. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Aukce pásmu 3,7 GHz
4. března 2016 - 3:00 | Pandatron | Aukce pásmu 3,7 GHz   verze pro tisk

Aukce pásmu 3,7 GHz

Český telekomunikační úřad pokračuje v přípravách aukce rádiových kmitočtů v pásmu 3,6 až 3,8 GHz, kterou plánuje vyhlásit v prvním pololetí letošního roku. Navržené podmínky výběrového řízení nyní podrobil nové veřejné konzultaci. Připomínky lze uplatnit ve lhůtě do 1 měsíce, tedy do 2. dubna 2016.

Podmínky výběrového řízení byly konzultovány již loni. ČTÚ však s vyhlášením aukce vyčkal na schválení změny způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů. Vláda příslušné nařízení přijala loni v říjnu. Vzhledem k době, která uplynula od předchozí konzultace návrhu, a v zájmu maximální transparentnosti celého procesu, se ČTÚ rozhodl veřejnou konzultaci podmínek vyhlášení aukce zopakovat.

Kmitočtové pásmo 3,7 GHz je v současnosti nevyužívané nepárové pásmo vymezené kmitočty 3600 MHz – 3800 MHz a určené k poskytování vysokorychlostních služeb elektronických komunikací s působností na celém území v rámci pohyblivé služby. V aukci ČTÚ plánuje dražit pět abstraktních bloků o velikosti 40 MHz. Stanoven je spektrální limit 80 MHz pro nové zájemce a 40 MHz pro stávající operátory. Minimální cena dražených kmitočtových bloků stanovená na základě analýzy (benchmarku) aukcí v relevantních evropských zemích je celkem 85 mil. Kč.

Rozvojová kritéria v návrhu počítají s tím, že do dvou let od právní moci rozhodnutí o udělení přídělu bude ve vydraženém pásmu zahájeno poskytování komerčních služeb, do tří let bude pokryto nejméně 10 % obcí nad 5000 obyvatel.

Více informací na: http://www.ctu.czGooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk
Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007