. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Využijte patentové informace zdarma
21. listopadu 2016 - 6:58 | Pandatron | Využijte patentové informace zdarma | Komentářů: 0  

Využijte patentové informace zdarma

Technické know-how většiny špičkových firem již není tajemstvím ukrytým v trezorech. Patentové informace jsou dnes přístupné online a zdarma, přesto je Češi nevyužívají.

Technické know-how většiny špičkových firem již není tajemstvím ukrytým v trezorech. Naopak, dnes se každý může podívat třeba na detailní technický popis částí mobilního telefonu, který drží v ruce. A to zdarma na internetu. Online patentová databáze Espacenet obsahuje zveřejněné patenty z celého světa v plném znění. Každý má možnost zadarmo využít již vynalezené k výrobě a prodeji mimo teritorium pokryté patentem, volně a bez omezení pak pro inspiraci k vlastní vývojářské činnosti. Češi však databázi využívají málo, často o ní vůbec nevědí.

„Patentová databáze Espacenet je vynikajícím nástrojem pro všechny výzkumníky, vývojáře i amatérské inovátory, aby mohli své tvořivé myšlení obohatit o špičkové technické informace“ říká Josef Kratochvíl, předseda Úřadu průmyslového vlastnictví, hlavní české instituce pro ochranu nových technických řešení. „Volně jsou k dispozici podrobné technické podklady k vynálezům, které mohou pomoci vývoji dalších nových produktů.“

Špičková technická řešení jsou navíc chráněna většinou jen na velmi omezeném teritoriu, jen zlomek z nich je chráněn ve velkém počtu zemí, většinu řešení z databáze Espacenet lze na našem teritoriu volně použít. Databáze může být používána i jako nástroj hledání mezery na trhu, nebo k monitoringu výzkumných a vývojových počinů konkurence.

Databázi Espacenet najdete na: http://www.epo.org/searching/free/espacenet.html, jejím provozovatelem je Evropský patentový úřad. Nabízí na 90 milionů volně dostupných technických popisů. „Více než 80 % technických informací se neobjeví nikde jinde než právě v této databázi,“ dodává Kratochvíl. „Procesu výzkumu a vývoje je nezbytné předřadit patentovou rešerši s výhodou provedenou právě v databázi Espacenet, kromě technického poučení si též zvýšíme šanci vynalézt něco opravdu na trhu uplatnitelného, vyhneme se vynalézání vynalezeného.“

Základní vyhledávání lze přitom zvládnout doma od počítače. Většinou postačí znalost angličtiny.

Pro úspěšné vyhledávání někdy postačí přeložit klíčová slova do angličtiny. Mnohé napoví rešerše na jméno firmy konkurenta z oboru. Velkou pomocí je zatřídit si zájmový obor techniky podle patentového třídění. Snížíme tím počet výsledků a zkrátíme čas nezbytný k vyhodnocení výsledků rešerše.

Systém vyhledávání je dnes velmi efektivní, součástí technického popisu nalezeného řešení jsou často rovněž výkresy nebo chemické vzorce. Obecně platí, že podle zveřejněné patentové přihlášky / uděleného patentu by odborník z dané oblasti techniky měl být schopen popsané řešení „zopakovat“, tedy například jím popsaný přístroj vyrobit.

„Ve volně přístupné databázi Espacenet naleznete nápady za miliardy. Naprostou většinu z nich mohou výrobci v České republice volně využít“, zdůrazňuje Kratochvíl.

Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV)
Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) je orgánem státní správy České republiky na ochranu průmyslového vlastnictví, který plní funkci národního patentového a známkového úřadu. Navazuje na činnost Patentního úřadu založeného před 96 lety v Praze. ÚPV rozhoduje o poskytování ochrany na vynálezy, průmyslové vzory, užitné vzory, ochranné známky, zeměpisná označení a označení původu výrobků a vede příslušné rejstříky o těchto předmětech průmyslových práv. Získává, zpracovává a zpřístupňuje patentové informace, usiluje o zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky účinnou kampaní k rozšíření povědomí o významu a optimálních způsobech využívání systému průmyslově právní ochrany.

Česká republika je členem Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) a většiny specializovaných smluv spravovaných touto organizací, jako například Smlouvy o patentové spolupráci. Je členem Evropské patentové organizace (EPO). Ze členství ČR v EU vyplývá též zapojení v evropském systému ochranných známek a průmyslových vzorů, spravovaném Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM).

Více informací získáte na adresách:
www.upv.cz
www.patentuj.cz
www.wipo.int
www.epo.orgGooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře:
Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
RTL SDR-3+
Nová generace moderních, snadno použitelných RTL SDR přijímačů vychází z vynikajících vlastností obvodů R820T.
Skladem od 1490 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007