. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Just in time bezdrátově
8. srpna 2014 - 6:54 | Pandatron | Just in time bezdrátově | Komentářů: 1  

Just in time bezdrátově

„Bezdrátový Kanban" zjednodušuje flexibilní plánování spotřeby materiálu ve výrobních systémech.

Jak může být více než tisíc spínacích přístrojů integrováno do elektronického systému Kanban? Společnost Identytec GmbH & Co. KG z Hannoveru našla řešení, které je logické i inovační: eliminovala kabely využitím bezdrátových spínačů.

V roce 1947 navrhl Taiiči Óno, viceprezident společnosti Toyota, aby se do každého kontejneru ve skladu vložila lepenková karta. Výrobní dělníci dostali pokyn, aby tuto kartu odevzdali do krabice s názvem Kanban, jakmile bude kontejner prázdný. Tímto způsobem dostali plánovači v závodě kontinuální zpětnou vazbu s informací o tom, které zboží se musí znovu objednat, popř. vyrobit. To umožnilo zmenšit skladové zásoby na minimum bez nebezpečí, že některý z potřebných dílů zcela dojde a výroba se zastaví.

E-Kanban: objednávka materiálu prostřednictvím ERP
Dnes už pro realizaci toku informací není třeba lepenková karta, protože hlášení „kontejner je prázdný“ generuje počítač. Tento způsob řízení objednávek výrobního materiálu „tahem“ je znám jako e-Kanban.

Společnost Identytec GmbH & Co. KG vyvinula inteligentní softwarové a hardwarové řešení určené právě po tento účel. Jednou z hardwarových komponent je „ID Tag“: mobilní zařízení, které umožňuje montážním dělníkům, aby požádali o doplnění zásob zboží nebo vyráběných dílů. Dotykem tlačítka se systém ERP „dozví“, co je třeba objednat pro jednotlivá montážní stanoviště v závislosti na plánu výroby.


Obr. 1: Tyto zásobníky vydávají materiál automaticky. Potřebné signály jsou přenášeny vzduchem.

S využitím štítku „ID Shell“, vyvinutého firmou Identytec, je doplňování zboží v zásobnících kompletně automatické, bez nutnosti byť jen stisknout tlačítko. Proto jsou válečkové dopravníky vybaveny koncovými spínači, které prostřednictvím své páčky detekují, zda je daná pozice v regálu plná nebo prázdná. Jakmile výrobní nebo montážní dělník odebere kontejner z pozice v zásobníku, spínač automaticky vybaví signál pro komunikační jednotku WiFi, jež odešle informaci dále do systému ERP, aby vystavil objednávku na doplnění skladu.


Obr. 2: ID-Shelf jsou součástí elektronického systému Kanban, vyvinutého společnosti Identytec. Bezdátové koncové spínače detekují, když operátoři odeberou kontejner z pozice v zásobníku, a odesílají signál do systému ERP.

Jak spravovat signály z více než tisíce spínačů?
Software, který společnost Identytec vyvinula pro systém e-Kanban, se nazývá „ID Connector“. Propojuje koncová zařízení, jako jsou válečkové dopravníky regálů, s řídicím systémem, a jeho prostřednictvím se systémem ERP. Do IT struktury mohou být stejným způsobem integrována také další zařízení, např. tiskárny štítků nebo mobilní ovládací terminály vysokozdvižných vozíků.

Uživatelé systému e-Kanban, mezi něž patří např. výrobci automobilů, vybavují tímto efektivním systémem doplňování materiálu četná montážní pracoviště. Systém se tedy v rámci výrobní linky nebo montážní haly musí vypořádat se simultánní správou více než tisíce položek zboží.

Pro úsporu nákladů na montáž a zachování velké flexibility se společnost Identytec při výběru koncových spínačů rozhodla pro novátorskou techniku. Jako snímače pro jednotlivé pozice skladových zásobníků byly vybrány koncové spínače RF 96 TK s bezdrátovým přenosem signálu. Tyto spínače pro bezdrátovou komunikaci využívají stabilní a přitom energeticky úsporný protokol, který umožňuje extrémně spolehlivý a velmi kvalitní přenos signálů.


Obr. 3: Součástí bezdrátového systému Kanban jsou bezdrátové spínače RF 96 TK. Umožňují snadnou instalaci i provoz.

Jestliže je sledované zboží příliš lehké nebo jestliže konstrukce regálu neumožňuje instalaci koncových spínačů, používají se místo spínačů RF 96 LT světelné závory. Tyto závory používají stejnou bezdrátovou komunikaci jako elektromechanické koncové spínače.


Obr. 4: Alternativně lze použít bezkontaktní optické snímače

Velká spolehlivost přenosu, dlouhá doba provozu bez výměny baterií
Všechny zmíněné spínače, elektromechanické i optické, jsou ze sortimentu firmy steute Schaltgeräte GmbH & Co. KG. Energie potřebná k jejich provozu se získává z okolí některou z metod zvaných „energy harvesting“ nebo, jako v tomto případě, z baterií s dlouhou dobou života. Příkon potřebný k přenosu signálu je velmi malý, a spínače proto mohou pracovat bez výměny baterií více než čtyři roky.
Jednotlivé vysílače a přijímače jsou k sobě před prvním použitím přiřazeny postupem, který má jen několik kroků a využívá metodu teach-in. Díky tomu lze paralelně provozovat velké množství bezdrátových spínačů. Předchozí zkušenosti z mnoha aplikací v provozu ukazují, že funkce zařízení není ovlivňována jinými bezdrátovými sítěmi (např. Wi-Fi).

V elektronickém systému Kanban bezdrátové páčkové spínače detekují, že uživatel odebral kontejner z pozice v zásobníku, a odesílají signál do systému ERP Soběstačný tahový lankový spínač pracující na principu „energy harvesting“ Pro zpracování rádiových signálů může uživatel použít různé typy jednokanálových a vícekanálových přijímačů instalovaných v rozváděči. K dispozici je praktické a úplné řešení pro bezdrátovou komunikaci, které se snadno instaluje a na požádání může být firmou steute přizpůsobeno tak, aby vyhovovalo individuálním požadavkům a přáním každého zákazníka.


Obr. 5: Energeticky soběstačné tahové spínače pracující na principu „energy harvesting“ jsou často používané pro ovládání průmyslových dveří a vrat.

Elektronický systém Kanban od firmy Identytec ovšem není je příkladem, jak mohou být bezdrátové spínače steute využity pro řízení toku materiálu v rámci výrobní logistiky. Ovšem nejen ty. Uplatnění zde najdou také lankové tahové spínače steute, pomocí nichž si může řidič vysokozdvižného vozíku otevřít vrata skladu, aniž by musel opustit své sedadlo. Tyto spínače jsou obvykle umístěny vysoko pod stropem, a pokládka kabelů ve výškách nezřídka převyšuje ceny vlastních spínačů. Tahové lankové spínače s bezdrátovým výstupem dokážou tyto náklady eliminovat.

Dalším příkladem použití těchto spínačů jsou zcela soběstačné tahové lankové spínače (viz foto) používané výrobci automobilů u výrobních linek. Jakmile pracovník zjistí závadu v kvalitě, zatáhne za lanko a tím zastaví celou linku. Zatáhnutím za lanko také vysílá signál do řídicího centra, které ihned začne s odstraňováním příčiny závady, aby nedošlo ke zhoršení kvality produktů sériově vyráběných výrobní linkou.

Zdroj: REM-Technik s.r.o.GooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře (1):

Zobrazit starší 30 dnů (1)...

host
1. Dne 24. 06. 2016 v 14:34 zaslal host
regálové systémy
To už s takovou nebude potřeba tolika [url=http://www.beg-regaly.cz/ ]regálových systémů[/url]. Při takové logistice. Ale ta aktivace asi nebude nejlevnější. Ale stoprocentně se to z pohledu času vyplatí.


Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
PXC72 - Vývojový modul pro XC9572XL
Malý vývojový modul pro CPLD XC9572XL společnosti Xilinx. Na modulu je umístěn i regulátor, generátor hodin, tlačítko a čtyři LED.
Skladem od 398 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007