. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Sběr přenosných baterií
8. dubna 2015 - 5:03 | Pandatron | Sběr přenosných baterií | Komentářů: 0  

Sběr přenosných baterií

Aktuální statistika MŽP potvrzuje růst ve sběru přenosných baterií, a to na 31 %. Nárůst ale musí být rychlejší.

Podle právě zveřejněných statistik MŽP ČR se v roce 2013 zpětně vybralo 31 % přenosných baterií a akumulátorů. Na tento druh se v odpadovém hospodářství již tradičně upíná hlavní pozornost. Přestože Češi odevzdávají baterie pořád častěji, sběr stále není dostatečný. Podle evropských směrnic musí Česko v roce 2016 zpětně vybrat až necelou polovinu veškerých prodaných výrobků.

Ministerstvo životního prostředí sleduje každoročně množství vyrobených a zpětně vybraných baterií a akumulátorů automobilového, průmyslového i přenosného typu. Pod drobnohledem se pak nachází hlavně produkty z poslední kategorie. Z celkových 3 671,6 tun baterií, na které se povinnost zpětného odběru vztahuje, se jich v roce 2013 vybralo 1 114,3 tun, tedy 31 %. Baterie, které se totiž zpět nevyberou, často končí v komunálním odpadu, v popelnicích a poté na skládkách.

Tento trend potvrzuje i Aleš Šrámek z Asociace recyklátorů elektrického odpadu: „Skutečný podíl baterií a akumulátorů v elektrickém odpadu neznáme, neboť většina malých domácích spotřebičů a kancelářské techniky, kde se baterie a akumulátory nejvíce používají, skončí v popelnicích a ne na sběrných místech. Evidujeme jich tak v elektroodpadu jen 0,12 %,“ říká a dodává ještě, že je recyklace baterií a akumulátorů důležitější než opětovné využití běžného elektroodpadu. Jedná se totiž o nebezpečný odpad, z nějž se dlouhodobým skládkováním uvolňují těžké kovy.

Ke konci roku 2013 vydaly Evropský parlament a Rada novou směrnici 2013/56/EU, která upravuje kvóty a cíle pro výrobu a zpětný sběr baterií a akumulátorů. Podle této směrnice musí být všechny členské státy schopny v roce 2016 zpětně vybrat 45 % všech přenosných baterií a akumulátorů, které se dostanou do prodeje za poslední tři roky. „Trend sběru již použitých přenosných baterií a akumulátorů z domácností v České republice stoupá. V roce 2013 to bylo celých 31 %, tedy v průměru o více než 15 procentních bodů než například v roce 2010,“ uvádí Radim Tlapák, jednatel společnosti NTB CZ, která provozuje internetový obchod BatteryShop.cz. „Meziročně však jde o nárůst pouze 3 procentní body, což je nedostatečné. Bude ale nutné číslo strmě navýšit, aby Česko dostálo závazkům stanovených novou směrnicí,“ upřesňuje Tlapák.

Každým rokem se v České republice rozšiřuje síť odběrových míst, kde mohou spotřebitelé baterie a akumulátory správně odložit. Přenosné baterie bylo v roce 2013 možné vrátit na více než 18 000 místech. S tím souvisí také povědomí lidí o tom, jak s takovým odpadem správně nakládat a jaké to má důsledky. „Díky lepšímu sběru přenosných baterií pak můžeme jejich materiál opět zužitkovat. V roce 2013 se v ČR podařilo zrecyklovat víc než 60 % všech vybraných přenosných baterií a akumulátorů,“ přibližuje recyklaci David Vandrovec, ředitel skupiny REMA, která se zabývá zpětným odběrem elektrozařízení a baterií. „U baterií a akumulátorů automobilového nebo průmyslového typu pak opětovné využití dosahuje téměř 100 %,“ dodává ještě.

Dodavatelé baterií i společnosti zastřešující jejich zpětný odběr se nyní soustředí zejména na osvětu společnosti. „Jednou z možností jak předejít zvyšování objemu nepotřebných baterií a jejich vlivu na životní prostředí je kromě sběru starých kusů přechod na takzvané sekundární články, tedy baterie schopné opětovného nabití,“ radí Radim Tlapák ze společnosti NTB CZ. Podle statistik ministerstva za rok 2013 však obliba dobíjecích baterek u spotřebitelů zatím neroste.

O Asociaci AREO
Asociace recyklátorů elektronického odpadu sdružuje české firmy recyklující a odstraňující elektronický odpad. Asociace byla založena v roce 2001 a jejím cílem je podílet se na přípravě legislativy OEEZ, spolupracovat s kolektivními systémy za účelem efektivního sběru, svozu a zpracování OEEZ a poskytovat odborný konzultační servis.

Skupinu REMA tvoří v současné době 3 společnosti: REMA Systém, REMA Battery a REMA PV Systém. REMA Systém je neziskově hospodařící společnost, která vznikla pro splnění povinností daných novelou zákona o odpadech. Systém byl založen 14. února 2005. Iniciovali jej největší dovozci a výrobci informačních technologií a telekomunikací v ČR. Hlavním smyslem činnosti REMA Systému je ochrana životního prostředí zabezpečením efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení (OEEZ).

Za tímto účelem REMA Systém zajišťuje organizaci sběru, třídění, nakládání a recyklaci v celé České republice. REMA Systém se zaměřuje na komplexní řešení pro všechny skupiny elektrozařízení. REMA Systém realizuje projekty Zelená firma, Zelená škola, Zelená obec a Buď líný, v jejichž rámci zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení ze škol, firem, obcí a od domácností. Zároveň zastřešuje projekt Trash Made, který je zaměřen na výrobu šperků a doplňků z elektroodpadu.

REMA Battery je neziskově hospodařící akciová společnost, která vznikla pro splnění povinností výrobců a dovozců baterií a akumulátorů daných zákonem č. 297/2009. Hlavním smyslem činnosti REMA Battery je ochrana životního prostředí - zabezpečením efektivního systému zpětného odběru a recyklace baterií a akumulátorů. REMA Battery je oprávněna k provozování kolektivního systému pro zpětný odběr baterií a akumulátorů na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 15. 12. 2009.
REMA PV Systém je neziskově hospodařící akciová společnost, která vznikla pro splnění povinností daných novelou zákona o odpadech v roce 2012. REMA PV Systému navazuje na aktivity společností REMA Systém a REMA Battery. Hlavním smyslem činnosti REMA PV Systému je ochrana životního prostředí - zabezpečením efektivního systému zpětného odběru a recyklace solárních panelů. REMA PV Systém se v rámci své činnosti zaměřuje na řešení problematiky solárních panelů a jiných solárních komponentů.

Zdroj: Lesenky.czGooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře:
Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
PGSM-M10: GSM/GPRS modul s M10
Čtyřpásmový GSM/GPRS modul s M10 firmy QUECTEL a podporou SMS, MMS, GPRS Class 12, TCP/IP, FTP a dalších.
Skladem od 690 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007