. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Siemens na veletrhu Amper 2015
3. března 2015 - 4:49 | Pandatron | Siemens na veletrhu Amper 2015 | Komentářů: 0  

Siemens na veletrhu Amper 2015

Boříme hranice mezi reálným a virtuálním světem. Na 23. ročníku veletrhu Amper v Brně se setká realita s virtuálním světem.

Na 23. ročníku veletrhu Amper v Brně se setká realita s virtuálním světem. Společnost Siemens zde představí moderní softwarový nástroj Comos Walkinside. Díky přídavnému headsetu se budou moci návštěvníci vydat na prohlídku virtuální továrny, která dosud nebyla postavena a zatím existuje pouze v projektové dokumentaci. Zpátky na stánku pak společnost Siemens představí celou řadu reálných věcí. Jedním z exponátů bude například pila na dělení kovů TAC 75 od společnosti Bomar. Na veletrhu rovněž proběhne české premiéra nového přípojnicového systému SIVACON 8PS – typ LI.

Žijeme v převratné době, ve které se daří uskutečňovat sny, o nichž by ještě před pár lety uvažovali jen ti největší odvážlivci nebo snílci. Svět kolem nás se digitalizuje a stále více se začíná prosazovat internet věcí, který by měl přinést čtvrtou průmyslovou revoluci označovanou také jako Industry 4.0. V té úplně první došlo k zapojení strojů do výroby, ve druhé začal výrobní stroje pohánět elektrický proud, ve třetí vstoupila do výrobních procesů elektronická automatizace a v očekávané čtvrté fázi spolu budou stroje, součástky i systémy komunikovat a samy si řídit a optimalizovat výrobu i provoz.

Virtuální stroj
Klíčem k tomu všemu je software. Již dnes má nezastupitelnou úlohu při vývoji nových produktů i návrhu celých výrobních procesů. S dostupnou technologií mohou být produkty i výrobní procesy ve virtuálním prostředí odzkoušeny a vyladěny ještě před fyzickou realizací. Efekt v podobě úspory času i finančních prostředků je obrovský. Virtuální zprovoznění strojů, respektive strojních celků může ušetřit až 70 procent času a polovinu nákladů oproti zprovozňování až hotového stroje.

Díky propojení virtuálního modelu stroje se skutečnou řídicí technikou je možné zamýšlené řešení s předstihem odzkoušet a bezpečně ověřit funkčnost celého systému nanečisto. Řídicí systém, například Sinumerik, lze propojit se softwarovým nástrojem Simit pro simulaci chování zařízení a dále s nástrojem NX Mechatronics Concept Designer (MCD), který umožňuje vizualizaci simulace NC programu běžícího na řídicím systému. Zařízení se chová přesně tak, jako by bylo připojeno k reálnému stroji a tak je možné včas odzkoušet a ověřit funkčnost. Siemens PLM má obdobné řešení i pro počítačovou simulaci celých výrobních linek – pro tyto účely slouží nástroje digitální továrny Tecnomatix - Process Simulate, či Plant Simulation.

Virtuální továrna
Na podobném principu funguje i virtuální zprovoznění výrobních procesů nebo dokonce celých výrobních závodů, kdy softwarová simulace maximálně zefektivňuje i zrychluje přípravu výroby a reálné propojení toku materiálu například s ergonomií pracoviště.

Systém Siemens Comos Walkinside, který bude na veletrhu Amper letos k vyzkoušení, je klasickou ukázkou 3D plánování výroby přímo v konkrétním průmyslovém prostředí. Díky simulátoru si každý návštěvník bude moci vyzkoušet, zda virtuální továrna, ve které se díky speciálním brýlím nachází, bude fungovat. Pomocí „herní“ konzole může procházet celým areálem továrny a na vlastní oči kontrolovat, zda výroba běží, jak má. Vyzkoušet si může také změnu zadaných parametrů výroby pomocí ovládacích prvků nebo řešení krizových situací. Tato „hračka“ má však nedocenitelné praktické využití, neboť v každodenní praxi dokáže ušetřit spoustu nepříjemností s nedomyšlenými detaily a plánovat i životní cykly výroby a jednotlivých výrobků. Znalost procesů a prevence je totiž mnohem efektivnější, než opravy.

TIA jako základ továren budoucnosti
Veletržní prezentace společnosti Siemens dokládá souhru mezi automatizací a digitalizací v rámci celého průmyslového hodnotového řetězce. V průmyslové digitalizaci je dnes možné virtuální svět provázat s reálnými výrobními prostředky a řídicími systémy, kde již nyní dosahují řešení společnosti Siemens vysoké míry integrace prostřednictvím koncepce Plně integrované automatizace (Totally Integrated Automation – TIA). Díky tomu již dnes stojíme na prahu skutečné digitální továrny.

Klíčem ke kompletnímu využití potenciálu konceptu Plně integrované automatizace je jednotné vývojové prostředí TIA Portal, které integruje veškerý automatizační software a hardware, což přináší vysoce efektivní projektování a urychlení až o třetinu původního času. TIA Portal nabízí komplexní portfolio pro všechny požadavky v procesním i zpracovatelském průmyslu, kde jsou všechny komponenty navzájem kompatibilní. To zajišťuje spolehlivé fungování, efektivní komunikaci a realizaci všech automatizačních úloh s minimálním úsilím na bázi standardizovaných produktů.

Bezpečnost na prvním místě
Každý automatizovaný provoz musí splňovat řadu náročných kritérií a jedním z nejdůležitějších je bezpečnost. Skupina bezpečnostních prvků a řešení společnosti Siemens je známa pod názvem Safety Integrated. Jako součást TIA zajišťuje spolehlivou ochranu pracovníků, strojů a životního prostředí a zároveň nabízí maximální ekonomickou efektivitu a flexibilitu.

Safety Integrated umožňuje bezproblémovou integraci bezpečnostních technologií do standardních automatizačních systémů, a výrazně tak snižuje náklady, zvyšuje dostupnost systému a jeho konzistenci.

Integrovaný systém pohonů
S bezpečností strojů souvisí také integrace pohonů a jejich komponentů do inženýrského prostředí TIA Portal. Siemens nabízí kompletní integrované řešení pro celý pohonný systém označované jako Integrated Drive System (IDS), který lze představit ve třech úrovních.

První, takzvaná horizontální, úroveň integrace zastupuje všechny základní prvky pohonu od motoru, přes měnič, až po spojky a převodovky. Tyto komponenty jsou vzájemně dokonale sladěny a připraveny pro standardizovaná řešení se všemi potřebnými komponenty. Druhá úroveň se realizuje v rámci automatizace, integrací do řídicí architektury průmyslových výrobních procesů. Třetí úroveň se pak týká životního cyklu výrobku a zahrnuje kompletní datové integrace komponent do příslušného projektu v rámci softwarové podpory a komplexní služby, které mohou zajistit nejen rychlejší uvedení do provozu a vyšší spolehlivost, ale také snižují náklady na údržbu.

V průmyslu i na Marsu
Společnost Siemens je jediný výrobce na světě, který dokáže podobné komplexní simulace svým zákazníkům nabídnout. Řešení společnosti Siemens PLM Software dokonce před několika lety využila i NASA při plánování, testování a konstrukci vesmírného vozítka Curiosity, které v srpnu 2012 přistálo na Marsu. Celé vozítko bylo navrženo, otestováno a vyrobeno s pomocí softwarového řešení společnosti Siemens. Veškeré jednotlivé součásti, podsystémy a dokonce i celá smontovaná laboratoř byla virtuálně vyrobena tak přesně, že po sériích náročných testů a simulací byla k reálné výrobě použita zcela identická data bez jakékoliv úpravy. Celé vozítko se přitom skládá z téměř 90 tisíc součástí, z nichž některé měly povolenou výrobní odchylku pouhých 100 mikrometrů, což se rovná tloušťce lidského vlasu. Konstruktéři NASA s pomocí softwarového nástroje společnosti Siemens spravovali datové soubory o celkovém objemu 2,5 terabytů.

Siemens Česká republika
Siemens patří mezi největší elektrotechnické firmy v České republice. Již 125 let je Siemens nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou moderních a inovativních technologií. S počtem 9,2 tisíce zaměstnanců se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Své technologie, produkty a služby dodává zákazníkům ze soukromého i státního sektoru v oblasti energetiky, zdravotnictví, průmyslové a veřejné infrastruktury a informačních technologií. Skupina podniků Siemens v České republice vykázala v obchodním roce 2014 obrat 34,9 miliard Kč.

Skupina Siemens Česká republika je součástí globálního elektrotechnického koncernu Siemens AG, který je přes 165 let synonymem pro špičkové technologie, inovace, kvalitu, spolehlivost a celosvětového působení. Společnost působí ve více jak 200 zemích a své aktivity rozvíjí zejména v oblastech elektrifikace, automatizace a digitalizace. Siemens AG patří k největším poskytovatelům technologií šetrných k životnímu prostředí. Siemens je jedničkou na trhu v instalaci offshore větrných elektráren, patří mezi hlavní dodavatele pro paroplynové zdroje a technologie pro přenos energie, je průkopníkem v oblasti řešení pro veřejnou infrastrukturu, průmyslovou automatizací a softwarová řešení. Společnost je také předním dodavatelem zdravotnických zobrazovacích zařízení a technologií pro laboratorní diagnostiku. Ve finančním roce 2014, který skončil 30. září 2014, dosáhl Siemens obratu 71,9 miliard EUR s čistým ziskem 5,5 miliard EUR a zaměstnával 357 tisíc zaměstnanců po celém světě.

Více informací naleznete na http://www.siemens.cz.GooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře:
Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
USB I/O modul s MCP2200
Malý modul USB I/O a UART s obvodem Microchip MCP2200
Skladem od 243 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007