. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Celostátní setkání elektrotechniků v Brně
18. ledna 2013 - 8:01 | Pandatron | Celostátní setkání elektrotechniků v Brně | Komentářů: 0  

Celostátní setkání elektrotechniků v Brně

Cílem 22. celostátního setkání elektrotechniků je podat informace o nových a připravovaných elektrotechnických normách v oblasti pravidel pro elektrotechniku v roce 2012/2013.

 • Termín a místo konání: 30. – 31.1.2013 Brno, Střední škola informatiky a spojů Brno, Čichnova 23, Brno
 • Mediální partneři akce: Elektro, Elektrotechnika v praxi, Elektroinstalatér, Elektrika.cz, A-Z Elektro
 • Spolupořadatel akce: Veletrhy Brno a.s., Výstaviště 1, Brno
 • Odborný garant akce: Ing. Vincent Csirik, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
 • Partner bowlingového turnaje: Eaton Elektrotechnika s.r.o. EATON

Účastníci setkání obdrží osvědčení o absolvování kvalifikačního semináře dle norem ISO 9000. Toto setkání je zařazeno do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Společnost L.P.Elektro je akreditována na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy pod č.j.: 28 832/2012-25, současně je tento program akreditován na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy pod č.j.: 27 311/2012-25-497.

Cílem 22. celostátního setkání elektrotechniků je podat informace o nových a připravovaných elektrotechnických normách v oblasti pravidel pro elektrotechniku v roce 2012/2013, o současném stavu a výhledu pravidel pro elektrotechniku (dříve předpisové normy) podle Rozborového úkolu, o novém souboru norem ČSN EN 61439 pro rozváděče nízkého napětí, o dozorové pravomoci České obchodní inspekce, o záložních elektrických napájecích systémech objektů z pohledu organizace státního odborného dozoru, o vlivu proudu na člověka, o navrhování silnoproudých rozvodů, o inteligentních budovách a o frekvenčních složkách výkonových systémů.

Na vaše dotazy budou přednášející odpovídat již během vlastní přednášky.

Akce je určena všem elektrotechnikům, projektantům, pracovníkům obsluhy, údržby, revizním technikům, orgánům dozoru nad bezpečností práce a soukromým podnikatelům v elektrotechnice.

Účastníci obdrží sborník přednášek, obsahující příspěvky předních odborníků v dané oblasti.

Časový harmonogram školení pro oba dny:

 • 8.00 – 9.00 hod. prezentace účastníků
 • 9.00 – 12.30 hod. blok přednášek
 • 12.30 – 13.15 hod. oběd
 • 13.15 – 16.00 hod. blok přednášek

Program školení:

30. 1. 2013 (středa):

 • Ing. Vincent Csirik, ÚNMZ (tajemník TNK 22 a TNK 126)
  Nové a připravované elektrotechnické normy v oblasti pravidel pro elektrotechniku v roce 2012/2013.
  Pravidla pro elektrotechniku (dříve předpisové normy) současný stav a výhled (podle Rozborového úkolu) – Rušení norem.
 • Ing. František Štěpán, Eaton Elektrotechnika s.r.o., regionální podpora prodeje, střední a vých. Evropa
  Rozváděče nízkého napětí podle požadavků nového souboru norem ČSN EN 61439.
  Praktické dopady souboru norem ČSN EN 61439 pro instalační firmy a výrobce rozváděčů.
 • Mgr. Lucie Šnajdrová, Česká obchodní inspekce
  Dozorová pravomoc České obchodní inspekce – Kontroly a postupy při kontrolách.
  dozorové pravomoce ČOI – obecně,
  dozor dle zákona č. 22/1997 Sb.,
  kontrola ČOI v oblasti elektrozařízení (značení, dokumentace),
  nově připravované legislativní změny v oblasti dozoru ČOI.
 • Ing. Jiří Sluka, TI ČR, člen TNK 22 Elektrotechnické předpisy
  Záložní elektrické napájecí systémy objektů z pohledu organizace státního odborného dozoru.

31. 1. 2013 (čtvrtek):

 • Prof. Ing. Jiří Drápela, Ph.D., Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
  Frekvenční složky ve výkonových systémech: Harmonické, jejich původ, šíření, důsledky a omezení.
 • František Kosmák, bývalý inspektor Státního odborného dozoru
  Navrhování silnoproudých rozvodů a návaznost na stávající rozvody.
 • Ing. Bohumír Garlík, CSc., ČVUT, Fakulta stavební
  Inteligentní budovy - koncepce klasických a inteligentních elektroinstalací, řídicí systémy budov, normativní základna při aplikaci IB.
 • Ing. Michal Kříž, IN-EL s.r.o. Praha
  Vliv proudu na člověka podle připravované ČSN IEC/TS 60479-1 Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo – Část 1: Obecná hlediska.
  Připravovaná TNI 33 2000-7 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Komentář k souboru ČSN 33 2000 - Část 7.

Dne 30. 1. 2013 je pro účastníky obou dnů setkání připravena pozvánka na Bowlingový turnaj elektrotechniků o věcné ceny spojený s občerstvením, jehož partnerem je společnost Eaton Elektrotechnika s.r.o. V případě účasti pouze jeden den je možné vstupenku na turnaj zakoupit – cena vstupenky je 400 Kč/osoba.

Vložné zahrnuje:

 • Náklady spojené s pořádáním akce
 • Sborník přednášek
 • Občerstvení
 • Osvědčení o absolvování školení dle norem ISO 9000
 • Pozvánka na Bowlingový turnaj při účasti 30. i 31.1.2013

Cena vložného:

 • 1 den – 30. nebo 31. 1. 2013 1500 Kč včetně DPH
 • 2 dny – 30. a 31. 1. 2013 2500 Kč včetně DPH

Pro členy benefit clubu LPE a Profiklubu Elektrotechniků sleva 300 Kč z ceny vložného. Pro uplatnění slevy je nutné uvést do přihlášky benefit ID resp. registrační číslo, později není možné slevu uplatňovat.

Bankovní spojení: Komerční banka č.ú.: 7311470247/0100
Konstantní symbol: 0308
Variabilní symboly:
pro den 30. 1. 2013 v.s.: 300113
pro den 31. 1. 2013 v.s.: 310113
pro oba dny 30. - 31.1.2013 v.s.: 30310113

Úhradu prosím neprovádějte složenkami České pošty! Jsme plátci DPH.

Závazné podmínky pro přihlášení:
Uzávěrka přihlášky a zároveň datum pro úhradu je nejpozději do 25. 1. 2013. Přihlášení po tomto datu je možné pouze po telefonické domluvě.

Ubytování:
Doporučujeme v místě konání školení na internátě Střední školy informatiky a spojů Brno, Čichnova 23, Brno. Ubytovací buňky jsou dvoulůžkové a třílůžkové pokoje a vždy buňka tzn. dva pokoje mají společné soc. zařízení. Je možnost si objednat i snídaně.

Ubytování si můžete rezervovat na tel. č. 541 123 364 v době od 8,00 do 15,00 hod. nebo e-mailem: elena.kneslova@sosinformatikybrno.cz. Ubytování budete hradit hotově při příjezdu.

Pro lepší dostupnost uvádíme přístupovou cestu:

Městskou hromadnou dopravou:
K SŠ informatiky a spojů Brno vede tramvajová linka brněnské městské dopravy č.1 směr Bystrc - Ečerova, jedna ze zastávek je před východem železniční stanice Brno – hl.nádraží. Touto tramvajovou linkou pojedete 11 zastávek, vystoupíte na zastávce Vozovna Komín. SŠ informatiky a spojů se nachází přímo u tramvajové zastávky.

Autem:
D1 sjezd č. 190, projedete Pisáreckým tunelem dále směr Svitavy. Na prvním výjezdu odbočíte směr Brno, Bystrc – Přehrada, Veverská Bítýška. Přejedete nadjezd a na první křižovatce odbočíte doleva směr Komín, Jundrov. U autosalonu Opel přijedete k „T“ křižovatce a odbočíte doprava směr Komín, přejedete silnici a po pravé straně uvidíte areál učiliště s internátem, jsou to 8. patrové panelové budovy. Parkování vozidel je možné zdarma přímo u objektu školy (příjezd z ulice Hlavní).

Více informací najdete na: www.mapy.cz, nebo www.idos.cz.

Upozornění:
V případě úhrady vložného na místě Vám bude připočten poplatek ve výši 50 Kč.
Při neúčasti závazně přihlášené osoby se vložné nevrací, je možné vyslat náhradníka nebo budou materiály zaslány poštou. Zaregistrovaná přihláška je závazná.

Odkazy & Download:
Domovská stránka L.P. Elektro s.r.o.
22. Celostátní setkání elektrotechniků v BrněGooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře:
Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
PLA8 MICRO - Logický analyzátor pro USB
Logický analyzátor pro USB 2.0, klon Saleae, 8-bitová verze s 10 GS a integrovanou analýzou rozhraní.
Skladem od 825 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007