény, jednu pro každou tranzitní zemi a dva páry lokálních a regionálních domén. Hypotetické referenční optické spojení prochází doménami regionálních a hlavních operátorů a končí v doménách lokálních operátorů.

Autor: Ing. Petr Ivaniga, CSc

Literatura:

[1] ITU – T Recommendation G.8201 – Error performance parameters and objectives for multi – operator international paths within optical transport networks. International Telecommunications Standarts Institute, 2011.
Dostupné z:
http://www.itu.int/itudoc/itu-t/aap/sg13aap/history/g8201/g8201.html
[2] MIKUŠ, Ludovít. Hodnocení chybovosti v páteřních sítích.
Dostupný z:
http://www.elektrorevue.cz/cz/clanky/komunikacní-technologie/0/hodnoceni-chybovosti-v-paternich-sitich/
[3] ITU – T Recommendation G.709. Network Node Interface for the Optical Transport Network. International Telecommunications Standrts Institute, 2009.
Dostupné z:
http://www.itu.int/rec/T-REC-G.709/en
[4] IVANIGA, Petr, MIKUŠ, Ludovít 2007: Performance Limits for Bringing – Intro – Service and Maintenance of International Paths. TRANSCOM 2007, 7 – th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications Žilina, June 25-27, 2007. Section 3 Information and Communication Technology Univerzity of Žilina 2007, s.99-101. ISBN 978-80-8070-693-7.
[5] ITU-T Recommendation G.829 – Error performance events for SDH multiplexing and regenerator sections. International Telecommunications Standarts Institute, 2005.
Dostupné z:
http://www.itu.int/rec/T-REC-G.829-200003-S/en


GooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře:
Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
PLA8 MODUL - Logický analyzátor pro USB
Logický analyzátor pro USB 2.0, klon Saleae, 8-bitová verze s 10 GS a integrovanou analýzou rozhraní.
Skladem od 825 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007