. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Cesta k bezdrátové komunikaci – které standardy jsou pro vás nejlepší?

Cesta k bezdrátové komunikaci – které standardy jsou pro vás nejlepší?

WiFi, Bluetooth nebo Zigbee? Tom McKinney z firmy HMS Industrial Networks podává přehled dostupných standardů pro bezdrátovou komunikaci krátkého dosahu vhodných pro použití v průmyslu.

Tom McKinney z firmy HMS Industrial Networks podává přehled dostupných standardů pro bezdrátovou komunikaci krátkého dosahu vhodných pro použití v průmyslu. Marketingový šum, který se šíří kolem IoT, se stává doslova ohlušujícím. Předpokládá se, že trh s prostředky IIoT v následujících několika letech exponenciálně poroste spolu s tím, jak výrobní podniky začnou sbírat stále více dat o svém provozu. Data budou používána pro sledování a optimalizaci procesů, a jestliže se firmy naučí sbíraná data skutečně efektivně využívat, výsledkem bude zvýšení produktivity. Kromě interní produktivity mohou tato data přinést také zlepšení procesů mezi podniky s výhodami pro výrobce i zákazníky.

Stále širší využití IIoT je umožněno technickým pokrokem v různých směrech. Patří sem omezení nákladů na ukládání dat, vývoj v oblasti radiofrekvenčních přenosů malého výkonu a vyšší úroveň dostupnosti komunikačních sítí. Dalším důležitým faktorem pro rozvoj IoT je standardizace bezdrátové komunikace.

Bezdrátová komunikace není nic nového
Bezdrátové sítě se v průmyslu používají už více než třicet let. V minulosti to většinou byly proprietární sítě v pásmu pod 1 GHz. Používaly se jednoduché metody modulace, jako klíčování amplitudovým posuvem (ASK, Amplitude-Shift Keying) nebo nebo frekvenčním posuvem (FSK, Frequency-Shift Keying). Rádiové moduly, které využívaly tyto metody modulace, měly jednoduchou konstrukci a byly složeny z jednotlivých součástek. Stinnými stránkami těchto sítí však byly naprostý nedostatek zabezpečení a omezená šířka přenosového pásma.

V uplynulých dvaceti letech bylo vyvinuto několik standardů pro robustní radiokomunikační systémy. Nejnovější z nich jsou dostatečně zabezpečené a vhodné i pro široké použití. Navíc bylo v osmdesátých letech zavedeno několik nových bezlicenčních frekvenčních pásem, včetně pásem 2,4 GHz a 5 GHz. V současné době představuje využití standardizované radiové komunikační techniky v průmyslu cenově výhodný a přitom bezpečný způsob využitelný pro monitorování i řízení provozních zařízení. Pro bezdrátovou komunikaci je k dispozici množství standardů, a proto se objevila otázka, který je ten správný.

Podívejme se nyní na tři nejběžnější standardy pro bezdrátovou komunikaci v pásmu 2,4 GHz:

Bluetooth, WiFi a Zigbee.

WiFi
WiFi neboli IEEE 802.11a/b/g/n je široce využívaný standard pro soukromé i podnikové sítě TCP/IP. Zkratka WiFi znamená Wireless Fidelity. WiFi se používá pro zařízení v sítích WLAN – Wireless Local Area Network. Výbor, který se stará o rozvoj tohoto standardu, si klade za cíl, aby jeho pomocí bylo možné co nejlépe nahradit kabelové sítě TCP/IP. Prioritami, jimž se dává přednost před všemi ostatními technickými parametry sítě, jsou zabezpečení a rychlost. Sítě 802.11n mají největší šířku pásma ze všech standardů pro bezdrátové sítě krátkého dosahu. Nevýhodou je velká spotřeba a velký výpočetní výkon nutný k efektivnímu zpracování stacku protokolu 802.11. Tyto nevýhody vytvořily místo na trhu, a proto se objevilo několik standardů pro bezdrátové sítě s velmi malou spotřebou.

Bluetooth
Bluetooth a Zigbee jsou standardy vytvořené pro případy, pro něž nejsou vhodné sítě WiFi. Standard Bluetooth je určen pro sítě PAN – Personal Area Network s malou spotřebou. Sítě PAN jsou sítě v bezprostřední blízkosti osob a chytrých zařízení. Požadavky, které jsou na tyto sítě kladeny, jsou rychlé začlenění nového zařízení do sítě, jednoduché rozhraní HMI a malá spotřeba. V sítích PAN bývá velké množství komunikujících zařízení umístěno na malém prostoru. Protokol Bluetooth obsahuje časování, které zajistí, aby se vysílače v síti neovlivňovaly. Standard Bluetooth byl také navržen s ohledem na koexistenci se sítěmi WiFi a zahrnuje algoritmus frekvenčních přeskoků, jenž zajišťuje úspěšný přenos telegramů Bluetooth i v prostředí, kde je několik aktivních kanálů WiFi. A nakonec, protože sítě Bluetooth používají vysílače s malým výkonem, jsou mnohem méně citlivé k rušení vícecestným šířením signálu. Sítě Bluetooth tedy mohou být úspěšně používány i bez podrobného projektování a zkoumání místních podmínek a jsou velmi odolné proti rušení a interferencím.

Zigbee
Standard Zigbee vychází ze standardu IEEE 802.15.4, což je standard pro bezdrátové rádiové sítě s malým výkonem určené pro obecné použití. Standard umožňuje využívat na jednotném základě různé protokoly. Standard Zigbee byl navržen pro sítě inteligentních snímačů s malým vysílacím výkonem, schopné pokrýt rozsáhlé oblasti. Pro to, aby sítě Zigbee splnily tyto technické požadavky, využívají volnou topologii mash a velmi agresivní řízení vysílacího výkonu. Protol Zigbee je navržen tak, aby zařízení mohla být snadno uspána a v případě potřeby zase rychle aktivována. To významně přispívá ke snížení spotřeby elektřiny.
Na základě normy IEEE 802.15.4 jsou postaveny i další protokoly, např. ISA 100, WirelessHART nebo 6LoWPAN.

Bluetooth Low Energy
Bluetooth Low Energy (BLE) je doplněním standardu Bluetooth. Standard BLE využívá některé metody standardu IEEE 802.15.4, aby dosáhnul ještě menší spotřeby než Zigbee, a podporuje některé funkce původně vytvořené pro standard Zigbee.

Výběr vhodného standardu
Který standard je tedy ten nejlepší? To záleží na konkrétních požadavcích. WiFi má největší šířku pásma a je nejuniverzálnější, ale Bluetooth, Zigbee a BLE mají funkce a vlastnosti, díky nimž jsou ideální pro mnohé speciální úlohy. Jestliže např. chcete sledovat hodnoty naměřené bateriově napájenými snímači umístěnými ve velkém prostoru, bude nejlepší použít Zigbee. Bluetooth a BLE jsou vhodné tam, kde je třeba nahradit kabel mezi dvěma zařízeními, nebo pro monitorování snímačů v menší oblasti. BLE se široce používá u tabletů a chytrých telefonů. Díky BLE se tato zařízení mohou stát velmi komfortními mobilními ovládacími panely HMI pro připojená zařízení.

Ačkoliv se technické standardy liší, není žádných pochyb o tom, že v blízké budoucnosti využití bezdrátových sítí stále poroste. S úsvitem průmyslového internetu věcí, IIoT, bude třeba k internetu připojit miliardy zařízení, a mnohá z nich budou bezpochyby připojena bezdrátově.

Shrnutí výhod a nevýhod jednotlivých standardů:

1) WiFi

 • Výhody:
  i. největší šířka pásma, až 600 Mb/s u 802.11n
  ii. pevné kanály 25 MHz nebo širší
  iii. podpora kanálů v pásmech 2,4 i 5 GHz
  iv. rozsáhlá nabídka funkcí pro zabezpečení
 • Nevýhody:
  i. pro velké přenosové rychlosti a v pásmu 5 GHz je menší dosah
  ii. standard WiFi není příliš vhodný pro snímače napájené z baterií

2) Bluetooth/BLE

 • Výhody:
  i. velmi malá spotřeba
  ii. masivní rozšíření
  iii. velmi dobrá funkčnost v prostředí s velkým rušením nebo mnoha koexistujícími sítěmi
  iv. snadné použití, není třeba plánovat využití frekvenčního spektra ani vytvářet mapu
  prostoru, kde bude síť použita
 • Nevýhody:
  i. šířka pásma do 2 Mb/s
  ii. neexistuje standard pro automatický roaming

3) Zigbee

 • Výhody:
  i. velmi malá spotřeba
  ii. pevné kanály mezi kanály WiFi v pásmu 2,4 GHz
  iii. podpora pro pásma pod 1 GHz
 • Nevýhody:
  i. komplikovaná síť mesh
  ii. největší šířka přenosového pásma jen 250 kb/s

Společnost HMS Industrial Networks je přední nezávislý dodavatel výrobků pro průmyslovou automatizaci včetně nástrojů pro vzdálenou správu. Společnost HMS vyvíjí a vyrábí řešení pro připojení automatizačních zařízení a systémů k průmyslovým komunikačním sítím. Tato řešení jsou na trh dodávána pod značkami Netbiter, Anybus a IXXAT.

Vývoj a výroba se odehrávají v sídle firmy ve švédském Halmstadu nebo v německém Weingartenu. Lokální prodej a podporu zajišťují kanceláře v Číně, Dánsku, Francii, Německu, Indii, Itálii, Japonsku, Velké Británii a USA. HMS zaměstnává více než 350 lidí a v roce 2013 vykázala obrat 57 milionů eur. Akcie HMS se obchodují na burze NASDAQ OMX ve Stockholmu. Místní zastoupení má firma Chicagu (USA), Pekingu (Čína), Karlsruhe (SRN) Milánu (Itálie), Mylhúzách (Francie) a Tokiu (Japonsko). Firma vznikla v roce 1988 a v současné době má 240 zaměstnanců. V burzovním indexu NASDAQ OMX Nordic Exchange ve Stockholmu je vedena pod ISIN SE0002136242 v kategorii „Small Cap, Information Technology“.

Více informací o bezdrátových sítích a komunikacích v průmyslu najdou zájemci na www.anybus.com.GooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře:
Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
USB teploměr a vlhkoměr
Digitální USB teploměr a vlhkoměr s možností připojení externího čidla, funkcí termostatu se zasíláním e-mailu i přenosem dat na webový server.
Skladem od 600 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007