. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
USB teploměr a vlhkoměr: ALARM a E-MAIL
8. rijna 2015 - 7:28 | Pandatron | USB teploměr a vlhkoměr: ALARM a E-MAIL | Komentářů: 1  

USB teploměr a vlhkoměr: ALARM a E-MAIL

Popis alarmu a e-mailových upozornění digitálního USB teploměru a vlhkoměru s podporou externího čidla.

Moduly digitálního USB teploměru a vlhkoměru umožňují snadné měření teploty a relativní vlhkosti přímo s využitím PC a z toho plynoucích výhod, jako je logování, zobrazení grafu v reálném čase, přenos dat na webový server i náročnější analýza. Samozřejmě nechybí ani funkce digitálního termostatu s varováním prostřednictvím e-mailu a možností nastavení reakce na pokles, nebo naopak nárůst teploty nad povolenou mez.

Více informací o samotných modulech je dostupné v článku: USB teploměr a vlhkoměr


Obr. 1: Miniaturní moduly USB teploměru a vlhkoměru

Základní vlastnosti:
 • Dostupné ve dvouch provedení:
  Digitální USB teploměr
  Digitální USB teploměr a vlhkoměr
 • Možnost připojení externího čidla DS18B20
 • Funkce termostatu s možností spínání relé a zaslání e-mailu až na tři adresy
 • Přenos dat v reálném čase na libovolný server (POST)
 • Textový výstup na virtuální sériový port zjednodušuje použití například v Linuxu
 • Export dat do Excelu / Wordu
Technické parametry:
 • Napájení přímo z USB portu PC
 • Rozsah měření teploty: -40 až +125 °C s rozlišením 0,1 °C
 • Rozsah měření teploty externího čidla: -55 až +125 °C s rozlišením 0,01 °C
 • Rozsah měření vlhkosti: 0 – 100 % s rozlišením 0,5 %
 • Měření v intervalu 10s
 • Tranzistorový výstup ALARM se zatížitelností až 100mA
 • Ovladače pro: Windows XP,7,8, MacOS, Linux, Android a další
 • Rozměry bez USB konektoru: 19 x 17 mm

Nastavení alarmu
Moduly USBTEMP a USBTRH umožňují nezávislé nastavení maximální a minimální hodnoty a to pro každý senzor zvlášť. Pokud na daném senzoru dojde k nárůstu nad maximální, nebo naopak poklesu pod minimální nastavenou mez, je automaticky aktivován výstupní pin ALARM. Výstup je posílen digitálním tranzistorem se zatížitelností až 100 mA a umožňuje tak přímé připojení například 5V relé, jak je uvedeno na následujícím obrázku.


Obr. 2: Ukázka připojení 5V relé na výstupní piny ALARM

Mezní hodnoty jsou přitom ukládány přímo do integrované EEPROM paměti modulu, což zaručuje jejich uchování i v případě odpojení od napájecího napětí a navíc je funkce hlídání nastavené meze plně funkční i bez připojeného PC. Moduly tak stačí nakonfigurovat, odpojit od PC a umístit kamkoliv, kde je aktuálně potřeba. Jedinou podmínkou je dostupnost 5V napájecího napětí.

Nastavení hodnot alarmu v modulu
Konfigurace modulů je možná z libovolného terminálového programu, jako je například Termite.

Po připojení modulů k PC, instalaci VCP ovladačů (ke stažení na produktové stránce modulu v e-shopu) a otevření příslušného virtuálního sériového portu nám modul automaticky detekuje připojené teplotní/vlhkostní senzory a začne v 10s intervalech vypisovat aktuální hodnoty.


Obr. 3: Zobrazení hodnot v termonálové aplikaci

V našem případě jsme použili moduly USBTRH s externím teplotním čidlem. Vidíme tak tři různé hodnoty. Jednotlivá čidla mají své označení, které je použito i v případě našich dalších modulů, například bezdrátových teploměrů apod. Jejich význam je uveden v následující tabulce.

Zasílaný povel Popis
Txx.x; Teplota ze senzoru na desce
Hxx.x; Vlhkost ze senzoru na desce
Dxx.xx; Teplota z externího čidla
Tab. 1: Přehled zpráv, zasílaných moduly USBTEMP a USBRH

Na uvedeném příkladu vidíme teplotu a vlhkost snímače přímo na modulu i teplotu externího čidla, které je umístěné ve větší vzdálenosti. Každé z uvedených čidel nabízí možnost nastavení dvou hodnot - maximální i minimální povolené meze. K tomu slouží jednoduchý příkaz, který je složen z písmene senzoru + H/L (typ nastavované hodnoty) + parametru.

Pokud chceme například integrovanému teplotnímu senzoru nastavit maximální teplotu na +60°C a minimální +5°C, provedeme to pomocí těchto dvou povelů:

TH60;
TL5;

Každý jednotlivý povel přitom musí být zakončen minimálně znakem <0A>, nebo jednoduše klávesou ENTER. Stejně jednoduše lze nastavit mezní hodnoty i pro senzor vlhkosti či externí teplotní čidlo:

RH99;
RL5;
DH75;
DL-10;

Chceme-li naopak ověřit nastavení jednotlivých mezních hodnot, provedeme tak jednoduše příkazem ?, na který nám modul odpoví:

?
RTH60;
RTL5;
RDH75;
RDL-10;
RHH99;
RHL5;

Po nastavení požadovaných hodnot je modul ihned připraven k použití.

E-mailové upozornění
Aplikace WUMon v1.0, která je volně ke stažení na produktových stránkách modulů v našem e-shopu (i včetně kompletních zdrojových kódů), umožňuje zasílat upozornění prostřednictvím e-mailu. Opět je ke každému senzoru možné libovolně nastavit maximální a minimální hodnotu, po jejichž překročení dojde k zaslání upozornění.

E-mailová upozornění lze přitom zaslat až na tři různé adresy, přičemž předmět i samotný text zpráv lze uživatelsky nastavit. Do textu lze libovolně vložit dostupné proměnné, jako je jméno a označení senzoru, který vyvolal alarm, aktuální hodnota i datum a čas vzniku události.


Obr. 4: Speciální aplikace WUMon v1.0

Nastavení maximální a minimální hodnoty lze pro každý senzor pomocí dvou polí v pravé části aplikace (Alarm / e-mail). V rámečku Sensor List (pravý dolní roh aplikace) stačí kliknout na vybraný senzor, nastavit žádané hodnoty a kliknout na tlačítko Set.

Konfigurace samotných e-mailových zpráv a adres je dostupná pod volbou Tools -> Options, viz. následující obrázek.


Obr. 5: Nastavení e-mailového upozornění

První tři pole slouží k zadání jedné až tří e-mailových adres, na které si přejeme upozornění zasílat. Následuje pole pro předmět zprávy a největší textové pole je určené pro zápis vlastního těla zprávy. Vpravo je přitom uveden seznam dostupných proměnných, které lze ve zprávě využít. Každá proměnná se zapisuje včetně znaků %.

Jako příklad nám poslouží výchozí text:

Sensor %name% - %sensor% activated the alarm.
The current value is
%value%.
Time:
%date%

Je vidět, že ve zprávě jsou využity všechny dostupné proměnné. Jakmile tedy dojde k překročení některé z nastavených mezí, například integrovaného teplotní senzoru s označením COM7T (označení je složeno z názvu virtuálního sériového portu, ke kterému je modul připojen, a znaku daného senzoru), bude na předem nastavené adresy během několika sekund doručen e-mail s tímto textem:

Sensor Local Temperature - COM7T activated the alarm.
The current value is 35 °C.
Time: 6.11.14 12:23:51

Více informací k modulům USBTEMP a USBTRH naleznete v článku: USB teploměr a vlhkoměr

Dostupnost a cena:
Moduly USBTEMP a USBTRH jsou dostupné skladem prostřednictvím našeho e-shopu. Externí čidla je možné k modulům dodat zdarma, stačí uvést požadavek do poznámky v posledním kroku objednávky.

Odkazy & Download:
USBTEMP v našem eShopu
USBTRH v našem eShopu
SHT2x - Digital Humidity & Temperature Sensor (RH/T)
MCP9800 - Temperature SensorsGooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře (1):

Zobrazit starší 30 dnů (1)...

host
1. Dne 27. 10. 2015 v 23:16 zaslal host
Teplota z cidla
Po instalovani je bohuzel teplota z cidla nesmyslna...tvrdosijne 31.8C, pricemz kalibrovany teplomer ve stejnem miste ukazuje 23.1C +/-0.1C... P.


Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
USB I/O modul s MCP2200
Malý modul USB I/O a UART s obvodem Microchip MCP2200
Skladem od 243 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007