. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Otřesový spínač
Otřesový spínač

Otřesový spínač

Uvedené zapojení je řešeno jako ochrana jízdního kola před neoprávněnou manipulací. Jeho výhodou je jednoduchost, malé rozměry a malá spotřeba proudu v klidovém stavu. Vzhledem k uvedeným vlastnostem lze tento spínač využit i v jiných aplikacích. Pořizovací náklady jsou výrazné nižší než u zařízení nabízených profesionálními firmami, avšak vzhledem k jednoduchosti nelze od zařízení očekávat velký komfort obsluhy a množství přidružených funkcí.

Princip činnosti
Po připojení napájecího napětí je časovač blokován po dobu několika sekund, než se uklidní chvění piezoelektrického měniče, vyvolané sepnutím spínače. Po uplynutí této doby je spínač citlivý na vnější podněty. Chvění vyvolá sepnutí časovače na dobu asi 5 sekund. Po ukončení nastavené doby je spínač ještě několik sekund blokován vzhledem k možné vazbě mezi připojenou sirénou a vstupním obvodem.

Zapojení je řešeno s ohledem na minimální energetickou náročnost v době klidu i při aktivaci. Proto je zvolen poměrně krátký čas poplachu, aby napájecí devítivoltová baterie nebyla neúměrně zatěžována. Je možné zvolit i jiný způsob napájení podle konkrétních možností uživatele a podle použitého druhu sirény. Podle zkušenosti zcela postačí několik sekund intenzivní zvukové indikace, aby byl majitel kola, který je nedaleko, upozorněn na vzniklou situaci a mohl poměrně rychle reagovat.
Klikněte pro obrázek desky k vytištění (300dpi)...Snímačem chvění je piezoelektrický měnič, používaný běžně v digitálních hodinkách. Jeho citlivost je dostatečná pro vytvoření signálu, který je dále zesílen operačním zesilovačem. Rezistory R1 a R2 vytvářejí polovinu napájecího napětí a spolu s rezistorem R3 určují pracovní bod IO1 (TLC271 }. Diody D1 a D2 chrání vstup OZ před napěťovými špičkami vzniklými např. jízdou po hrbolaté cestě. Ve stavu klidu je na výstupu 6 OZ téměř plné napájecí napětí: Chvění má za následek, že se na výstupu prudce zmenší napětí což odblokuje časovač IO2 a kondenzátor C4 se začne nabíjet. Po tuto dobu je výstupní tranzistor T2 vodivý a na sirénu je připojeno napájecí napětí. Zároveň se přes diodu D3 a rezistor R6 nabije kondenzátor C1. Napětí na C1 otevře přes rezistor R5 tranzistor T1, který změní pracovní bod. IO1 tak, že je jeho výstup v kladné saturaci i při mechanických podnětech na čidle PZl. Po vybití kondenzátoru C1 se IO1 postupně vrátí do původního stavu plné citlivosti. Kondenzátor C2 a rezistor R7 blokují přes vstup 4 časovač IO2 po zapnutí napájecího napětí. Délka poplachu je nastavena odporem rezistoru R8 a kapacitou kondenzátoru C4. Jejich změnou lze tuto dobu podle potřeby ovlivnit. Diody D4 a D5 chrání citlivé obvody CMOS proti chybě při připojení napájecího napětí.
Spotřeba proudu je v klidovém stavu (podle použitých součástek) pouze 0,16 mA, ve stavu aktivace závisí na připojené siréně. V tomto zapojení je snímač velmi citlivý, je však možné zapojit na místě R3 odporový trimr a člen PZ1 zapojit na jeho běžec. Snímač je upevněn kapkou cínu za okraj a je volně v prostoru. Na druhou elektrodu je opatrně připájen pružný kablík.
Vzhledem ke způsobu použití není řešen problém tzv. času příchodu, tj. doby zpoždění poplachu. Pokud by vadila krátké pípnutí pří vypínání, je možné zapojit ještě jeden časovač 7555, který by byl spouštěn týlem hrany spínacího impulsu na výstupu IO2.

Seznam součástek
R 1, R2, R4 100 k
R3 47 k
R5 3,9 k
R6 1 k
R7 2,2 M
R8 1 M
R9 10 k
C1, G2, C4 4,7 uF
C3 10 nF
D1 až D3, D5 KA261
D4 KZ260/12
T1 KC239
T2 KF508
IO1 TLC271
IO2 NE7555 (C555)
PZ1 viz text

Poznámka
Zapojení otřesového spínače nemusí vždy fungovat. Předpokladem pro správnou funkci je malá kladná napěťová nesymetrie vstupů operačního zesilovače. Ta se projevuje asi tak, jako bychom k jednomu ze vstupů ideálního operačního zesilovače připojili do série ještě fiktivní zdroj s napětím několika mV. Po připojení vstupů OZ na stejný potenciál - tak jak je to v klidovém stavu u popsané konstrukce - je operačním zesilovačem zesilováno právě napětí tohoto fiktivního zdroje. Na výstupu OZ je pak napětí blízké napájecímu, je-li napěťová nesymetrie kladná, nebo napětí blízké nule, je-li napěťová nesymetrie záporná. Výrobce IO se samozřejmě snaží, aby vstupní napěťová nesymetrie byla co nejmenší, v ideálním případě nulová. Co tedy dělat když si koupíte OZ, který má zrovna (jako naschvál) vstupní napěťovou nesymetrii zápornou? Pokud je tedy po sestavení a odpojeném PZ1 napětí na výstupu OZ blízké nule, zapojte mezi vývody 1 a 5 odporový trimr 25 k. Běžec trimru připojte na vývod 4. Otáčením trimru najděte takové pracovní podmínky OZ, kdy má i na výstupu bezpečně kladné napětí. Trimr pak odpojte, změřte (nebo podle polohy běžce odhadněte) odpory mezi běžcem a koncem dráhy a nahraďte rezistory s přibližně stejným odporem. Desku s plošnými spoji jsem upravil tak aby do ní bylo možno tyto rezistory (Rx a Ry) zapájet.

Obzázek desky k vytištění (300dpi).

Amatérské RADIO 11/1995GooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře (1):

Zobrazit starší 30 dnů (1)...

host
1. Dne 08. 05. 2009 v 15:43 zaslal host
Bez titulku
kokotiny same :,-(:-P


Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
PU232S - převodník USB-RS232, modul
Modul s obvodem CP2102 od Silicon Labs - převodník USB/RS232 Full pro vývoj a malosériovou výrobu.
od 240 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007