. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Moderní rádiová komunikace
19. února 2014 - 8:00 | Pandatron | Moderní rádiová komunikace | Komentářů: 0  

Moderní rádiová komunikace

Základní informace o kurzu Katedry radioelektroniky FEL ČVUT v Praze. Katedra radioelektroniky Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze pořádá v rámci systému celoživotního vzdělávání kurzy aktualizace odbornosti.

Katedra radioelektroniky Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze pořádá v rámci systému celoživotního vzdělávání kurzy aktualizace odbornosti, jejichž cílem je poskytnout účastníkům nejnovější poznatky z oblasti moderní rádiové komunikace a jejich aplikací. Kurzy jsou dvoudenní a mohou se uskutečnit v budově fakulty v Praze Dejvicích, nebo v jiných dohodnutých prostorách. Jsou určeny buď pro individuální účastníky, nebo pro podnikové kolektivy apod. Školiteli kurzů jsou hlavně učitelé Katedry radioelektroniky FEL ČVUT a také významní odborníci z dalších pracovišť fakulty i z jiných institucí.

Zaměření kurzu a podrobná osnova:
Rádiová komunikace prochází urychlujícím se rozvojem, a to jak ve sféře teoretické, tak v oblasti technické. Pokroky v klasické komunikace mezi lidmi H2H (Human to Human) jsou charakterizovány především zvyšováním kvality a rozšiřováním sortimentu nabízených služeb, směrovaným hlavně do světa multimédií. Strojová komunikace se pak začíná razantně uplatňovat v průmyslu, energetice, ve speciálních vojenských aplikacích, je využívána záchrannými sbory apod.

V souladu s těmito trendy Katedra radioelektroniky Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze pořádá dvoudenní doškolovací kurzy, zaměřené na aktuální temata současné radiokomunikace.První, zaváděcí běh kurzů se uskuteční v listopadu r. 2013. Další, obsahově stejný běh je připraven na únor r. 2014 (viz dále).

Každý z těchto běhů je rozdělen do tří odborných částí. V první části Obecné perspektivní směry vývoje rádiové komunikace se probírají nejnovější obecné poznatky z teorie a techniky rádiové komunikace z období posledních zhruba deseti let. Ty jsou charakterizovány nástupem nových metod zpracování rádiových signálů a nových technologií, směřujících k co nejvyšší spektrální a energetické účinnosti, rozšiřování sortimentu služeb a zvyšování jakosti rádiového přenosu. Druhá část Nové varianty systémů veřejné pozemní mobilní komunikace (4G) popisuje nejnovější systémy veřejné pozemní mobilní komunikace 4. generace (LTE-A/B, WiMAX-A, IEEE 802.11a,c, UWB). Třetí část Pokroky digitální televize a digitálního rozhlasu je zaměřena na aktuální problematiku digitálního rozhlasu (DAB, DRM) a digitální televize (DVB-T/S/C). Podrobné osnovy všech tří částí kurzu jsou uvedeny zde (osnova kurzu, dokument MS Word). Součástí kurzů jsou také praktické ukázky moderní měřicí techniky, realizované ve spolupráci s firmou Rohde & Schwarz a případně dalšími institucemi.

Termíny a místa konání:
První kurzu proběhne ve dnech 19. – 20. února r. 2014. Následující, obsahově shodný běh se uskuteční ve dnech 22. – 23. května r. 2014. V obou případech se bude kurz konat v prostorách Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze, v případě skupinové účasti je možné s pořadateli dohodnout pro realizaci kurzu i jiné lokality.

Podobně jako v loňském roce budou i letošní kurzy akreditovány Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků ČKAIT a odpovídajícím způsobem bodově ohodnoceny. To mj. zvýší objektivní ohodnocení kurzu v odborných kruzích. Účastníci kurzu potom po jeho absolvování obdrží příslušný certifikát.

Přihlášky:
Přihlášky do kurzu je možné podávat až do dne jejich zahájení, případně se dostavit na kurzy přímo bez předchozího ohlášení. Formulář přihlášek je ke stažení zde (dokument MS Word).
Účastnický poplatek

Cena účasti na kompletním kurzu je stanovena s ohledem na náklady a předpokládaný počet zájemců na 6 000,- Kč na jednoho individuálního účastníka. Při kolektivní přihlášce tří, nebo více účastníků (ze stejného pracoviště) se celková cena za všechny přihlášené snižuje o 20%.

Doklad o zaplacení zašlete, prosím, na elektronickou adresu uvedenou níže, nebo jej předložte nejpozději před začátkem kurzu.

Další informace:
Kurzy jsou určeny pro zájemce s vysokoškolským, nebo středoškolským vzděláním z oboru rádiové komunikace, telekomunikace a z oborů blízkých.Výklad je založen na aplikované teorii a jejím přímém napojení na praxi. Předpokládá se znalost základů digitální rádiové komunikace a základní přehled o jejich aplikacích. Účastníci kurzu obdrží doprovodné výukové materiály ve formě kompletních textů přednášek na DVD a v případě dohody i tištěné studijní materiály.

Věcný obsah i rozsah kurzů a případně i další detaily, je možné po dohodě s pořadateli přizpůsobit potřebám účastníků kurzu (je např. možné v případě kurzu pro podnikový kolektiv rozšířit některou aplikační část na dva dny a obecnou část vypustit apod.). Své náměty na obsah kurzů mohou zájemci sdělit pořadatelům ve své přihlášce, případně dohodnout telefonicky. Účastníkům kurzu bude vystaven příslušný certifikát, dokládající jejich aktivní účast na této akci.

Jakékoliv další informace o kurzech, o jejich modifikacích apod, můžete získat u odborného garanta kurzů na jeho adrese zalud@fel.cvut.cz, resp. na telefonu 224 352 141, resp 224 352 205.

Odkazy & Download:
Domovská stránka ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY MEDIA LABORATORY
Moderní rádiová komunikace
GooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře:
Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
PUSBIO8R - USB - 8x relé
Modul PUSBIO8R patří do skupiny USB relé a USB – I/O převodníků. Moduly jsou vybaveny osmi výkonovými relé. Pro ovládání slouží aplikace PUSBIO – Control Software.
Skladem od 825 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007