. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Podívejte se na 80-tunový rotor elektrárny Kamýk
12. května 2014 - 10:27 | Pandatron | Podívejte se na 80-tunový rotor elektrárny Kamýk | Komentářů: 0  

Podívejte se na 80-tunový rotor elektrárny Kamýk

Nový 80tunový rotor na elektrárně Kamýk usedl na své místo. Modernizace soustrojí TG1 jde do letního finiše.

Nový 80tunový rotor generátoru soustrojí TG1 elektrárny Kamýk je po roce opět na svém místě. Probíhající generální oprava jednoho z celkových čtyř soustrojí vyrábějících zde ekologickou elektřinu, se tak přiblížila letnímu cíli. Po skončení modernizace vyrobí elektrárna ve srovnání s dosavadním stavem o 1,1 milionu kWh elektřiny ročně více, a pokryje tak spotřebu dalších asi 300 domácností ve středních Čechách. O tisíce litrů se také sníží olejové provozní náplně a zvýší se ekologie provozu.

Přesně v 9 hodin a 50 minut v úterý 6. května, téměř měsíc po statoru, se ve strojovně vodní elektrárny Kamýk vrátil na své místo také úplně nový rotor generátoru. Díl o průměru pět metrů a výšce sedm metrů, který sepři plném výkonu otočí 150krát za minutu, byl do statoru zavezen pomocí spřažených mostových jeřábů provozní budovy, o nosnosti každého 50 tun. Veškeré operace přitom probíhají s přesností na desetiny milimetru.


Obr. 1: Výroba samotného rotoru a jeho montáž

V uplynulých měsících bylo třeba přes 50 let starý rotor demontovat a transportovat po dílech do výrobních závodů. Následovalo provedení potřebných měření a diagnostiky, na základě kterých byla zadána výroba nového dílu soustrojí. V dílnách zhotovitele probíhala oprava pólů, v kooperaci dodavatele výroba dílů rotorové hvězdy a v provozní budově elektrárny pak tříměsíční kompletace rozměrné strojní součásti. Z unikátních přípravných operací stojí za zmínku především lisování rotorové hvězdy na hřídel generátoru nebo montáž rotorového paketu na hvězdu rotoru.

„Soustrojí TG1 – čtvrtina kapacity Kamýku – prochází generální opravou v rámci dlouhodobého projektu modernizace a ekologizace vodních elektráren ČEZ, a. s. Po jejím skončení letos v létě se předpokládá na modernizovaném soustrojí zvýšení průměrné účinnosti o 5,5 %. Elektrárna vyrobí ve srovnání s dosavadním stavem o 1,1 milionu kWh elektřiny ročně více, a pokryje tak spotřebu dalších asi 300 domácností ve středních Čechách,“ říká Petr Maralík, ředitel Vodních elektráren ČEZ, a. s.


Obr. 2: Příprava k usazení rotoru a jeho porovnání s výškou dělníků

Při modernizaci je využito nejnovějších poznatků vědy a techniky, jež umožní dosáhnout vyšší účinnosti při zpracování hydropotenciálu. Ze stejného množství vody, která proteče přes turbíny, tak elektrárna Kamýk vyrobí více elektřiny pro konečné spotřebitele.

Po již zvládnutém usazení statoru generátoru, kompletaci rychlozávěrů nebo opravách nízkonapěťových instalací včetně řídícího systému jde v případě rotoru o poslední velkou logistickou položku probíhající generální opravy. Bez zajímavosti není ani ekologická stránka modernizace. V rámci generální opravy totiž dochází mj. ke změně hydraulického ovládání soustrojí a rychlozávěrů z nízkotlaké na vysokotlakou hydrauliku. „Díky tomu klesne objem provozní olejové náplně v regulaci turbíny z původních cca 8,5 tisíce litru na desetinu,“přidává zajímavé detaily Petr Velas, vedoucí oddělení provozu vodní elektrárny Kamýk.


Obr. 3: Usazení rotoru do šachty

Souběžně s odstávkou soustrojí TG1 tři ostatní nadále vyrábějí čistou elektřinu a plní potřeby energetické soustavy. Obdobnou proměnou na Kamýku prošlo v roce 2008 soustrojí TG3, generální opravy zbylých dvou (TG2 a TG4) se předpokládají v následujících letech. Zhotovitelé, kteří vyšli vítězně z veřejné soutěže na opravu soustrojí, jsou 1. Servis Energo pro opravu a výrobu synchronního alternátoru a konsorcium ČKD Blansko Engineering - ČKD Blansko Holding pro opravu strojní části turbíny. Náklady na celou akci se pohybují kolem 160 milionů korun.

Víte, že…

 • Provoz Kamýku je dálkově řízen z centrálního dispečinku vltavské kaskády ve Štěchovicích tak, aby trvale umožňoval operativní najíždění a provoz elektrárny Orlík, která se podílí na regulaci výkonu celostátní elektrizační soustavy?
 • Elektrárna Kamýk zabezpečuje dvěma kabely o napětí 10,5 kV vlastní spotřebu elektrárny Orlík v případě ztráty napětí v soustavě?
 • Betonová přehrada gravitačního typu je vysoká 24,5 m a dlouhá v koruně 158 m?
 • Vodní nádrž Kamýk má zatopenou plochu 195 ha a objem nádrže 12,9 mil m3?
 • Vodní dílo Kamýk je vybaveno plavební komorou pro spojení lodní dopravy provozované na slapské a kamýcké nádrži?

Elektřina pro 17 tisíc domácností
Elektrárna Kamýk slouží z vodohospodářského hlediska k vyrovnání kolísavého odtoku z Elektrárny Orlík a umožnění špičkového provozu elektrárny. Za celou historii vyrobila více než 3,5 miliardy kWh elektřiny. Jen v loňském roce to bylo více než 90 milionů kWh. Počet zaměstnanců zde od roku 1961 postupně klesl z původních 25 na dnešních sedm. Roku 1999 přešla Elektrárna Kamýk na bezobslužný provoz. Významná hodnota elektrárny spočívá v trvalé pohotovosti soustrojí, v rychlosti operativního najetí na plné zatížení za necelé 2 minuty, najetí soustrojí ze tmy a také v nízké poruchovosti (v průměru 1,6 poruchy na rok za posledních 20 let). V roce 2002 se také Vodní dílo Kamýk, podobně jako další díla na Vltavě, postavilo do cesty přírodnímu živlu. Došlo k zatopení elektrárny po spojky turbín a několik měsíců pak byla elektrárna z důvodu nutných oprav odstavena z provozu. Při zvýšených průtocích v roce 2013 a probíhající generální opravě soustrojí TG1, během níž jsou otevřeny průtokové cesty a hrozí zaplavení celé provozní budovy, pak obstála už bez vážných poškození.


Obr. 4: A ještě poslední pohled na již usazený rotor

Elektrárna Kamýk řečí statistik:

 • Typ elektrárny: Nízkotlaká, přehradová, vyrovnávací, pološpičková
 • Typ turbíny: Kaplan (4-K-69) / 3 800 mm
 • Rok uvedení do provozu: 1961
 • Instalovaný výkon: 4 x 10 MW
 • Spád: 10 - 15,5 m
 • Otáčky: 150 ot./min
 • Kapacita průtoku turbínou: 4 x 90 m3/s
 • Transformátory blokové: 2 x 25 MVA
 • Transformátory vlastní spotřeby: 2 x 630 kVA, 1 x 1 250 kVA

V dalších letech se ve stále větším rozsahu začnou na objemu výroby Vodních elektráren ČEZ, a. s., projevovat pozitivní efekty vyplývající z programu ekologizace a modernizace. Celkově by takto získaný přírůstek produkce měl dosáhnout více než 60 milionů kWh ročně. To bude znamenat elektřinu pro dalších 17 tisíc domácností a úsporu emisí CO2 zhruba o 60 tisíc tun. Již dříve zmodernizovaná soustrojí zajišťují lepší zpracování hydropotenciálu např. na elektrárnách Slapy, Mohelno, Vrané n. Vlt. a přečerpávacích vodních elektrárnách Dalešice a Štěchovice. Letos probíhá také generální oprava soustrojí TG2 elektrárny Lipno I.

Více informací o elektrárně Kamýk, včetně části novinkového filmu „Spoutaná řeka“ najdete na http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/obnovitelne-zdroje/voda/kamyk.html

Více informací o vodních elektrárnách provozovaných v rámci Skupiny ČEZ najdete na http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/obnovitelne-zdroje/voda/vodni-elektrarny-cez.html

Autor: Martin SchreierGooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře:
Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
TX-SAW 433MHz BOOST
Vysílač AM 433.92MHz, SAW, High power, 28dBm/15V
od 196 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007