. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Otestovali jsme: LED na 1,5V v podání firmy Zetex

Otestovali jsme: LED na 1,5V v podání firmy Zetex

Podrobně jsme otestovali a proměřili integrovaný obvod určený k napájení i celé řady LED z jediného 1,5V článku.

Anglická společnost Zetex Semiconductors (dále jen Zetex) je výrobce výkonových tranzistorů, diod i integrovaných obvodů. Svou výrobu specializují pro analogové aplikace a tak je u nich možné najích i řadu zajímavých produktů. Já jsem si dnes k otestování vybral jejich integrovaný obvod ZXSC380FHTA.

Představení obvodu:
ZXSC380 je integrovaný budič LED vhodný pro provoz z jednoho a více článků. Obvod je určen pro aplikace s nízkým napájecím napětím a tedy požadavkem na step-up měnič pro napájení LED. Tyto aplikace většinou pracují s jediným 1,2 či 1,5V článkem. ZXSC380 generuje konstantní proud impulsů, které jsou ideální pro napájení jedné i více LED v sérii a to v celém spektru provozních napětí různých LED. Obvod navíc ve svém pouzdře obsahuje i výkonový spínací tranzistor a ke své práci již vyžaduje pouze jedinou externí součástku - indukčnost.

Parametr Stav Hodnoty Jednotka
    Min Typ Max  
Napájecí napětí   0,8   6 V
Napájecí napětí pro start obvodu     0,9 1,0 V
Spínací proud Vout = 1,0V 65 80 95 mA
Saturační napětí výstupního tranzistoru Iout = 50mA   0,3 0,5 V
Střední proud LED Vled = 3,5V   18   mA
Účinnost Vled = 3,5V   75   %
Pracovní frekvence Vled = 3,5V   160   kHz
Šířka vybíjecího pulsu   1,4 2,2 3,0 us

Vnitřní zapojení:
Na následujícím obrázku je vnitřní blokové schéma obvodu.


Obr. 1: Vnitřní schéma obvodu

Jeho základ tvoří generátor s frekvencí kolem 160kHz. Ten je spouštěn komparátorem porovnávajícím výstupní proud s interní referencí. Tento proud je při napájecím napětí 1,2 - 1,5V udržován na konstantní hodnotě kolem 15mA (v závislosti na externí indukčnosti). Při napájecím napětí 3V je obvod schopen dodat proud až 60mA.

Dostupná provedení:
Obvod ZXSC380 je vyráběn v pouzdru SOT-23 pro povrchovou montáž.


Obr. 2: Pouzdro SOT-23

Zapojení obvodu a tři pokusy:
Základní zapojení obvodu je na následujícím obrázku č.3. Pro ověření funkce jsme obvod naletovali na kousek destičky i s indukčností 100uH a kousky drátků, viz. obrázek č.4.


Obr. 3: Základní schéma zapojení
 
Obr. 4: Zkušební zapojení obvodu

V takovém uspořádání by měl být obvod schopen dodat proud až 19mA při napájecím napětí 1,5V a indukčnosti 100uH (obr. 5). Při zapojení bílé 10mm LED na výstup a napájení 1,5V článkem typu 357A byl odběr z tohoto článku asi 30mA (obr. 6).


Obr. 5: Výstupní proud v závislosti na napájecím napětí
 
Obr. 6: Bílá 10mm LED a 1,5V článek

Dle mezních údajů v datasheetu je maximální výstupní napětí, které obvod dokáže vyrobit, asi 20V. To by mělo stačit i pro napájení celé řady LED zapojených v sérii. Proto bylo navrženo následující schéma zapojení.


Obr. 7: Schéma zapojení se 13 LED

Zde obvod z jediného 1,5V článku budí až 13 zelených diod LED. Toto je však již skutečné maximum, které obvod zvládne. Na jeho výstupu bylo tou dobou napětí kolem 24V.
Na následujících obrázcích je vyfotografována situace při buzení různého množství LED zapojených v sérii (podle obr.7). Fotografie jsou foceny záměrně tmavě tak, aby zobrazená intenzita svitu co možná nejvíce odpovídala skutečné intenzitě pozorované okem.


Obr. 8: Všech 13 LED zapojených v sérii.
 
Obr. 9: 7x LED

Obr. 10: 5x LED
 
Obr. 11: 3x LED


Obr. 12: Jediná zelená LED


Třetím pokusem bylo vyzkoušet chování obvodu v závislosti na napájecím napětí. Na výstup obvody byli tedy naletovány sériově řazené tři modré LED, přesně podle následujícího schématu.


Obr. 13: Obvod se třemi modrými LED

Celé zapojení bylo poté připojeno na regulovatelný napájecí zdroj Diametral.


Obr. 14: Chování obvodu při změně napájecího napětí

Změnou napájecího napětí bylo poté zjištěno, že obvod zapíná svou funkci přesně při napětí 0,9V, což odpovídá katalogovým údajům. Při stoupajícím napětí stoupá i intenzita svitu LED, ovšem mezi napětím 1,2V a 1,5V již takový rozdíl není.

Celý pokus je vidět na následujícím video záznamu.

Stáhněte si prosím Flash Player pro přehrávání videí.
zxsc380_vid.flv 20s & 2MB

Závěr:
Jak bylo ověřeno, obvod ZXSC380 funguje jak má. Problém mu nedělá ani pokles napětí například vlivem postupného vybíjení baterie a při poklesu pod 0,9V, což je hranice považovaná u nabíjecích článků za vybitý stav, vypne svůj výstup a tím sníží odběr.

Obvod je k dostání například v Digikey za zhruba 12Kč při jednom kuse a za zhruba 5Kč při 1000 kusech.

Odkazy & Download:
Zetex Semiconductors -
http://www.zetex.com
Informace o obvodu ZXSC380 - http://www.zetex.com/3.0/product_portfolio.asp?pno=ZXSC380
Datasheet obvodu ZXSC380 - http://www.zetex.com/3.0/pdf/ZXSC380.pdfGooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře (13):

Zobrazit starší 30 dnů (13)...Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
Vývojový kit MEGA48
Univerzálním a bohatě vybavený vývojový kit s obvodem ATmega48 společnosti ATMEL je vhodný jak pro začátečníky, tak i profesionály.
Skladem od 755 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007