. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
PGSM-SIM900 – GSM/GPRS modul
4. prosince 2015 - 6:56 | Pandatron | PGSM-SIM900 – GSM/GPRS modul | Komentářů: 0  

PGSM-SIM900 – GSM/GPRS modul

Představení nových komunikačních modulů GSM/GPRS. Čtyřpásmové moduly PGSM-SIM900 podporují jak hlasovou, tak i SMS/MMS a datovou (TCP/IP, HTTP, SMTP, FTP,…) komunikaci.

PGSM-SIM900 přinášejí podporu GSM/GPRS funkcí do vašich aplikací. Moduly vycházejí z oblíbené PGSM-M10 a vznikly na základě častých dotazů a proseb. Jsou pinově kompatibilní s moduly PGSM-M10 (jejichž výroba samozřejmě pokračuje i nadále) a přinášejí zajímavou alternativu pro zástupce produktů společnosti SIMCom.

Další vývojové moduly z naší produkce se zaměřují na podporu bezdrátového řízení a přenosu dat. Moduly PGPS-SIM900 podporují bezdrátové sítě typu GSM a zároveň integrují plnou podporu pro datové služby (TCP/IP) i celou řadu dalších funkcí. Vycházejí přitom z PGSM-M10 a přinášejí konkurenci pro zastánce modulů SIM900 společnosti SIMCom. Jak už bývá zvykem, i moduly PGSM-SIM900 jsou určeny pro vývoj, usnadnění vývoje s možností rychlého použití například v kontaktním poli a jsou dostupné včetně desek s plošnými spoji a kompletní otevřené dokumentace. Pro moduly je k dispozici celá řada aplikačních poznámek a konstrukčních řešení, která usnadní vývoj aplikací.


Obr. 1: Moduly PGSM-SIM900 s podporou čtyř GSM/GPRS sítí

SIMCom SIM900
Základem PGSM-SIM900 je kompletní GSM/GPRS modul SIM900 společnosti SIMCom, určený pro použití jak embedded zákaznických systémech, tak i průmyslových a jiných aplikacích. Podle výrobce jsou moduly vhodné pro použití ve všech M2M aplikacích, včetně VTS, inteligentních měřicích, bezdrátových, bezpečnostních a POS systémech.


Obr. 2: Samotné moduly SIM900 společnosti SIMCom

SIM900 společnosti SIMCom je velice podobný modulům M10 z oblíbených PGSM-M10, stejně jako například GSM modulům italské společnosti Telit a řadě dalších. Plně kompatibilní jsou i z pohledu ovládání přes AT povely, kde naprostá většina příkazů je naprosto shodných. Na rozdíl od jiných modulů však podporují GPRS Class 10 a jsou schopny provozu v teplotním rozsahu -30 až +80 °C.

Základní vlastnosti GSM/GPRS modulů SIM900:

 • Čtyřpásmové provedení: 850/ 900/ 1800/ 1900 MHz
 • GPRS multi-slot: Class 10/8
 • GPRS mobile station: Class B
 • Kompatibilní s GSM: Class 4 (2W @850/ 900 MHz) a Class 1 (1W @1800/1900MHz)
 • Podpora hlasových služeb s odděleným výstupem pro hands-free
 • Podpora standardních i rozšířených AT povelů
 • Integrované datové služby: TCP/IP, HTTP, SMTP, FTP a další
 • SMS, MMS, WAP i fax
 • Telefonní seznam s funkcí vyhledávání
 • Integrovaná vyzváněcí melodie
 • Rozsah napájecího napětí: 3,4 až 4,5 V (4,0V typ)
 • Nízkopříkonové provedení: 1,5mA(sleep mode)
 • Rozsah provozních teplot: -30 °C až +80 °C
 • Rozměry: 24 x 24 x 3 mm

Jinak se dá říct, že SIM900 představují standardní čtyřpásmové GSM/GPRS 850/900/1800/1900 MHz moduly se standardním rozhraním, podporou AT povelů a integrovanou podporou širokého spektra funkcí. Kromě základních hlasových funkcí (s odděleným výstupem pro hands-free), DTMF a SMS/MMS integrují kompletní podporu pro datové přenosy (TCP/IP, HTTP, SMTP, FTP,…), fax a jiné. Dále nechybí ani integrovaná vyzváněcí melodie a telefonní seznam s funkcí vyhledávání. Rozměry modulu jsou pouhých 24 x 24 x 3 mm a komunikace s ním ze strany řídicího procesoru probíhá standardně, přes UART a standardní AT Cellular Command Interface.


Obr. 3: Vnitřní blokové schéma modulu SIM900

Kompletní balík dokumentace k modulu SIM900, včetně výrobní technické dokumentace a řady aplikačních poznámek, je k dispozici na produktové stránce v našem e-shopu.

Moduly PGSM-SIM900
Stejně jako jiné moduly z naší produkce, je i PGSM-SIM900 určený především pro vývoj, případně malosériovou výrobu. Jeho výhodou je kompaktní a Plug-and-Play provedení. K modulu stačí připojit malou anténu, jediné napájecí napětí +4V (příp. +5V) a datové rozhraní spojit přes USB/RS232-TTL (3V3) převodník například typu PU232F s PC, nebo přímo s řídicím mikrokontrolérem. Konfigurace i veškerá základní komunikace s modulem probíhá v textové podobě dle ASCII, pomocí standardních AT příkazů.

Schéma zapojení:
Na následujícím obrázku je uvedeno schéma zapojení modulu PGSM-SIM900.


Obr. 4: Schéma zapojení modulu PGSM-SIM900 z naší produkce

Uvedený modul SIM900 společnosti SIMCom – U1 je samozřejmě základním prvkem modulu PGSM-SIM900. Je zapojen v doporučené konfiguraci tak, aby jeho použití bylo možné v co největším počtu aplikací, ale i tak, aby použití PGSM bylo maximálně jednoduché, stylem plug-and-play.

Stabilizované napájecí napětí modulu PGSM se přivádí na první piny konektoru (pinové lišty) J1 a mělo by mít hodnotu maximálně 5V. Pro napájení M10 je pak na desce napětí snížené diodou D1 typu S3B a to na typické rozmezí od 3,4 do 4,5 V. Upozorňujeme, že takové napájení je vhodné pouze při vývoji. V samotné aplikaci doporučujeme použít výkonný spínaný DC/DC konvertor (např. LM2596) či LDO regulátor s výstupním napětím 4V a jeho přivedení na pin č.3.

Konektor J1 typu pinové lišty je vůbec tím hlavním konektorem na desce, na kterém jsou dostupné všechny řídicí i komunikační signály. Konektor J2 obsahuje pouze vstup a výstup audia a zároveň tvoří oporu desky tak, aby mohla být pevně usazena například do kontaktního pole nebo zapájena do jiné desky s plošnými spoji.

Vývojářům je k dispozici kompletní sada pinů sériového portu (RXD, TXD, RTS, CTS, DTR, DCD a RI), piny tzv. pomocného sériového portu (DRXD a DTXD) a tři řídicí signály. Signál POWER_ON (aktivní v 1) slouží k zapnutí a vypnutí modulu a na desce se přes digitální tranzistor T1 typu MMUN2233 vede k pinu PWRKEY. K tomuto pinu je na modulu PGSM připojené i malé ovládací tlačítko Tl1, určené pro zapínání/vypínání modulu především při vývoji. Dále je na konektoru J1 dostupný signál NETLIGHT (indikující provozní stav) a jediný rozdíl od PGSM-M10 je absence pinu EMERG_ON. U signálu NETLIGHT je na desce rovněž osazená červená SMD LED D3.

J4, který je na schématu vlevo dole, představuje slot na SIM kartu. Zvolen byl lepší, tzv. výklopný typ, který se otevírá ven z desky, směrem od konektoru J3. Konektor J3 je typu SMA (samice) a je určený pro připojení libovolné GSM antény.

Posledním konektorem na desce je J5, který je spolu s několika pasivními součástkami v jeho okolí určený pro připojení hands-free (musí splňovat použité uspořádání pinů), nebo libovolného nízkofrekvenčního vstupu/výstupu. Bohužel, na malé a pouze dvouvrstvé desce s plošnými spoji, spolu s podporou různých napájecích zdrojů, bylo možné konektor umístit pouze poblíž konektoru pro anténu. Přesto se zde pro minimalizaci vlivu používá oddělená, tzv. analogová zem a mezi oběma konektory je na desce umístěné vysokofrekvenční stínění, vedoucí skrz desku. Další zvukové vstupy a výstupy, určené především pro připojení reproduktoru a hlavního mikrofonu, jsou dostupné na již zmíněném konektoru J2.


Obr. 5: Doporučené zapojení konektoru pro hands-free

Ostatní speciální piny (např. GPIO, analogové vstupy atd.) modulu SIM900 nejsou vyvedeny, neboť jejich použití je možné pouze změnou firmware.

Jejich použitím a úpravou firmware se však z SIM900 rázem stává kompletní jednoduchý mobilní telefon i s podporou MMS, integrovaného telefonního seznamu, WAP a dalších obvyklých funkcí.

Konstrukce:
Na následujících obrázcích je uveden motiv desky s plošnými spoji a rozmístění součástek.


Obr. 6: Rozmístění součástek - TOP
 
Obr. 7: Plošný spoj (pro originál 600dpi klikněte) - TOP

Obr. 8: Rozmístění součástek - BOTTOM
 
Obr. 9: Plošný spoj (pro originál 600dpi klikněte) - BOTTOM

Deska s plošnými spoji je oboustranná s potiskem. Vyjma konektorů jsou všechny součástky v provedení SMD, typicky ve velikosti 0603, podle následujícího seznamu součástek.

První použití modulu
O samotném použití modulu, naměřených parametrech a získaných zkušenostech, bude pojednávat samostatný článek. Zde lze říci jen tolik, že moduly PGSM-SIM900, potažmo SIM900 firmy SIMCom jsou skutečně kvalitními produkty, které splňují všechny výše uvedené parametry a přímo konkurují mnohem dražším modulům například značky Telit.


Obr. 10: Rozmístění pinů na modulu PGSM-SIM900

Pro první seznámení je možné použít například již zmíněný USB/RS232 (TTL) převodník PU232F. Pro napájení je potřeba použít stabilizovaných 5V, které lze rovněž získat z kvalitního USB portu nebo síťového DC/DC adaptéru a to je vše, nic dalšího již není pro připojení a komunikaci s modulem potřeba. Napájecí napětí se podle své velikosti připojí buď k pinů 1, 2 nebo k pinu 3 konektoru J1, přičemž společná zem se v obou případech připojuje k pinů 4 a 5. Datový převodník se spojí s datovými piny TXD a RXD, případně také RTS a CTS. Pokud piny RTS a CTS nepoužijeme, je vhodné je spojit dohromady. Nakonec ke konektoru J3 připojíme anténu například typu 2J010, která je rovněž dostupná prostřednictvím našeho e-shopu.


Obr. 11: Základní zapojení modulu PGSM-SIM900 a USB převodníku PU232F

Dostupnost a cena:
Moduly PGSM-SIM900, stejně jako další PGSM-M10 či samotné moduly M10 a SIM900, jsou dostupné skladem prostřednictvím našeho eShopu.


Obr. 12: Moduly řady PGSM s anténou 2J010

K modulu jsou dále rovněž skladem dostupné i zmíněné SMA antény 2J010 od společnosti 2J, které umožní bezproblémový příjem i za zhoršených příjmových podmínek.

Odkazy & Download:
Domovská stránka výrobce
SIM900 - GSM/GPRS

PGSM-SIM900 v našem eShopu
PGSM-M10 v našem eShopuGooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře:
Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
WiFi moduly WizFi250-H
WiFi moduly WizFi250 přinášejí snadné a rychlé připojení libovolné aplikace do internetu, nebo vytvoření vlastního AP.
Skladem od 640 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007