. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Vyhodnocení programu EFEKT 2013
23. července 2014 - 7:32 | Pandatron | Vyhodnocení programu EFEKT 2013 | Komentářů: 0  

Vyhodnocení programu EFEKT 2013

Vyhodnocení Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie. Vyhodnocení programu EFEKT 2013 projednala vláda ČR dne 9. července 2014.

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie je vyhodnocován každoročně. Program byl založen na základě zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ještě před vstupem ČR do EU, a byl prvním programem pro zvýšení úspor energie a využití jejich obnovitelných zdrojů.

Původně byl Program vyhlašován ve všech resortech státní správy, ale resorty svou účast postupně redukovaly z 15 dílčích programů až na jediný dílčí program od roku 2011. Tím je část v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen MPO), která je medializována pod názvem "Program EFEKT".

MPO dokázalo využít nabízený prostor v úsporách energie a poskytnout veřejnosti dotace na smysluplné účely. Tím zároveň naplňuje § 5 zákona č. 406/2000 Sb. a představuje také přímou implementaci evropské legislativy.

Součástí vyhodnocení programu EFEKT je také Zpráva o provozu systému monitorování spotřeby a úspor energie v budovách vládních institucí (dále jen Monitoring), který byl zahájen na základě usnesení vlády č. 909 ze dne 23. července 2008.

Program umožňuje podporovat aktivity a příjemce, které není možné efektivně podpořit z operačních programů, například:

  • pilotní projekty a studie;
  • akce malého rozsahu;
  • projekty na území hlavního města Prahy;
  • menší projekty veřejného sektoru (snižování energetické náročnosti veřejného osvětlení a školských, zdravotnických a podobných zařízení);
  • podpora je poskytnuta ex ante, tedy předem, což usnadňuje realizaci úsporných opatření malým a středním podnikatelům;
  • bezplatné energetické poradenství

Program EFEKT je také méně administrativně náročný pro žadatele i pro administrátora a je flexibilní, protože zacílení programu lze každoročně zpřesňovat.

Rozpočet programu EFEKT na rok 2013, včetně nespotřebovaných nároků z minulého roku, byl 32 mil. Kč a byl hrazen ze státního rozpočtu. Vyčerpáno bylo 28 mil. Kč.

Celkem bylo přijato 426 žádosti o poskytnutí dotace. Výběr akcí vhodných k dotační podpoře provedla hodnotitelská komise. Podpořeno bylo 154 projektů, což je 36 % z platných žádostí. Realizace všech podpořených akcí vyvolala celkovou investici téměř 44 mil. Kč.

Podpořeno bylo 11 investičních akcí, které byly podpořeny částkou 7,4 mil. Kč a jejich realizací došlo k úspoře energie přes 6,6 tisíc GJ ročně.

Program EFEKT je medializován také webovým portálem ministerstva průmyslu a obchodu na adrese www.mpo-efekt.cz, kde je k dispozici on-line energetická poradna financovaná z programu EFEKT.

Součástí vyhodnocení programu EFEKT je zpráva o systému monitorování spotřeby a úspor energie v budovách vládních institucí.

MPO aplikovalo příkladnou úlohu veřejného sektoru podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/32/ES o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách na centrální orgány a zahájilo v roce 2009 monitoring spotřeby energie ve vládních budovách v Praze.

Pro plnění cílů systému monitoringu v objektech vládních institucí byla ustavena Meziresortní komise.

V roce 2013 se soubor sledovaných objektů skládal z 50 objektů 14 resortů a Úřadu vlády ČR. Celkové roční náklady na energii u sledovaných objektů v roce 2013 činily 297,6 mil. Kč. Největší podíl na celkových nákladech mají monitorované objekty Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra a Ministerstva financí.

Monitoring již v minulých letech přinesl citelné úspory energie, což dokládaly situační zprávy Státní energetické inspekce. Oproti roku 2009 se podařilo ve sledovaných objektech dosáhnout úspory ve výši 11,6 mil. Kč. Spotřeba energie v roce 2013 se oproti roku 2012 sice zvýšila o 5,5 %, to však bylo způsobeno klimatickými podmínkami. Bohužel to ilustruje, že resorty málo pracují na realizaci doporučených úsporných opatření, zejména kvůli nedostatku finančních prostředků. Snaží se alespoň snížit náklady výhodnějším nákupem energií.

Ve zprávě je navrženo rozšířit systém monitoringu na vybrané objekty vládních institucí, cca 500 objektů, což je nezbytné pro plnění článku 5 směrnice EU o energetické účinnosti. Nedostatek financí na realizaci energeticky úsporných opatření investičního charakteru by bylo výhodné řešit dodávku těchto služeb formou metody EPC. To zatím nelze, dokud nebudou odstraněny legislativní překážky.

Zdroj: MPOGooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře:
Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
Anténa 2J010 - 900/1800/2400MHz
Anténa 900/1800/2400MHz, 90° s konektorem SMA
Skladem od 83 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007