. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Spouštění reaktoru BN-800 pokračuje: Běží na 50 procent výkonu

Spouštění reaktoru BN-800 pokračuje: Běží na 50 procent výkonu

28. ledna dosáhl výkon čtvrtého bloku Bělojarské jaderné elektrárny s rychlým reaktorem BN-800 poprvé 50 % nominálního výkonu.

28. ledna dosáhl výkon čtvrtého bloku Bělojarské jaderné elektrárny s rychlým reaktorem BN-800 poprvé 50 % nominálního výkonu. Tento blok tak vstupuje do závěrečné fáze energetického spouštění.

V současnosti probíhají zkoušky všech zařízení a systémů nového bloku na polovině jmenovitého výkonu. Spouštění jaderné elektrárny se dělí na fyzikální a energetické. K samotnému fyzikálnímu spouštění se přistupuje až po prověření funkčnosti všech zařízení primárního a sekundárního okruhu nejprve za studena a poté za provozních teplot a tlaků. Potom je do reaktoru zavezeno jaderné palivo a dojde k zahájení řetězové štěpné reakce. Zkoušky se opakují za minimálního kontrolovatelného výkonu. Spouštění je završeno testováním správné funkčnosti části bloku, která vyrábí elektřinu.

Po dokončení plánovaných činností, z nichž se sestává energetické spouštění, bude zahájen zkušební provoz. Během něj bude výkon bloku postupně zvýšen na 100 %. Poté již bude následovat zahájení komerčního provozu. Podle plánů provozovatele elektrárny, společnosti Rosenergoatom, vyrobí v roce 2016 reaktor BN-800 3,5 TWh elektřiny.

Mezi dodavatele pro čtvrtý blok Bělojarské jaderné elektrárny patří také české firmy. Například opavská armaturka ARAKO spol. s r. o. dodala v letech 2012-2014 celkem cca 1400 kusů armatur, mezi kterými byla převážná většina vlnovcových uzavíracích ventilů A10, A20, ale také regulační ventily, zpětné ventily a kulové kohouty. Výrobce čerpadel SIGMA GROUP a. s. dodal v roce 2011 dva čerpací agregáty typu A200-QVD-300 systému automatického hašení požárů a pro ejektorovou stanici 4 čerpací agregáty typu A400-NQD-515.

Reaktor BN-800 patří do kategorie rychlých reaktorů chlazených sodíkem IV generace. V primárním okruhu cirkuluje za atmosférického tlaku sodík, který odebírá teplo z palivových kazet a předává jej přes tepelné výměníky do vložného okruhu. Tyto tepelné výměníky se nachází uvnitř reaktorového bazénu, kde je také samotný reaktor. Vložný okruh je opět sodíkový a jde o bezpečnostní bariéru, která brání úniku sodíku, který prošel aktivní zónou. Sodík vložného okruhu prochází parogenerátory, kde předává teplo vodě měnící se na páru, která roztáčí parní turbínu.

Díky odlišnému principu sodíkových a tlakovodních reaktorů, je reaktor BN-800 schopen energeticky využívat mnohem širší spektrum nuklidů. V aktivní zóně dochází například k přeměně uranu 238 na plutonium 239. Podobně lze „spalovat“ i některé látky z použitého jaderného paliva a tím zmenšovat jeho objem a podstatně zkracovat dobu odděleného skladování od životního prostředí. Ruská společnost Rosatom plánuje uzavřít palivový cyklus tak, že použité palivo z tlakovodních reaktorů bude přepracovávat a ve formě směsného (MOX) a nitridového paliva zavážet do rychlých reaktorů.

Ruská Státní korporace pro atomovou energii Rosatom spojuje více než 250 podniků, ve kterých pracuje přibližně 262 tisíc lidí. Strukturu korporace tvoří čtyři vědeckovýzkumné a průmyslové komplexy, podniky jaderného palivového cyklu, objekty jaderné energetiky a flotila jaderných ledoborců, která je jediná svého druhu na světě. Rosatom je jediná korporace na světě, jejíž součástí jsou podniky kompletního jaderného cyklu - od těžby, zpracování a obohacování uranu přes projektování a výstavbu jaderných elektráren, výrobu paliva až po vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s radioaktivními odpady a použitým jaderným palivem včetně jeho přepracování.

Rosatom je vlastníkem a provozovatelem všech deseti jaderných elektráren na území Ruské federace, na nichž pracuje 35 bloků produkujících přes 17 % veškeré elektřiny vyrobené v Rusku. Mezi tyto reaktory patří i rychlý sodíkem chlazený reaktor BN-800, který je nejvýkonnějším průmyslovým reaktorem tohoto typu na světě.

Rosatom zaujímá přední pozici na světovém trhu s jadernými technologiemi. Desetileté portfolium exportních zakázek Rosatomu přesahovalo na konci roku 2015 hodnotu 110 miliard amerických dolarů a patří do něj 34 bloků jaderných elektráren ve 12 zemích světa.

Zdroj: essential-comGooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře (4):

Zobrazit starší 30 dnů (4)...Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
PGEN45 - Generátor 8 kHz až 45 MHz
Moduly PGEN45, jejichž základem je integrovaný obvod LTC1799, jsou lineárně řízené generátory obdélníkového signálu v rozsahu 8 kHz do 45 MHz.
Skladem od 530 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007