. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Stabilizovaný zdroj větších napětí
9. července 2008 | Pandatron | Stabilizovaný zdroj větších napětí | Komentářů: 4  
Stabilizovaný zdroj větších napětí

Stabilizovaný zdroj větších napětí

Tranzistorový stabilizovaný napájecí zdroj pro napětí 50 až 200 V

I když většinou pracujeme jen s nízkým napětím, tak do 12V, může se stát, že bude potřeba zdroj vyššího napětí. Například pro pokusy s digitrony či elektronkami obecně. Pro tento účel slouží následující stabilizovaný zdroj napětí v rozsahu 50 až 200 V a se zatížitelností až 50 mA.

Zapojení zdroje je na následujícím obrázku. Zdroj je chráněn proti zkratu na výstupu, avšak není chráněn proti nebezpečnému dotyku, proto si uživatel musí uvědomit, že pracuje s napětím, které již může způsobit úraz elektrickým proudem.


Obr. 1: Schéma zapojení

Na vstupu stabilizátoru potřebujeme síťové napětí, neodebíráme ho však přímo ze sítě (z bezpečnostních důvodů), ale použijeme oddělovací transformátor Tr s převodním poměrem 1:1. Transformátor může být i menších rozměrů. Případně je možné jej i vypustit, v tom případě je však zdroj velice nebezpečný!

Napětí 220V na sekundární straně usměrníme diodami D1 až D4 a kondenzátory C1 a C2 spolu s odporem R1 filtrujeme. Na kondenzátoru C2 bude napětí až 350V. Na rezistoru R1 je stálá ztráta asi 5W, proto použijeme typ na zatížení 10W. Referenční napětí 12V získáme Zenerovou diodou D5, proud diodou určují rezistory R2 a R3. Kondenzátory C3 a C4 jsou filtrační. Tranzistor T1 poté porovnává toto referenční napětí s výstupním napětím. Jeho báze je připojena na běžec potenciometru, který reguluje výstupní napětí (potenciometr použijeme drátový, na zatížení 2W). Na kolektoru tranzistoru T1 je napětí 200 až 250V, proto je vhodné zachovat původní BF259 či obdobný.

Podle nastavení běžce potenciometru se otevírá tranzistor T2, který řídí výkonový tranzistor T3. Na tranzistoru T3 je také napětí až 200V, platí pro něho stejné doporučení jako pro T1. Tranzistor není výkonově namáhán, přesto je lepší umístit ho na chladič - závislost závěrného napětí na teplotě přechodu.

Proti zkratu na výstupu je použita elektronická pojistka tvořená tranzistory T4 a T5. Je-li výstupní proud menší než 50mA, je na rezistoru R8 napětí menší než je otevírací napětí T4. Překročí-li však odebíraný proud 50mA, zvetší se úbytek na rezistoru a tranzistor T4 se otevře. Následně se otevře i tranzistor T5 a přes T1 bude báze T2 polarizována záporně. Tím se T2 uzavře a uzavře se i T3. Zmenší-li se výstupní proud, zvětší se opět napětí na výstupu na zvolenou velikost.

Seznam soucastek
R1       680 / 10W
R2       8k2 / 2W
R3       8k2
R4       680 / 2W
R5       470R
R6       33k
R7       2k2
R8       3R3
R9       10k
P       10k / 2W
C1       50uF / 350V
C2       50uF / 350V
C3       50uF / 250V
C4       50uF / 15V
C5       50uF / 250V
C6       1uF / 250V
C7       50uF / 250V
D1       1N4007
D2       1N4007
D3       1N4007
D4       1N4007
D5       ZD 12V
T1       BF259
T2       KF508
T3       KU608
T4       KF507
T5       KF517
Tr       230V / 230V
S       sitovy vypinac

Zdroj: Amatérské rádio 1979 / B2GooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře (6):

Zobrazit starší 30 dnů (6)...

6. Dne 24. 01. 2009 v 09:12 zaslal pipo7777
Bez titulku
postavil to uz niekto?


Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
Elektronické časové relé
Programovatelné časové relé - TIMREL přináší univerzální použití v oblasti časového a sekvenčního spínání.
Skladem od 420 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007