. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Zelené školy odevzdaly k recyklaci téměř 30 tun elektra

Zelené školy odevzdaly k recyklaci téměř 30 tun elektra

Školní rok se blíží k závěru a 371 školám zapojeným do projektu Zelená škola se dosud podařilo vysbírat téměř 30 tisíc kilogramů vysloužilých elektrospotřebičů. Nejčastěji se odevzdávaly osobní počítače, monitory a další výpočetní technika.

Školní rok se blíží k závěru a 371 školám zapojeným do projektu Zelená škola se dosud podařilo vysbírat téměř 30 tisíc kilogramů vysloužilých elektrospotřebičů. Nejčastěji se odevzdávaly osobní počítače, monitory a další výpočetní technika. Nejaktivnějšími sběrači se staly školy v Jihomoravském kraji, odkud se odvezlo celkem 7,5 tuny elektra.

Podle aktuálních statistik skupiny REMA bylo v rámci projektu Zelená škola, který se zaměřuje na sběr baterií a drobného elektroodpadu ve školách, v letošním školním roce doposud vysbíráno téměř 30 tun vysloužilého elektra. „Nejvíce se letos na školách odevzdávaly osobní počítače a CRT monitory, poté následovaly televizory, tiskárny a kopírky,“ upřesnil David Vandrovec, ředitel skupiny REMA, která zajišťuje zpětný odběr elektra a baterií a je iniciátorem projektu Zelená škola.

Nejaktivnějšími sběrači se v letošním školním roce staly školy v Jihomoravském, Moravskoslezském a Zlínském kraji. Jenom v těchto školách bylo vysbíráno téměř 17 tun vyřazených elektrospotřebičů. „Očekáváme, že celkové číslo vybraného elektroodpadu ve školách napříč republikou ještě vzroste. Před koncem školního roku a také během prázdnin nastává úklid a školy se ve velkém zbavují starých nepotřebných zařízení,“ doplnil Vandrovec.

Nejvíce Zelených škol zapojených do projektu lze aktuálně nalézt v Praze, odkud je 21 % zapojených institucí, a v Moravskoslezském kraji, kde se nachází 18 % zapojených škol. Jihomoravský a Ústecký kraj mají shodně 10,5 % zelených škol. Pětina škol zařazených v programu také využívá ekologické vzdělávací programy zaměřené na téma recyklace. „Zatímco děti v mateřských školách a na prvním stupni základních škol se o recyklaci učí hrou pomocí pexesa a omalovánek, žákům na druhém stupni základních a v nižších ročnících středních škol je určen speciální program Zelená škola, jehož cílem je poskytnout ucelené informace k tématu elektroodpadu,“ upřesnil David Vandrovec.

Projekt Zelená škola funguje už pátým rokem a jeho cílem je motivovat žáky mateřských, základních a středních škol k ekologickému chování. Aktuálně zahrnuje 371 škol s celkovým počtem 444 sběrných míst. V participujících školách jsou celoročně umístěny sběrné boxy na drobné elektro a baterie. Žákům, učitelům i rodičům je tak dostupná snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty do sběrného dvora či na speciální místo zpětného odběru. Jejich pravidelný svoz a následné předání k ekologickému zpracování je v rámci projektu Zelená škola poskytováno zdarma.

O projektu Zelená škola
Projekt je zaměřen na sběr baterií a vysloužilých elektrozařízení ve školách. Jeho cílem je vzdělávat žáky a poskytovat pedagogům ucelené informace o problematice třídění odpadu. Škola, která se do projektu zapojí, má svoz a ekologické zpracování veškerých elektrozařízení a baterií zcela zdarma. Zároveň získá možnost využívat při styku s veřejností logo Zelené školy, informační letáky i plakát k označení sběrného místa. V současnosti je do projektu zapojeno více než 350 škol z celé České republiky. O zapojení do projektu Zelená škola je možné zažádat přes registrační formulář na webových stránkách.

Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém, a.s., která se zabývá ochranou životního prostředí prostřednictvím efektivní recyklace odpadů i elektronických zařízení. Zajišťuje organizaci sběru, třídění i nakládání a recyklaci v celé České republice.

REMA Systém je neziskově hospodařící akciová společnost, která vznikla pro splnění povinností daných novelou zákona o odpadech. Systém byl založen 14. února 2005. Iniciovali jej největší dovozci a výrobci informačních technologií a telekomunikací v ČR. Hlavním smyslem činnosti REMA Systému je ochrana životního prostředí zabezpečením efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Za tímto účelem REMA Systém zajišťuje organizaci sběru, třídění, nakládání a recyklaci v celé České republice. REMA Systém se zaměřuje na komplexní řešení pro všechny skupiny elektrozařízení. REMA Systém realizuje projekty Zelená firma, Zelená škola, Zelená obec a Buď líný, v jejichž rámci zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení ze škol, firem, obcí a od domácností. Zároveň zastřešuje projekt Trash Made, který je zaměřen na výrobu šperků a doplňků z elektroodpadu.

Zdroj: REMAGooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře:
Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
PBTM s externí anténou
Modul s BTM-112 od firmy Rayson usnadňuje jeho použití a doplňuje modul o konektor pro připojení externí ziskové antény.
Skladem od 389 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007