. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Vlastní webové stránky pro IP RELÉ
1. září 2015 - 7:34 | Pandatron | Vlastní webové stránky pro IP RELÉ | Komentářů: 0  

Vlastní webové stránky pro IP RELÉ

Postup při návrhu vlastních webových stránek pro moduly IP RELÉ či přidání vlastního firemního loga.

Moduly IP relé IPRELAY8R představují vysoce sofistikovaná zařízení, která umožňují připojení do sítě Ethernet/Internet a vzdálené ovládání až osmi výstupních relé, monitorování jejich stavu a případně další funkce. K dispozici jsou rovněž dva teplotní senzory, monitorující tepotu samotné desky i libovolného vzdáleného systému (DS18B20). Možnosti použití jsou tak velmi široké, od jednoduchého dálkového resetu serveru, až po vzdálené řízení vytápění, klimatizace a jiné automatizační procesy.


Obr. 1: IP RELÉ a teploměr s webovým rozhraním

Podrobný popis všech funkcí, včetně kompletního schéma zapojení a dalších informací, je dostupný v článcích IP RELÉ a teploměr s webovým rozhraním a IP RELÉ a externí teplotní čidlo.

Moduly řady open-source
Stejně jako všechny naše ostatní moduly, jsou i moduly IP relé určeny pro další vývoj, modifikace a přizpůsobení konkrétním požadavkům dané aplikace. Moduly jsou tedy dodávány jako open-srouce. Na produktových stránkách v našem e-shopu jsou k nim volně ke stažení nejen příslušné zdrojové kódy, ale i kompletní výrobní dokumentace.

Aby bylo možné navrhnout pro moduly vlastní webové stránky, popíšeme si nejprve jejich celkový koncept.

Základem modulů je naprogramovaný mikrokontrolér ATmega48, který zajišťuje ovládání relé, čtení hodnot z připojených teplotních senzorů a v neposlední řadě také komunikaci se síťovým modulem Nano SocketLAN. Dá se očekávat, že firmware mikrokontroléru v 99% aplikací nebude potřeba měnit, přesto i tato možnost tu existuje a zdrojové kódy v jazyce C z MPLAB IDE v8.50 (150MB) jsou k dispozici.

Nás však v tuto chvíli mnohem více zajímají samotné webové stránky, které jsou uloženy až v modulu Nano SocketLAN. Výhodou toho je jejich snadný update a změna přímo přes webový prohlížeč, bez potřeby programátoru.


Obr. 2: Integrované webové rozhraní IP RELÉ - IPRELAY8R

Dostupné proměnné
Aby bylo možné na webových stránkách modulu zobrazovat informace od mikrokontroléru, například o stavu relé, teplotě apod., jsou zde k dispozici proměnné. Proměnné se rovněž používají i pro opačný směr, tedy pro přenos dat z webové stránky do mikrokontroléru. Jak k tomu dochází, nebudeme v současné chvíli řešit, a zaměříme se přímo na jejich využití.

V případě modulů IPRELAY8R jsou k dispozici tyto proměnné:

Název proměnné Popis Příklad hodnoty
O1 Stav relé 1 on
O2 Stav relé 2 off
O3 Stav relé 3 on
O4 Stav relé 4 off
O5 Stav relé 5 on
O6 Stav relé 6 on
O7 Stav relé 7 on
O8 Stav relé 8 off
AD0 Hodnota teploty Sensor A 456 *
DSH Hodnota teploty DS18B20 - teplota 22 (z obr.2)
DSL Hodnota teploty DS18B20 - desetinné číslo 31 (z obr.2)
NM Jméno zařízení IPRELAY8R
FV Verze firmware 2.1

Tab. 1: Přehled hlavních proměnných modulu

*AD0 obsahuje hodnotu přímo z A/D převodníku s MCP9700 vůči napájecímu napětí 3,3V. Ukázka přepočtu na °C je na konci souboru index.htm (funkce tempacover).

Vidíte, že je k dispozici vždy jedna proměnná na jeden reléový výstup a pak proměnné s hodnotami ze dvou teplotních senzorů. Tím samozřejmě jejich výčet ani zdaleka nekončí. K dispozici je celá řada stavových a informačních proměnný, například s IP adresou, kvalitou linky apod. Jejich přehled je uveden v technické dokumentaci modulů Nano SocketLAN.

Nás však v tuto chvíli zajímají především ty proměnné, které jsou uvedeny v tabulce. Každá z nich obsahuje vždy nějakou textovou hodnotu. V případě teplotních senzorů je situace velice jednoduchá, jejich obsahem je hodnota přímo ve stupních Celsia. Proměnné, které informují o stavu jednotlivých relé, pak mohou obsahovat v zásadě dvě hodnoty: on / off. Tím je usnadněno jejich použití například ve spojení s klasickým webovým formulářem apod.

Přidání firemního loga na současné webové stránky
Při samotném návrhu je možné vycházet ze zdrojových kódů použitých webových stránek, které jsou volně ke stažení. Tyto stránky je možné libovolně upravovat a měnit s tím, že na ně z naší strany nikdy nebudou uplatněna autorská práva (pouze obrázky jsou zakoupeny na fotobance f-f.cz pro osobní užití). Na jednoduchém příkladu si ukážeme, jak žárovku v levém horním rohu zaměnit za firemní logo.

V tom případě si do libovolného adresáře rozbalíme zdrojové kódy modulu a otevřeme si složku web-source. Zde jsou všechny soubory, které jsou následně uloženy v modulu. Tedy HTML soubory jednotlivých stránek a obrázky. Nás v tuto chvíli zajímá obrázek zahl_ico.gif. Jedná se o GIF s rozměry 94 x 65 px a průhledným pozadím.


Obr. 3: Obrázek zahl_ico.gif s průhledným pozadím

Pokud tento obrázek nahradíme jiným, bude se v titulku všech stránek zobrazovat například firemní logo. Důležité je pouze zachovat rozměry obrázku, případně tyto hodnoty upravit v příslušných HTML souborech.


Obr. 4: Ukázka nahrazení žárovky jiným obrázkem

Pro nahrání webových stránek do modulu je potřeba provést jejich přípravu, spočívající ve vytvoření image souboru. K tomu je určen programu iChipConfig (funkce Site Packer), který je ke stažení na stránkách Connect One zde.


Obr. 5: iChip Web site packer

Postup přípravy dat je následující:

1) V programu iChipConfig klikneme na funkci Site Pack
2) Vybereme adresář s připravenými soubory pro webové stránky
3) U volby Platform vybereme odpovídající platformu procesoru modulu, tedy CO2128
4) Stiskneme tlačítko Pack
5) V horní části okna programu vpravo je potřeba zadat u jednotlivých proměnných jejich velikost v bytech (znacích). Stačí jednoduše označit všechny proměnné naráz.
6) Nastavení velikosti vybraných proměnných se poté provede vyplněním hodnoty do políčka „Fill selected parameters with value“ na hodnotu 9 a stiskem tlačítka Fill
7) Stisknutím tlačítka Save program vygeneruje webserver a nabídne jeho uložení ve formátu .img souboru.

Takto vygenerovaný soubor je možné nahrát do modulu Connect One. To lze provést jednoduše na IP adrese modulu /ichip. Například tak do webového prohlížeče zadáme adresu: http://192.168.1.100/ichip.


Obr. 6: Nahrání webových stránek do modulu

Zde vlevo dole vybereme položku Files Upload. U volby "Website to upload" vyhledáme vygenerovaný .img soubor a stiskneme tlačítko Submit. Tím dojde k nahrání veškerých webových stránek a jejich okamžitému zpřístupnění na webové adrese (IP adrese) modulu. Ještě se sluší dodat, že tato funkce může být samozřejmě chráněna heslem, nastavitelným pod volbou Full Configuration.

Vlastní webové stránky
Stejný postup lze použít i při návrhu vlastních webových stránek. V tom případě předpokládám, že HTML jazyk vám není cizí a není tak potřeba rozebírat kód řádek po řádku.

Základem je vytvořit statické webové stránky (případně s využitím Java Scriptu), ve kterých jsou zakomponovány jednotlivé proměnné. Ty se ve zdrojovém kódu zapisují spolu s vlnovkami, tedy ~O1~, ~O2~ apod. Jednoduše tak stačí například kód:

<a href="?O1=on"><img src="ico_rel-~O1~.gif"></a>

Po načtení stránky v modulu IPRELAY8R bude ~O1~ automaticky nahrazen hodnotou on / off, dle aktuálního stavu prvního relé (viz tab.1).

Druhou a obvykle i častější možností je využití proměnných spolu s názvem obrázku. Pokud tedy ve zdrojovém kódu uvedeme například zar_~O1~.jpg, bude na tomto místě při načtení stránky v modulu zobrazen obrázek zar_on.jpg nebo zar_off.jpg a je pouze na nás, co bude na obrázcích zobrazeno. Například zde může být rozsvícená a zhasnutá žárovka, topná spirála, relé, nebo cokoliv jiného.

<img src="zar_-~O1~.jpg">

Pokud pro modul IPRELAY8R navrhujeme své vlastní webové stránky, jistě budeme chtít také stav jednotlivých relé ovládat. K tomu můžeme libovolně použít funkce GET i POST, které zapíší hodnotu do zadané proměnné. Úplně jednoduše, pokud chceme sepnout relé 1, stačí tak zadat IP adresu modulu a přidat ?O1=on. Tímto odkazem sepneme relé 1:

<a href="?O1=on"><img src="ico_rel-~O1~.gif"></a>

Stejným způsobem lze stav relé řídit i z webového formuláře či pomocí Java Scriptu. V tom případě je však vhodnější použít funkci POST, která se přenáší mimo webovou adresu.

<form action="" method="GET">
<input type="hidden" name="O1" value="on">
<input type="submit" name="B1" value="Re.1 (ON)">
</form>

Takto jednoduchý a rychlý je návrh vlastních webových stránek pro modul. Možnosti návrhu jsou zde prakticky neomezené a podoba integrovaného webového rozhraní závisí pouze na vás.

Dostupnost modulů:
Uvedené moduly IP RELÉ - IPRELAY8R i Napájecí adaptéry 5V/1000mA naleznete v našem elektronickém obchodě na adrese shop.pandatron.cz.

Odkazy & Download:
Domovská stránka výrobce ConnectOne
IP RELÉ a teploměr s webovým rozhraním
IP RELÉ a externí teplotní čidlo
IPRELAY8R - IP RELÉ a teploměr s webovým rozhraním v eShopu
Nano SocketLANGooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře:
Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
PLA8 MICRO - Logický analyzátor pro USB
Logický analyzátor pro USB 2.0, klon Saleae, 8-bitová verze s 10 GS a integrovanou analýzou rozhraní.
Skladem od 825 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007