. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Bluetooth relé řady BTREL
20. října 2014 - 6:38 | Pandatron | Bluetooth relé řady BTREL | Komentářů: 2  

Bluetooth relé řady BTREL

Představení prvního zástupce nové řady modulů Bluetooth relé BTREL s jedním výstupem a aplikací pro Android.

Moduly TIMREL již znáte. Jedná se o programovatelné časové relé s univerzálním použitím, libovolným nastavením času sepnutí i rozepnutí a konfigurací pomocí šesti přepínačů DIP. Nyní tyto moduly přicházejí s podporou Bluetooth modulů, čímž se z nich stávají moduly Bluetooth relé s jedním výstupem – BTREL1.


Obr. 1: Moduly Bluetooh relé BTREL1 vycházejí s časových spínačů TIMREL

Bluetooth relé BTREL1 umožňují nastavení jedné z osmi adres, obnovení stavu po výpadku napájecího napětí i nastavení způsobu reakce na lokální vstup Trigger a tlačítko START. Ovládání přes Bluetooth rozhraní je velice jednoduché a umožňuje použití například i v systému Linux. Volně dostupná aplikace pro Android pak umožňuje snadné ovládání z mobilního telefonu či tabletu.

Popis funkce:
 • Dálkově i lokálně ovládané výkonové relé
 • Řízené přes Bluetooth i na velkou vzdálenost
 • Možnost současného ovládání tlačítkem START nebo vstupem Trigger (spojení s GND)
 • Reakce na stisk tlačítka (vstup Ttrigger):
  Střídané sepnutí a rozepnutí relé po každém stisku ON-OFF-ON-OFF…
  Pouze sepnutí relé
  Pouze rozepnutí relé
 • Možnost obnovení posledního stavu relé při výpadku napájení
 • Jednoduché připojení pomocí šroubovací svorkovnice s roztečí 5 mm
 • Možnost napájení ze síťového adaptéru (DC Power Jack 3,1mm)

Technické parametry:

 • Tři možnosti ovládání relé:
 • Bezdrátově přes Bluetooth rozhraní
 • Lokálně tlačítkem START
 • Vzdáleně s pomocí vstupu Trigger
 • Osm konfigurovatelných adres
 • S externí anténou dosah i 1 km
 • Dostupná aplikace pro Android
 • Napájecí napětí: 10,8 – 14,4 V DC
 • Vysoce kvalitní relé Finder
  36.11.9.012.4001
  28 VDC / 10 A
 • Vlastní spotřeba jen 0,36 W
 • Vstup Trigger aktivní proti GND
 • Rozměry: 55 x 32 x 25 mmObr. 2: Moduly TIMREL při pohledu zespodu

Popis konstrukce
Na následujícím obrázku je uvedeno schéma zapojení modulu Bluetooth relé BTREL1.


Obr. 3: Schéma zapojení Bluetooth relé BTREL1

Základem bezdrátového Bluetooth relé BTREL1 je naprogramovaný osmibitový mikrokontrolér PIC společnosti Microchip. Obvod je taktován pomocí elektronicky kalibrovaného oscilátoru s frekvencí 4 MHz, který zajišťuje generování přesného časového signálu a dalších funkcí.

Vstupem mikrokontroléru je šest konfiguračních přepínačů DIP S1, které slouží k nastavení provozních stavů relé a jeho adresy. Sériové rozhraní je propojeno s Bluetooth modulem řady BTM112 a to buď s integrovanou, nebo externí ziskovou anténou. A konečně posledním vstupem je pin START, na který je přiveden spouštěcí signál tlačítka Tl1 a externího vstupu Trigger. Pin slouží k manuálnímu ovládání relé.


Obr. 4: Rozmístění součástek na desce časového relé: Strana TOP a BOTTOM

Výstupem mikrokontroléru je přes tranzistor T1 spínáno výkonové relé značky Finder s výstupním proudem až 10 A. Jeho pomocí je dnes možné řídit naprostou většinu aplikací, jako je osvětlení, topení a řada dalších domácích i průmyslových systémů.

Aktuální stav časovacího relé je indikován pomocí dvou LED diod D1 a D2. Napájecí napětí je stabilizováno výkonovým LDO regulátorem LF33ABDT a pro případ řízení dalších obvodů je vyvedeno na svorkovnici J2.


Obr. 5: Rozložení prvků na desce časového relé

Popis funkce
Bluetooth relé BTREL1 je určeno bezdrátové i lokální spínání libovolného systému nejen z oblasti domácí automatizace. Pro konfiguraci slouží šest spínačů DIP, jejichž význam je uveden v následující tabulce.

Spínač: Význam: Popis:
1 Adresa relé L 000: A
001: B
010: C
011: D
100: E
101: F
110: G
111: H
2 Adresa relé
3 Adresa relé H
4 Stav po zapnutí napájení 0: Relé vždy vypnuto
1: Obnovení předchozího stavu
5 Tlačítko START a vstup Trigger 00: Stiskem ON / stiskem OFF
01: Vždy pouze ON
10: Vždy pouze OFF
11: Ignorovat vstup
6 Tlačítko START a vstup Trigger
Tab. 1: Popis funkce konfiguračních spínačů DIP

Spínače 1-3 slouží k volbě jedné z osmi adres modulu. Například výchozí adresa 0-0-0 podporuje ovládání relé znakem „A“ pro sepnutí a „a“ pro rozepnutí relé. Při adrese 0-0-1 je pak relé spínáno znakem „B“ a rozepínáno znakem „b“, atd. Přehled všech osmi adres je uveden v následující tabulce.

Spínače 1 - 3: Adresa:
0-0-0 A
0-0-1 B
0-1-0 C
0-1-1 D
1-0-0 E
1-0-1 F
1-1-0 G
1-1-1 H
Tab. 2: Přehled dostupných adres a ovládacích znaků

Spínač 4 ovládá možnost obnovení posledního stavu relé po výpadku napájecího napětí. Je-li v poloze ON, je po obnovení napájecího napětí obnoven i poslední známý stav relé. Naopak v poloze OFF není stav relé uchováván a po přivedení napájecího napětí zůstane relé rozepnuté.

Spínače 5-6 slouží k nastavení reakce na stisk tlačítka START a aktivaci vstupu Trigger. Jsou-li oba spínače v poloze OFF (hodnota 0-0), je každým stiskem tlačítka a aktivací vstupu Trigger změněn stav relé, tedy střídavě ON-OFF-ON-OFF. Nastavení jedné z hodnot v tab. 1 pak umožňuje použití vstupu pouze pro sepnutí, nebo naopak pouze pro rozepnutí relé. Taková funkce je vhodná především v případě, kdy je vstup Trigger řízen například z nějakého nadřazeného systému.


Obr. 6: Moduly BTREL1 při pohledu od Bluetooth modulu

Všechny piny modulu jsou vyvedeny na šroubovací svorkovnice. Napájecí napětí je navíc možné připojit jednoduše ze síťového adaptéru do konektoru DC Power Jack. Použití svorkovnic dává řadu možností konfigurace modulu časového relé, kdy některé z nich jsou uvedeny na následujících obrázcích.

Aplikace:
 • Domácí automatizace
 • Automatizace automobilových prvků
 • Průmyslová automatizace
 • Aplikace pro úsporu energie
 • Ovládání mobilním telefonem

Obr. 7: Příklad zapojení modulu časového relé

Díky možnosti konfigurace adresy jsou moduly BTREL1 kompatibilní s řadou Bluetooth aplikací. Pro jejich ovládání z mobilních telefonů či tabletů se nám nejvíce osvědčila aplikace Arduino Bluetooth Control, umožňující ovládání až osmi relé a jejich časové spínání/rozpínání. Aplikaci lze zdarma stáhnout z Google Play. Bližšímu popisu ovládání z mobilního telefonu se však bude věnovat samostatný článek.

Dostupnost a cena:
Moduly Bluetooth relé BTREL1 jsou dostupné prostřednictvím našeho eShopu. Standardně jsou dodávány s integrovanou anténou, ovšem na přání lze dodat modul s SMA konektorem pro připojení externí antény (například 2J010 či ziskové antény WiFi). Dále jsou k modulům dostupné síťové spínané adaptéry a další příslušenství.

Odkazy & Download:
Bluetooth relé BTREL1
Síťový napáječ 12V/500mA
Arduino Bluetooth ControlGooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře (2):

Zobrazit starší 30 dnů (2)...

host
2. Dne 26. 09. 2016 v 09:15 zaslal host
Bez titulku
Dobrý den, lze změnit název, pin a nezobrazovat Bluetooth?


Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
PGEN45 - Generátor 8 kHz až 45 MHz
Moduly PGEN45, jejichž základem je integrovaný obvod LTC1799, jsou lineárně řízené generátory obdélníkového signálu v rozsahu 8 kHz do 45 MHz.
Skladem od 530 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007