. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Porovnání 5 typů širokopásmových antén

Porovnání 5 typů širokopásmových antén

Začátkem října proběhlo porovnání a měření pěti typů širokopásmových antén a zde jsou výsledky.

1 - ELIX PANACOMM (černé laminátové hole původně pro 132-174MHz)
2 - WATSON W-32DD
3 - Amatérské DD antény od OK1XPL
4 - AOR DA3000
5 - DIAMOND D-130J
6 - Amatérské magnetky 45cm od OK1XVV

Měření provedeno v Praze 9, 280m n.m, 10-13h, 4.10. 2008

Přítomni OK1XPL, OK1XVV, fena Žemla.

Použitý přijímač AOR AR-5000A+3, vybalen zcela nový, osazen původními MF filtry.


Obr. 1: Pracoviště
 
Obr. 2: Pohled na stůl s přijímačem

Nebylo potřeba používat dodatečný anténní filtr CCIR, ačkoliv byl k dispozici. Přijímač vykázal dostatečnou odolnost a nedocházelo k zahlcení i bez využití vnitřního atenuátoru a vnitřního nezávislého laditelného preselektoru.
Pro velmi silné signály byl pro přesnější odečítání na S-metru použit vnitřní atenuátor -10 nebo -20 dB. S regulací VF zisku nebylo manipulováno, byly zvoleny šířky pásma a druhy modulace odpovídající službě na daném kmitočtu. Pro AM byla zvolena šířka pásma 6 kHz, pro NFM 6 /15 kHz, pro WFM 110 kHz. Přijímači AR-5000A byla dána přednost před jinými značkami vzhledem k jeho možnostem při měření a vzhledem ke snadné obsluze mu byla dána přednost i před AR-ONE.


Obr. 3: S-Metr

Pro měření SWR byl v rozsahu 1,8 až 500MHz použit přenosný SWR analyzátor KURANISHI INSTRUMENTS BR-510, kontrolovaný přesnými bezindukčními rezistory.


Obr. 4: Měření SWR

Získané výsledky měření signálů z jednotlivých antén jsou zatíženy jen malou nejistotou danou místním mírným kolísáním signálu.
Na rozsahu KV bylo měření některých antén znemožněno ukončením vysílání, KV ovšem nebyly předmětem tohoto testu.

Jednotlivé antény byly postupně umísťovány na shodnou AL trubku, jejich spodní základna byla při měření prakticky ve stejné výšce. Propojeny byly kvalitním kabelem RG-58U s plnohodnotným stíněním o délce 10 m, zakončeným konektory PL. Pro antény s jiným konektorem (N, TNC) byly použity kvalitní redukce.


Obr. 5: Stojan
 
Obr. 6: Obaly antén

PANACOMM (Černá hůl) určená původně pro pásmo 132-174MHz
Velice tuhé a robustní jednodílné laminátové provedení v černé barvě pouzdra zářiče s kovovou dolní hlavicí, uvnitř víceprvková kolineární anténa s vázanými prvky laděnými na začátek, střed a konec pásma s transformací indukčnostmi a kapacitou v patě antény. U tohoto provedení nehrozí pohyb ve větru a poškození námrazou, větrem atd. Kvalitní litý dolní díl, 3 nerezové radiály se závity. Snadná a rychlá montáž, kovové třmeny. Není skládací (mimo radiál) , tudíž má plnou dopravní délku, cca 2,2m. Do osobáku se hravě vejde. Nejedná se o typickou širokopásmovou anténu, ale anténu původně určenou pro jedno pásmo. Dodává se v plastovém rukávu, parametry udány. Návod není potřeba, stačí přiložený obrázek.
Anténa vykazuje minima SWR na kmitočtech 99 MHz (SWR 1,4) , 139MHz (1,2) , 155MHz (1,9). To zřejmě odpovídá rezonančním kmitočtům jednotlivých vertikálních prvků. Další zajímavé kmitočty s nízkým SWR: 24 MHz (SWR 4,0), 46,5MHz (2,9), 145,5MHz (1,7). 172,650MHz (2,6), 440 MHz (3,0). SWR nabývá hodnoty 6 na 16,5MHz a níž dále stoupá.
V rozsahu 118-136MHz je SWR prakticky konstantní s malým kolísáním od 2,4 do 2,6.
Anténa překvapila velkým ziskem na některých kmitočtech (např. na spodním konci leteckého pásma v okolí 128 MHz, 169MHz, ale i na 25 až 47MHz), hodí se i na vyšší pásma krátkých vln. Naopak nehodí se vůbec pro pásma nad 300MHz. Velkou výhodou je nenápadné provedení, snadná a rychlá montáž, nesrovnatelně robustnější a odolnější provedení zářiče, radiál i úchytů oproti diskonám a velmi příznivá cena , poloviční až třetinová oproti diskonám. (OEM zakázková výroba).


Obr. 7: Spodek černé hole
 
Obr. 8: Konektor černé hole

Watson W-32DD (dvojitá diskona)
Dobrá kvalita a vyhovující tuhost nerezových prvků, nejsou zakončeny bezpečnostní čepičkou, pozor na oči při montáži. Záporem této antény je nevyhovující konektor v hlavici, dá-li se to konektorem vůbec nazvat. Jeho kontaktní péra se rozevírají, nejsou souosá, pohybují se současně s pohybem horního izolovaného dílu. Živá a uzemněná část hlavice se hýbe a s ní středový kontakt ,,konektoru“. Utáhnout to víc nejde, materiál izolantu je měkký. Před montáží je nutná okamžitá a naštěstí jednoduchá úprava pomocí nasunuté teflonové trubičky, která zamezí rozevírání naříznuté kontaktní trubičky a zkratu s vnitřní trubkou N-konektoru, který je u této antény použit. Doporučuji k anténě trvale zapojit redukci N-PL a na kabel dát konektor PL, v případě, že ji budete častěji odpojovat. Plastové (nedodělané, chybí 2 závity pro aretační šrouby) úchytné třmeny, anténa tedy nebude uzemněná! Nutné dodatečné uzemnění. Jednoduché sestavení i bez návodu, anténa má všechny prvky stejné a tedy záměnné. Poměrně velké rozměry a hmotnost antény, větší požadavky na prostor. Dodává se v plastovém rukávu, základní parametry udány. Návod není přiložen, není ani potřeba.
Měření SWR - anténa vykazuje poměrně ostrá minima SWR na kmitočtech 78,3 MHz (SWR 1,3) , 256 MHz (1,8) , 420 MHz (2), 474 MHz (1,6). Na většině kmitočtů je SWR velmi rozkolísané do 5-6, pod 30 MHz je SWR kolem 5, hodnoty 6 nabývá při 19,88 MHz. V rozsahu 118-136MHz je SWR poměrně vyrovnaný od 2,5 do 2,8.
Anténa vyhoví pro příjem ve všech pásmech, pro které je určena. Zvláště v pásmu 50MHz (nepodceňujte, konec analogu na 1. TV kanále se doufejme blíží), V leteckém pásmu a části pásma 70cm je sice ziskem horší než anténa D130J, ale zisk je i tam dostatečný. Výhodou je nízká cena u solidních dovozců, po snadné úpravě konektoru má tato anténa vyhovující mechanické provedení.


Obr. 9: Teflonová bužírka
 
Obr. 10: Upravený konektor W-32DD

Amatérská Double Discone od OK1XPL
Pavel OK1XPL donesl na měření anténu, která vznikla výrobou nové části hlavice a modifikací běžné diskony doplněním prvky stejné délky upevněnými ve stejném úhlu jako u originální antény W-32DD. Tím vznikla věrná kopie antény WATSON W-32DD, velmi podobné či shodné byly tedy i naměřené parametry. I přesné měření SWR, které není zatíženo chybou kolísání signálu, ukázalo prakticky shodné výsledky. Nepatrné rozdíly zisku mezi anténou W-32DD lze připsat nejistotě měření a případnému zakolísání signálu.


Obr. 11: Amatérská DD
 
Obr. 12: Detail amatérské DD

DIAMOND D-130J
Precizní provedení hlavice i radiál, kvalitní konektor PL. Kvalitní izolant hlavice. Živá a uzemněná část hlavice pevně spojená, nehýbe se. Uchycení prvků červíky s imbus dírou, vše nerez, japonská kvalita. Přiložen kvalitní a přesně pasující imbus klíč. Prvků jsou 3 typy, z nich jediný svislý prvek je elektricky prodloužen cívkou, spodní šikmé radiály jsou zakončené čepičkami. Dokonalé hliníkové úchytné třmeny, kvalitní spojovací materiál. Uchycení antény k dolní nerezové kvalitní trubce třemi menšími šrouby, hlavice se nemůže kývat, průměry perfektně slícovány. Dodává se v plastovém rukávu, parametry udány. Návod přiložen.
Anténa DIAMOND D-130J vykazuje nevýrazná minima SWR na kmitočtech 50,1MHz (SWR 1,0) , 118,0 až 172MHz (SWR od 1 do 1,5) , 250MHz (1,0), 312MHz až 392 MHz (SWR do 1,3), 410 až 500MHz (do 1,5), Na všech kmitočtech je SWR velmi vyrovnané, na 25,6 MHz je SWR 5,5 a s kmitočtem dolů jen mírně stoupá.
Anténa ziskem vyhoví pro příjem ve všech pásmech, pro které je určena. Výhodou je kvalitní trvanlivé provedení od zavedeného profesionálního výrobce, dále vyrovnaný činitel stojatého vlnění v celé oblasti VKV i UKV, i s touto anténou lze tedy bez problémů nejen přijímat, ale i vysílat ve velmi širokém rozsahu kmitočtů. Anténa má přijatelné střední rozměry a cenu.


Obr. 13: Porovnání DA3000 a D130
 
Obr. 14: Ležící DA3000, D130 a stojící Žemle

AOR DA3000
Precizní provedení hlavice i radiál, ty zakončené plastovými čepičkami, velice kvalitní a dobře krytý konektor TNC, kabel TNC-BNC přiložen. Kvalitní izolant hlavice. Živá a uzemněná část hlavice pevně spojená, nehýbe se. Uchycení jedněch prvků závity, druhých červíky s imbus dírou, vše nerez, japonská kvalita. Přiložen kvalitní imbus klíč. Prvků je několik typů lišících se délkou, je potřeba sledovat návod. Sestavení napomáhá právě různý způsob uchycení trubkových tuhých a nevibrujících prvků s plnými nerezovými koncovkami závitem a červíkem. Jeden vodorovný prvek je dokonce prodloužen cívkou. Prvky zajištěné červíky jsou zakončeny čtvercovým průřezem s vnitřní vložkou trubky pro dokonalé uchycení červíky a perfektně označeny trvanlivou nálepkou, ale i bez ní to lze podle návodu sestavit. Dokonalé hliníkové úchytné třmeny, kvalitní nerezový spojovací materiál. Uchycení antény k dolní trubce jedním větším šroubem, průměry perfektně slícována, nebude se kývat. Kvalitní nosná trubka. Relativně malé rozměry antény, pevná a lehká, nenáročná na prostor. Odstupňované délky radiál pro dosažení větší širokopásmovosti včetně jedné elektricky prodloužené. Dodává se v papírové krabici, kterou lze snadno zasílat na rozdíl od plastových rukávů, parametry udány, návod přiložen.
Anténa AOR DA3000 vykazuje ne příliš výrazná minima SWR na kmitočtech v pásmu 91 MHz (SWR 1,2) 145,0 až 172 MHz (SWR 1,1 až 1,8) , 125 MHz (SWR 1,8) , 134MHz (SWR 1,5), 297MHz (SWR 1,8), 348 až 464MHz (SWR 1,2 až 1,4), 525MHz (SWR kolem 1,5), Na všech kmitočtech je SWR velmi vyrovnané, zřejmě díky složitější konstrukci s různými prvky. Na 25,6 MHz je SWR kolem 6 a s kmitočtem dolů mírně stoupá.
Anténa ziskem vyhoví pro příjem ve všech pásmech, pro které je určena. Výhodou je precizní provedení od zavedeného profesionálního výrobce, dále vyrovnaný činitel stojatého vlnění, lze s anténou bez problémů i vysílat ve velmi širokém rozsahu kmitočtů, malé rozměry, nevýhodou je pro někoho vyšší cena daná složitým provedením, kvalitním materiálem a konstrukcí. Tato anténa je předurčena pro profesionální použití.


Obr. 15: Radiály DA3000
 
Obr. 16: AOR DA3000


Obr. 17: Tři diskony

Magnetka – primitivní anténa tvořená nerezovým drátem 3mm o délce 45cm a magnetem pocházejícím původně z CB antény.
Tato anténa byla měřena jen pro srovnání, byla postavena magnetem na plotovou tyč , konec zářiče byl v menší výšce, než ostatní antény.
Samozřejmě tato anténa nemohla dosahovat parametrů ostatních rozměrných antén, ale překvapila např. na 56 MHz, na 168 MHz a i na 468MHz (zde byla lepší než DD, stená jako D130J a DA3000). Naopak těsně vedle na kmitočtu 466 MHz byly zase obě DD lepší.


Obr. 18: Magnetka s prutem 45cm

Tabulka naměřených úrovní signálu z jednotlivých antén. Údaj S-metru přijímače AR-5000A+3.

Kmitočet

(MHz)

Zařazen útlum

( -dB)

Anténa

ELIX

PanaComm

Anténa

WATSON

W-32DD

Anténa

amat. XPL DD

Anténa

DIAMOND

D-130J

Anténa

AOR DA3000

Anténa magnetka 45cm
17,650 20 +30 +20 +20 Kon.rel. Kon.rel. Kon.rel.
25,600 0 6 5 3 3 3 5
30,580 0 4 1 1 1 0,5 0
36,000 0 7 5 4,5 2 1 1
47,900 0 3 0 0 Kon.rel. Kon.rel. Kon.rel.
56,250 0 9+20 9+35 9+30 9+30 9+30 9+20
70,525 0 0,5 0,5 1 0 0,5 0
75,000 0 0 2 0 0,5 1 0
90,700 10 1,5 0,5 0,5 0,5 1 1
107,900 0 7 7 7 7 3 1
108,350 0 9+10 9+5 9+5-10 9+20 9+15 1
122,150 0 1,5 5 5 6 1 1
128,600 0 2 1 1 1 0,3 0,5
145,775 0 0,5 0,2 0,5 0,5 Kon.rel. Kon.rel.
148,650 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0
168,2375 0 9+10 8 7 1 8 9
169,425 20 9 8 8 8 8 4
393,450 0 0,5 9+30 Kon.rel. Kon.rel. Kon.rel. Kon.rel.
440,575 0 0,5 6 5 8 9 9
466,070 0 0,5 9 9+5 9+20 9+20 9+20
466,590 0 4 9+30 9+30 9+20 9+20 9+20
468,770 0 0 1 1 1 1 1
468,050 0 9 9+30 9+30 9+40 9+40 9+40

Kon. Rel = konec relace, nebylo možno odečíst signál

Autor: Vojta, OK1XVV, ELIX s.r.o.

Odkazy & Download:
ELIX s.r.o. -
http://www.elix.czGooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře:
Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
Vývojový kit MEGA48X
Levnější varianta univerzálního vývojového kitu s obvodem ATmega48 společnosti ATMEL je vhodná jak pro začátečníky, tak i profesionály.
Skladem od 545 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007