. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Chybové charakteristiky v architektuře TMN
31. ledna 2013 - 8:00 | Michal Novák | Chybové charakteristiky v architektuře TMN | Komentářů: 0  

Chybové charakteristiky v architektuře TMN

Článek porovnává hodnocení sítí podle doporučení G které se zabývá problematikou multiprotokolových IP sítí a doporučením řady M které se zabývá problematikou řízení telekomunikačních sítí.

Doporučení ITU G.826 sleduje čtyři základní parametry pro hodnocení blokové chybovosti:

 • Errored Block (EB), chybný blok – blok, ve kterém se vyskytuje jeden nebo více chybných bitů
 • Errored Second (ES), chybná sekunda – časový úsek jedné sekundy, ve kterém je jeden nebo více chybných bloků
 • Severely Errored Second (SES), silně rušená sekunda – interval délky jedné sekundy, který obsahuje nejméně 30% chybných bloků, nebo silně rušený časový úsek
 • Background Block Error (BBE), chybný blok – blok, který nepatří k silně rušené sekundě

Silně rušené časové oblasti pro měření za provozu jsou pro systémy PDH a SDH definovány odlišně. V této kategorii jsou definovány poplachy, jako jsou ztráta signálu, ztráta rámcové synchronizace, příjem poplachového vysílacího signálu AIS (Alarm Indication Signal). Silně rušená časová oblast nastává, když chybovost je větší než Parametr DM - minuta snížené kvality, který byl definován v doporučení G.821, se v praxi neosvědčil a v doporučení G.826 se nevyužívá.

Měřením výše uvedených chybových jednotek získám absolutní hodnoty těchto veličin. Praktičtější ovšem je používat hodnoty relativní. Doporučení G.826 definuje tři relativní chybové parametry:

 • Errored Second Ratio (ESR) – poměr rušených sekund k celkovému počtu sekund ve sledovaném časovém intervalu
 • Severely Errored Second Ratio (SESR) – poměr silně rušených sekund k celkovému počtu sekund ve sledovaném měřícím intervalu
 • Background Block Error Ratio (BBER) – poměr chybných bloků k celkovému počtu bloků v měřícím časovém intervalu

Tyto chybové parametry platí za předpokladu, že systém je provozuschopný. Podle doporučení ITU G.826 v případě, že za sebou následuje nejméně 10 sekund, ve kterých je chybovost větší než, není přenosový systém schopen provozu. Systém se stává provozuschopným, když po sobě následuje nejméně 10 sekund, které nejsou silně rušené .

Zásadní rozdíly mezi doporučeními G.821, G.826 , G.828 a doporučeními série M.21xx vychází z jejich rozdílného původu. Sada doporučení G pochází ze studijní skupiny 13 která se zabývá problematikou multiprotokolových IP sítí a jejich vzájemnou spolupráci. Sada M doporučení vychází od studijní skupiny 4, která se zabývá problematikou řízení telekomunikačních sítí. Zásadní rozdíly mezi jednotlivými doporučeními jsou:

 • Doporučení G.821, G.826 a G.828 definují plnění dlouhodobých chybových charakteristik
 • Doporučení G.821, G.826 a G.828 vyžadují velmi dlouhé testovací intervaly, zpravidla jeden měsíc
 • Doporučení řady M se využívají především při zavádění nových přenosových systémů a určují, zdali jsou splněny všechny parametry jednotlivých doporučení řady G
 • Doporučení řady M využívá přísnější kritéria než doporučení řady G
 • Z praktických důvodů mají doporučení M.21xx krátké testovací intervaly

Porovnání chybových charakteristik doporučení M.2100 a G.826
Doporučení M.2100 je efektivní zejména při zavádění nových systémů do provozu, při zohlednění doporučení G.826, M.2110 a M.2120. Důležitým parametrem je chybová charakteristika, ve které jak je patrné z tabulky 1, základní parametry doporučení M.2100 jsou nastaveny na poloviční hodnotu parametrů G.826 .

Úroveň Primární Sekundární Ternární Kvartální
Doporučení G.826 M.2100 G.826 M.2100 G.826 M.2100 G.826 M.2100
ESR 0,04 0,02 0,05 0,025 0,075 0,0375 0,16 0,08
SESR 0,002 0,001 0,002 0,001 0,002 0,001 0,002 0,001
Tab. 1: Porovnání chybových parametrů doporučení G.826 a M.2100

Doporučení M.2100 umožňuje dimenzování jednotlivých částí přenosové cesty tak, aby byly splněny všechny požadavky z tabulky 1. Základní pravidlo spočívá v tom, že přenosová cesta je rozdělena na jednotlivé části. Procentuální hodnoty v tabulce 2 se vztahují na chybové parametry definované v tabulce 2 pro doporučení M.2100. Například koncová hodnota chybové sekundy pro primární úroveň a vzdálenost 4000 km je 6% z 0,02. Tato hodnota je základem pro zavádění do provozu a údržbu přenosového zařízení.

Délka trasy % rozdělení přenosové cesty
> 500 km 2%
500 km < 1000 km 3%
1000 km < 2500 km 4%
2500 km < 5000 km 6%
5000 km < 7500 km 8%
> 7500 km 10%
Tab. 2: Procentuální rozdělení chybovosti v závislosti od délky přenosové trasy

Na rozdíl od doporučení G.826 kterého hodnoty si vyžadují dlouhodobé měření, doporučení M.2100 povoluje kratší testovací intervaly, např. 15 minut. Samozřejmě to nám způsobuje větší nepřesnost v měření a je třeba to brát v úvahu při vyhodnocování výsledků.

Autor: Michal Novák

Literatura:

[1] IVANIGA, P., HERMAN, I.: Definition of Error Parameters for High Speed transmission. 27 th International Conference TELECOMMUNICATIONS AND SIGNAL PROCESSING TSP-2004, September 2 to 3, 2004 Brno Czech Republic. TSP-ISBN 80-214-2684-5.
[2] IVANIGA, P., MIKUŠ, Ľ.: Measuring of block error rates in high-speed digital networks. ADVANCES in Electrical and Electronic Enginnering No1-2. Vol.5/2006 ISSN 1336-1376, s. 35-36.
[3] IVANIGA, P.: Error rate model for high-speed digital network. Elektrorevue35/2005, s.1-9.
[4] IVANIGA, P.: Měření blokové chybovosti ve vysokorychlostních sítích. Telekomunikace ISSN 0040-2591, 1/2006, s.15-17.
[5] ITU-T Recommendation G.826-End-to-end error performance parameters and objectives for international, constant bit rate synchronous digital paths and connections.
[6] ITU-T Recommendation G.829- Error performance events for SDH multiplex and regenerator sections.
[7] ITU-T Recommendation G.828- Error performance and objectives for international, constant bit rate synchronous digital paths.
[8] IVANIGA, P.: Evaluation of quality in the broadband network. Proccedings of Int.I AMSE Volume 1 September 10-12, 1996 Brno Czech Republic pp. 213-215, ISBN 80-214-0768-9.
[9] IVANIGA, P., MIKUŠ, Ľ: Hodnocení kvality vysokorychlostních sítí. Elektrorevue 50/2006, ISSN 1213-1539, s.1-7.
[10] IVANIGA, P.: Error performance parameters and objectives for digital transmissions systems. SCIENTIFIC REPORTS WIESSENTCHAFTLICHE BERICHTE, Journal of the University of Applied Science Mittweida, Nr.13. 2005 ISSN 1437-7624 s. 5-7.
[11] MIKUŠ, Ludovít. Hodnocení chybovosti v páteřních sítích.
Dostupný z:
http://www.elektrorevue.cz/cz/clanky/komunikacní-technologie/0/hodnoceni-chybovosti-v-paternich-sitich
[12] ITU – T Recommendation G.709. Network Node Interface for the Optical Transport Network. International Telecommunications Standrts Institute, 2009.
Dostupné z:
http://www.itu.int/rec/T-REC-G.709/en
[13] IVANIGA, Petr, MIKUŠ, Ludovít 2007: Performance Limits for Bringing – Intro – Service and Maintenance of International Paths. TRANSCOM 2007, 7 – th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications Žilina, June 25-27, 2007. Section 3 Information and Communication Technology Univerzity of Žilina 2007, s.99-101. ISBN 978-80-8070-693-7.
[14] ITU-T Recommendation G.829 – Error performance events for SDH multiplexing and regenerator sections. International Telecommunications Standarts Institute, 2005.
Dostupné z:
http://www.itu.int/rec/T-REC-G.829-200003-S/en






GooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře:
Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
PSDR - SDR přijímač, modul
Modul digitálního (SDR) přijímače pro krátkovlnná pásma s výměnným krystalem. Dodáván s krystalem pro pásmo 80m (3,5 MHz)
Skladem od 529 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007